Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Kalkınma Ajansının Elazığ’da kurulması hususunda sivil toplum örgütleri Elazığ TSO’da bir araya gelerek ortak bir bildiri yayınladılar…

Kalkınma Ajansı Elazığ'da Kurulmalıdır…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde bir araya gelen Elazığ’daki Sivil Toplum Kuruluşları ortak bir bildiri yayınlayarak TRB1 bölgesinde kurulacak olan Kalkınma Ajansı merkezinin Elazığ olması gerektiği yönünde hazırlanan gerekçeleri kamuoyuna açıkladılar.

Bildirinin okunmasından önce Kalkınma Ajansı hususunda Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkında toplantıya katılan Sivil Toplum Kuruluşu Başkanlarına bilgi veren Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Oda olarak son birkaç ay içerisinde Ankara’ya konuyla ilgili olarak 4 kez ziyaret yaptıklarını ifade ederek, “Dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Zafer Çağlayan, Hazine Müsteşarı Sayın İbrahim Halil Çanakçı, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ve İlimiz Milletvekilleri ile bu konu hakkında görüşmelerde bulunulmuş ve Odamız tarafından hazırlanan dosyamız takdim edilmiştir. Bu ziyaretlerimizden bazılarında İlimiz Valisi, Belediye Başkanı ve Rektörümüz de hazır bulunmuşlardır. Yine Odamız Meclis Başkanı ile birlikte Devlet Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz ziyaret edilerek 45 dakika konuyla ilgili bir brifing verilmiştir. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu konuyla ilgili vicdanen rahat olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bir sivil toplum kuruluşu olarak ne yapılması gerekiyorsa bugüne kadar yapılmıştır. Bu vesile ile siz değerli sivil toplum örgütü başkanlarımızı da bugün Odamızda ağırlamamızın nedeni tüm bu çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmanız ve bundan sonraki süreçte birlikte hareket edebilmektir. Bu vesile ile davetimize icabetinizden ötürü en derin saygılarımızı sunuyoruz. Oda olarak ilimizin tüm sorunlarının çözümünde ve bundan sonraki çalışmalarda bir müştereklik sağlanması hususunda her ay bir sivil toplum örgütünde bir araya gelmeyi de siz değerli Başkanlarımızın takdirine sunuyorum.”dedi.

Yayınlanan Ortak Bildiri Başbakan, Bakanlar ve Elazığ Milletvekillerine Gönderildi:

Daha sonra hazırlanan ortak bildiri Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü tarafından okunarak toplantıya katılan tüm başkanlar tarafından imzalanarak Başbakan, Bakanlar ve Elazığ Milletvekillerine gönderildi.

Kalkınma Ajansı’nın Elazığ’da Kurulması Hususunda Yayınlanan Ortak Bildiri:

İlimizde faaliyet gösteren Oda, Birlik, işçi ve işveren temsilerinden oluşan yaklaşık 50 örgütün temsilcisi, bugün Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında bir araya gelerek, Elazığ’da Kalkınma Ajansı Kurulması hususunda ortak bildirimizi tüm kamuoyunun dikkatlerine sunmak istiyoruz.

Ülkemizde bugüne kadar, İzmir, Adana, İstanbul, Konya, Samsun, Erzurum, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin’e Kalkınma Ajansları kurulmuş olup,  diğer bölgeler için çalışmalar devam etmektedir. Öngörülen toplam Ajans sayısı ise 24’tür.

Ajans kurulan illerin seçim kriterlerine baktığımızda Sosyal Gelişmişlik, Sosyal ve Ekonomik Gelişmişlik, İlin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payı ve Kişibaşına Gayri Safi Yurtiçi Hasıla oranlarının etkili olduğu görülmüştür.

Bu kriterler açık olmasına rağmen, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerine hizmet götürecek olan Kalkınma Ajansı’nın merkezinin, komşu bir ilimizde kurulması hususunda bir kanat oluşturma yada bilinçli bir şekilde kamuoyu yaratma girişimlerine şahit olmaktayız.

Kalkınma Ajanslarının nereye kurulacağı yada kurulmuş olan Kalkınma Ajansının kaldırılması ile ilgili kararı Bakanlar Kurulu verecektir. Dolayısı ile, burada duygusal yaklaşımlardan ziyade, objektif kriterler önem taşımaktadır.

İstatistiki Bölge Sınıflandırması kapsamında, TRB1 içerisinde  Bingöl, Malatya, Tunceli ileri arasında yer alan Elazığ, coğrafi konumu, alt yapı imkanları ve adı geçen illere uzaklığı bakımından Kalkınma Ajansı Merkezinin kurulması gereken il olarak düşünmekteyiz.

Bölgeler arası kalkınmışlık farkının ortadan kaldırılması, etkin ve sürdürülebilir bir kalkınma modelinin uygulanması, bölge kaynaklarının ekonomiye kazandırılması, yatırımların ve müteşebbislerin doğru yönlendirilmesi, kurum ve kuruluşlar arasında etkin iletişim kurulması, bürokrasinin en aza indirilmesi, AB başta olmak üzere çeşitli hibe fonları ile kaynakların etkin kullanımının sağlanması ve işsizliğin ortadan kaldırılmasına önemli katkı sağlayacak olan Kalkınma Ajansı, bu anlamda bölgemiz ve ilimiz açısından büyük önem taşımaktadır.

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Yasa uyarınca İstatistik Bölge Birimleri Sınıflandırmasına göre 12 İstatistiki bölge oluşturulmuştur. Yasaya göre, Bölgemizdeki iller çeşitli alt bölgelere ayrılmış ve Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl İlleri TRB1 Kalkınma Bölgesi olarak belirtilmiştir.

Tarihi süreç içerisinde bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda merkezi durumunda bulunan Elazığ’ın, gelecekte de aynı statüsünü koruyacak potansiyele sahip olduğu muhakkaktır.

TRB1 illerinin merkezinde yer alan ve çevresindeki bütün illere kolay ulaşım imkânı bulunan Elazığ ili, halen TSE ve KOSGEB Hizmetleri ile Tunceli ve Bingöl illerine de hizmet vermekte olup, Fırat Üniversitesi de adı geçen illerde meslek yüksek okulları statüsünde uzun yıllar hizmet vermiştir. 

Bununla birlikte İlimizdeki çok sayıda bölge müdürlüğü de çevre illere bu hizmetlerini sunmakta, dolayısı ile Elazığ’ın bölge illerine hizmet götürmede tecrübesi ve birikimi bulunmaktadır. Bu nedenle bölgenin potansiyelinin ekonomik kalkınma yönünde harekete geçirilmesi için çabalayan biz iş dünyası camiası temsilcileri, Bölgesel Kalkınma Ajansları’nın kuruluşunu da bu anlamda önemsiyoruz.

Kalkınma Ajansı’nın kendi ilinde kurulması hususunda adı geçen 4 ilin de haklı olarak beklentileri vardır. Ancak; biz duygusal bir beklenti yada haksız bir talep ile bu konuda ortaya çıkmış değiliz.

Elazığ başta olmak üzere, çevre illerimiz için de büyük önem taşıyan, Kalkınma Ajansı’nın Elazığ merkezli olarak kurulması hususunda aşağıda yer alan, ve haklı gerekçelerimizi sıraladığımız 15 maddeyi tüm kamuoyunun ve ilgililerin bir kez daha dikkatine sunuyoruz:

1) Elazığ’ın Jeopolitik Konumu:

Elazığ TRB1 illerinin merkezinde yer almakta olup; Malatya’ya 90 Km, Tunceli’ye 135; Bingöl’e 142 Km mesafededir. Merkezin Malatya iline kurulması halinde Türkiye’de bugüne kadar kurulmuş Kalkınma Ajansları içerisinde merkeze ulaşımı en uzak bölge TRB1 olacaktır. Çünkü Malatya ile Bingöl arasındaki mesafe 240 km dir.

2) Kalkınmışlık Göstergeleri:

DİE  tarafından en son açıklanan ve 76 il sıralamasına göre Elazığ Sosyal Gelişmişlik Endeksinde 33. sırada, Malatya ise 44. sıradadır. SEG Endeksinde ise Elazığ 36, Malatya 41. sıradadır. Bu illerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) İçindeki yüzde payı ise Elazığ 0.65, Malatya 0.80’dir. Kişi Başına GSYH oranlarına bakıldığında ise Elazığ 1417, Malatya ise 1163 (Milyon TL) olarak belgelenmiştir.

Tüm bu göstergeler Elazığ ilinin TRB1 içerisinde kalkınmışlık ve refah seviyesi en yüksek il olduğunu göstermektedir. Dolayısı ile Elazığ bu göstergeler nedeniyle 1999-2005 yılları arasında Teşvik Yasası kapsamına girememiştir.

3) Üniversite Altyapısı:

Elazığ Fırat Üniversitesi Bölgemizde kurulmuş en eski ve köklü üniversitelerin başında gelmektedir. 1967 yılında Yüksek Teknik Okul olarak kurulan Üniversitemizde halen 18.000’ne yakın öğrenci öğrenim görmekte olup, açılan yeni bölümler ile bu sayının 2010 yılında 25.000’e ulaşması beklenmektedir. Fırat Üniversitesi Bingöl, Muş, Erzincan ve Tunceli illerindeki Meslek Yüksekokulları ile bu illere de, uzun yıllar hizmet götürmüş, dolayısı ile Elazığ bu iller ile kaynaşmış, ekonomik ve sosyal yönden bir bütünlük oluşturulmuştur. İlimizden bu illere sunulan sağlık hizmetleri ile de bu ilişkiler pekiştirilmiştir.

4)Bölgenin Tek Sivil Hava Alanı:

Elazığ Havaalanı, Bölgenin tek sivil havaalanı özelliğine sahiptir. Yeni Pistin yapılması ile birlikte Elazığ Havaalanına uluslar arası her türlü uçak inip kalkabilmektedir. Havaalanında yapılan geçici gümrükleme birimi ile Elazığ havaalanı Havalimanına dönüşme sürecine girmiş bulunmaktadır.

5) AB Projelerinde İlin Başarısı:

Merkezi Malatya’da bulunan DOKAB koordinatörlüğündeki AB Projelerinde Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programında Elazığ 15, Malatya 9, Böngöl 5 ve Tunceli 3 proje uygulamıştır. AB Proje hazırlama ve uygulamada en birikimli il Elazığ’dır.

6) TEKNOKENT:

20 Mayıs 2007 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak kurulan TEKNOKENT tüm Elazığ’ın sahiplendiği bir yapıda oluşturulmuştur. Merkez, Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğü, Elazığ Belediyesi ve Elazığ Ticaret Borsası gibi kurum ve kuruluşlar ile STK’lar tarafından sahiplenilerek topluma mal edilmiştir.

7) İŞGEM:

İlimizde kurulan İŞGEM, hazırlanan kuruluş ve idare yönergesiyle Türkiye’de bir ilktir. Sivil toplum örgütleri, mülki idare, mahalli idare ve kamu kurum ve kuruluşlarının benzersiz bir desteğiyle tüm ilin sahiplendiği bir yapı ortaya çıkarılmıştır. İŞGEM Elazığ’ın sahiplendiği bir ortaklık yapısına kavuşturulmuştur.

Burada, İŞGEM ve TEKNOKENT örneğini vermemizin nedeni, Kalkınma Ajanslarının Görev ve Yetkileri başlığındaki d ve e maddelerini destekliyor olmasıdır.

8) KOSGEB ve TSE Hizmetleri:

TRB1 bölgesi içerisinde yer alan ilimiz, KOSGEB ve TSE hizmetlerinde bir bölge müdürlüğü olmamasına rağmen Tunceli ve Bingöl illerine de hizmet götürmektedir.

9) İlin Eğitime Yatkınlığı:

Milli Verimlilik Merkezi tarafından Elazığ, Malatya, Adıyaman illerinde uygulanan VAP Eğitimlerine Katılan Katılımcı Sayısında Elazığ 1. sırada yer almıştır.

10) AB İşletmeler Ağı Elazığ’da Odamız Bünyesinde Kurulmuştur:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde oluşturulan ofis; Avrupa Bilgi Merkezi ve Avrupa İnovasyon Merkezinin, online olarak, işletmelere; ihracat imkanları, Avrupa’da ki firmalarla ortaklıkların tesis edilmesi ve illerin tanıtımı ile birlikte, üretilen ürünlerin online olarak pazarlanması aktivitelerin de Elazığ’la birlikte Malatya, Bingöl ve Tunceli Organizasyonunu yapacaktır.

11) Hayat Standardı:

CNBC-E Business Dergisi 2008 Ekim Sayısında yayınlanan, araştırma sonucunda Türkiye’de Yaşanabilir İller Arasında Elazığ 10. sırada yer almıştır.

12) URAK Verileri:

Uluslararası Rekabet Kurumu (URAK) tarafından Türkiye genelinde yapılan araştırmada, Elazığ İli Aralık 2008 verilerine göre 7. sıradadır. Buda ilin girişimcilik ruhunu ve özel müteşebbisin imkân verildiği takdirde yatırım yapma arzusunu göstermektedir.

13) Eğitim Ve Sağlık Altyapısı İtibariyle Elazığ, Ülke genelinde en donanımlı 2.Şehirdir.

14) İlin Ekonomik Potansiyeli Ve Kaynakları:

Elazığ; Maden-Mermer, Su Ürünleri, Tarım, Hayvancılık, Sağlık, Eğitim ve Turizm potansiyeli bakımından bölgenin en önde gelen ilidir. Bu veriler DAP, DPT ve Elazığ TSO raporlarında görülmektedir.

15) Elazığ TSO’nun Fiziki Mekan Ve Altyapı Desteği:

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında 1000 m2 olarak hazırlanan mekân Kalkınma Ajansı’na tahsis edecektir.

Tüm bu veriler Kalkınma Ajansı’nın niçin Elazığ’da kurulması yönündeki haklılığımızı teyit eden önemli kriter ve göstergelerdir.

Komşu iller arasında çekişme, siyasi üstünlük, bürokratik başarı gibi taassuplardan uzak, gerçekçi bir bakış açısı ortaya koymak istiyoruz.

Bu ülkenin tüm kurumları il yada bölge ayrımı yapmadan tüm halkımız için hizmet vermekte ve çalışmaktadır.

Dolayısı ile, kaynak israfı yada atıl kurumlardan ziyade, aksiyoner ve bölgeyi olumlu yönde etkileyecek dinamik kurumlara ihtiyaç olduğunu düşünmekte, ve bu doğrultuda biz iş dünyasının temsilcileri olarak Kalkınma Ajansı merkezinin, belirlenmesinde siyasi yada bürokratik güçten ziyade OBJEKTİF KRİTERLERİN dikkate alınmasını beklemekteyiz.

Bu doğrultuda; Saygıdeğer Bakanlar Kurulumuzun da, bugüne kadar kurulan Kalkınma Ajansları’nda baz aldıkları objektif kriterleri TRB1 Bölgesinde de uygulayacağından tereddütümüz yoktur.

Tüm kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.

Başkanlardan Değerlendirme:

Bildirinin okunmasından sonra kısa değerlendirmelerde bulunan Elazığ TSO Meclis Başkanı Nuri Önal, MÜSİAD Elazığ Şubesi Başkanı Metin Bulut, Muhasebeciler Odası Başkanı M.Zeki Fendoğlu, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Cemil Erdem, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Fikret Çelik, KSS Koop. Başkanı Bahri Turhan, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı M.Ali Dumandağ ve toplantıya iştirak eden Oda başkanları toplantının son derece verimli olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili olarak Elazığ TSO öncülüğünde bundan sonraki dönemde de ne gerekiyorsa yapılması fikrinde ortak kanaatlerini dile getirdiler.

BİLDİRİYİ İMZALAYAN ELAZIĞ İŞ DÜNYASI TEMSİCİLERİ

Elazığ TSO-Elazığ Ticaret Borsası-Esnaf ve San.Odaları Birliği-Muhasebeciler Odası-ELGİAD-ELSİAD-MÜSİAD-EMMAD-Esnaf Kefalet Kr.Koop.-KSS Başkanlığı-Ziraat Odası-Eczacılar Odası-Tabibler Odası-Gazeteciler Cemiyeti-Şehir Plancıları Odası-Makine Müh.Odası-Harita Müh.Odası-Ziraat Müh.Odası-Elektrik Müh.Odası-Jeofizik Müh.Odası-İnşaat Müh.Odası-Mimarlar Odası-Elazığ İnşaatçılar Derneği-Şöförler Odası Başkanlığı-Bakkalar Odası Başkanlığı-Kuyumcular Oda Başk.-Fırıncılar Oda Başkanlığı-Oto Onarımcılar Oda Bşk.-Elektrikçiler Oda Bşk.-Ayakkabıcılar Oda Bşk.-Sıcak Demirciler Oda Bşk.-Sıhhi Tesisatçılar Oda Bşk.-Marangozlar Oda Bşk.-Bakırcılar Oda Bşk.-Madeni İm.Oda Bşk.-Lokantacılar Oda Bşk.-Saat ve Elektr. Oda Bşk.-Terziler Oda Bşk.-Karakoçan Es.San.Oda Bşk.-Karakoçan Şöf. Oda Bşk.-Kovancılar Es.San.Oda Bşk.-Kovancılar Şöf.Oda Bşk.-Maden Es.San.Oda Bşk.-Palu-Şöförler Oda Bşk.-Nakliyeciler Oda Başkanlığı-Berberler Odası Başkanlığı-Kahveciler Odası Başkanlığı-Kunduracılar Oda Bşk.

Bu haber 2470 defa okundu.
Ekleme Tarihi :25.6.2009 09:04:05
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.