Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Elazığ Valiliği öncülüğünde, İktisadi Araştırmalar Vakfı ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından “Elazığ İlinin Ekonomik Gelişimi” konulu seminer 09 Ekim 2009 tarihinde Elazığ TSO Konferans Salonunda düzenlendi.
Bir gün süren seminerde il dışından ve Elazığ’dan katılan akademisyenler ile kurum ve kuruluş temsilcileri Elazığ’ın ekonomik, sosyal, kültürel ve sanayi gelişimi ile ilgili bildiriler sundular.
16 Temmuz 2009 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bölgesel ve Sektörel Teşvik uygulamasından Elazığ’ın en üst düzeyde yararlanması için başlatılan çalışmaların bir bölümünü oluşturan seminerin, yayınlanacak olan raporunun müteşebbislere yol haritası oluşturması hedefleniyor.
Seminere Elazığ’ın yanı sıra il dışından da katılımlar oldu. Toplantıya Elazığ Valisi Muammer Erol, Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, Elazığ TSO Meclis Başkanı Nuri Önal, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ,  İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, TÜRSAB, Kültür Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, DPT ve çok sayıda kurum ve kuruluş temsilci ile akademisyenler katıldı.

Vali Erol: "Elazığ’ın en önemli sermayesi insanıdır"

Toplantıda bir konuşma yapan Elazığ Valisi Muammer Erol, Elazığ`ın en önemli avantajının insan sermayesi olduğunu belirterek, Elazığ hakkında bahsedilirken önce insan unsurunun geldiğinin görüldüğünü söyledi. Vali Erol, konuşmasında, toplantının kentteki ilgili birimlerce yeterli ilgi görmediğini kaydetti. Amaçlarının bu güzel ve iyi durumun üstüne ilave edilmesi gerekenlerin tespit edilip ekonomik gelişmede istenilen noktaya gelinmesi sorusunu cevabını belirlemek olduğunu dile getiren Vali Erol, ``Bizler atanmış veya seçimle gelenler toplumda kendi işinin başında kendi haliyle yaşayıp giden vatandaşlardan farklı bir konumdayız. Bunun getirdiği ekstra görev ve sorumluluklar vardır. Rutin işlerin dışında kültürel, iktisadi, ekonomik gelişme anlamında bir hedef tespit istikamet tespit etme konusunda görev ve sorumluluğumuz vardır. Belki de bizim bir numaralı görev ve sorumluluğumuz toplumun gideceği hedefleri ve bu hedeflere toplumu ulaştıracak stratejileri belirleme konusunda kafa yorma gayreti göstermektir`` dedi.

Erol, kentin önüne çıkan yeni fırsatlar olduğunu belirtti. Teşvik konusunda hükümetin çok iyi düşünülmüş, sonuca dönük iyi desteklenmiş bir programı bulunduğunu anımsatan Erol, ``Elazığ`ın yeni teşvik yasasına uygun potansiyeli var. Bu imkan ve potansiyeli nasıl bir araya getirebiliriz, getirirken hangi hedeflere hangi yollardan giderek daha iyiye ulaşırız konusunda bir ortak akıl, emek, gayret birliği sağlamak istiyoruz`` dedi.

Milletvekili Öztürk: "Kalkınmada yerel imkanlar öne çıkmaktadır."

Toplantıda konuşan AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk ise kalkınma ve gelişmenin her yerel birimin gayreti ile olacağını söyledi. Bölgelerarası gelişmişlik farkının yarattığı sorunların bir çok ülkede göründüğünü ifade eden Öztürk, ``Ülkemiz de geçmişte dengeli bir kalkınma ve ekonomik gelişme sağlayamadığı için yıllardır sosyo ekonomik sorunların yanında terör gibi bir sıkıntı ile uğraşmakta ve yatırıma gereken imkanları bu sıkıntıyla mücadelede kullanmaktadır`` dedi.  Öztürk, şunları söyledi: ``Günümüzde ekonomik gelişme ve kalkınmada yerel imkanlar öne çıkmaktadır. Yöre halkını yatırıma yönlendirerek yatırımları artırmak gibi bir boyut kazanmıştır. Dünyanın geldiği bu yeni kalkınma anlayışı içinde Hükümetimiz 2002 yılından bugüne kadar yerel kalkınmanın sağlanması için çok önemli adımlar atmıştır. Teşvik yasası yeni istihdam alanları oluşturuldu. Elazığ bu kapsamda teşvik uygulamasından en iyi yararlanan illerden biri olmuştur. Ayrıca DPT tarafından yatırımda 12 cazibe merkezinden biri olarak belirlenmiştir. Bu da büyük bir avantajdır.``
Öztürk, kente yatırım için iş adamları ile devamlı görüştüklerini, bürokratik sıkıntılarda devreye girerek iş adamlarını desteklediklerini sözlerine ekledi.

Başkan Selmanoğlu: Sürdürebilir büyüme önemli

Elazığ Belediye Başkanı M.Süleyman Selmanoğlu toplantıda yaptığı değerlendirmede Elazığ’ın kalkınma ve gelişme hususunda her türlü şartı taşıdığını belirterek; “İlimiz gerçekten sosyal imkanları, zengin tarihi ve kültürel birikimi, yetişmiş insan gücü, yer altı zenginlikleri ve daha bir çok potansiyeliyle yatırımcılara çok önemli fırsatlar sunuyor. Biz yerel yönetimler olarak yatırımcımızın önünü açma hususunda ve ilimizin hak etmiş olduğu gelişmişlik düzeyine ulaşmasında üzerimizi düşün tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Önemli olan sürdürülebiliri bir büyümeyi sağlamaktır. Bunun için Elazığ’ın imkanlarını mevcut olduğunu görüyoruz. Bundan sonrada aynı düşüncelerle bu organizasyonun içerisinde yer alacağız. Bu vesile ile, bugün ilimize gelen değerli hocalarımız ve akademisyenlerimize teşekkür ediyor, bu çalışmanın önemli sonuçlar doğuracağına inanıyoruz.” Dedi.

Rektör Bingöl: “Bilgisiz kalkınma dünyada mevcut değil”

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, bir ilin kalkınmasının öncelikle bilgi tabanına dayandığına dikkat çekti. Bilgisiz kalkınmanın dünyada mevcut olmadığını belirten Bingöl, şöyle konuştu: “Bir ülkenin kalkınması, bir ilin kalkınması öncelikle 21. yüzyılda bilgi tabanına dayanmaktadır. Bilgisiz bir kalkınma artık dünyada mevcut değildir veya geçerliliğini koruyamaz. Bu nedenle bir ilin kalkınması, bu il de Elazığ olduğuna göre, Elazığ’ın ekonomik olarak kalkınması ve gelişmesi öncelikle Elazığ ekonomisinin dünü, bugünü ve geleceğinin bilisel olarak ortaya konulması ve tartışımsa ı gerekir. Elazığ ekonomik krizlerin yaşandığı dönemlerde kendisine bir şeyler çıkarmak, ondan yararlanma becerisini de gösteren bir ildir. 2001 krizinden sonra biz 1. Elazığ ekonomik kurultayını yaptık. O kurultay sonunda yapılmasına karar verilen ve bugünde işletilmeye başlanan havaalanıdır. Yine bir ilin kalkınmasında en önemli olgulardan birisi de ulaşımın yanında konuklamadır. 1. Elazığ ekonomi kurultayından sonra da Elazığ iki tane otel kazınmıştır. İnşallah bu toplantıdan sonra da Elazığ yine bir krizi menfaate dönüştürür ve Elazığ’ın ekonomisine katkı olacak birimler oluşur diye düşünüyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben bugün bu salonun dolu değil, koridoru da dolu olmasını beklerdim. Eğer Elazığ’ın kalkınmasını istiyorsak hep beraber kalkındıracağız. Sayın Valimim çırpınıyor, Sayın Belediye Başkanım çırpınıyor, ama Elazığ’ı kalkındıracak ne sayın valimdir, Ne belediye Başkanı ne de rektördür. Kimdir, El birliği ile olacak. Elbirliği olmadan mümkün değildir. Onun için ben bu toplantılara özellikle ilgili vatandaşlarımızın biraz daha ilgi göstermelerini istiyorum.”

İncekara: “Hedef üretim ve verimliliği artırmak”

Seminerin açılış konuşmasını yapan İktisadi Araştırmalar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İncekara, Vakıf olarak hemen hemen her alanda bilimsel çalışmalar yaptıklarını söyledi. 20 yıldır Türkiye’de kalkınma seminerleri düzenlediklerini belirten İncekara, şehirlerin bir ekonomik bilim olarak ele alındığını belirterek: “Bizim görevimiz şehirlerde tarım, turizm, ticaret, eğitim, sağlık gibi hemen her alanda neler yapılabileceğini, o illerin çevre illerle birlikte ele alınarak kendi ekonomik faaliyetlerinin hızlandırılması konusunda neler yapılabileceğini araştırmaktır. Vakfımız bunları bilimsel metotlarla yapmaktadır. Ne yaparsak yapalım hedef aynı. Hedef üretimi artırmaktır, verimliliği artırmaktır, farkındalığı artırmaktır, adaletli bir bölüşümü sağlamaktır.” diye konuştu.


Şekerdağ: “Elazığ, farkını ortaya koyan bir kenttir.”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ, bu seminerde Elazığ’ın ekonomideki durumunun masaya yatırıldığını belirterek şunları kaydetti: “Bugün Elazığ ilinin ekonomik ve sanayideki mevcut durumunun fotoğrafını ortaya koyma ve bundan sonraki süreç için bir yol haritası oluşturma adına tarihi bir gündeyiz. Son derece önemli konular bugün çeşitli durumlarla masaya yatırılacak ve bir sonuç çıkartılacaktır. Bilindiği gibi Temmuz ayında yayınlanan Yeni Teşvik yasasında 4. bölgede yer alan ve yatırımcılara son derece önemli fırsatlar sunan Elazığ, kendi imkanları ve avantajlarıyla farkını ortaya koyan bir kenttir. Bu seminer sonucunda ortaya çıkacak olan sonuç bildirgesinin bu anlamda yatırımcıya ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Zira hazırlanacak son raporda ilin mevcut potansiyeli ve avantajları yer alacaktır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, ilimiz Valiliği, Belediye, Üniversite ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerimizle birlikte ilimizin kalkınma ve gelişmesini sağlamak için önemli adımlar atmaktadır. Bu seminer işte bu çalışmaların bir parçasıdır. Sonuçlarından İlimiz son derece önemli katkılar elde edecektir” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından 4 ayrı oturum halinde seminer gerçekleştirilerek yaklaşık olarak ilin ekonomik, kültürel, sanayi, ticaret, tarım, turizm gibi konularında 15 ayrı bildiri okundu.

Bu haber 1674 defa okundu.
Ekleme Tarihi :10.10.2009 14:21:11
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.