Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 CAZİBE MERKEZİ DESTEK PROGRAMI BAŞLADI

Birinci Dönem Başvuruları 24.01.2017-27.02.2017  

Başbakan Binali Yıldırım’ın, Çankaya Köşkü’nde düzenlenen ‘Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı’nda detaylarını paylaştığı programla verilecek olan danışmanlık desteği, fizibilite çalışmaları, mühendislik projeleri, yatırım ile ilgili başlangıç eğitimlerini kapsıyor. Know-how, imtiyaz, linans, patent ücreti ve benzeri harcamalar destek kapsamında olmayacak. Banka doğrudan hizmet verebilecek veya danışmanlık hizmeti satın alabilecek. Danışmanlık hizmeti bedeli bankaca karşılanacak. Yatırım yeri tahsisi desteği, yatırım maliyetinin düşürmek amacıyla, bina yapımı desteğine konu yatırımlar, üretim tesisini taşıyan yatırımcılar, çağrı merkezi yatırımları, veri merkezi yatırımları, büyük ölçekli yatırımlar uygulanıyor.

Bina yapımı desteği, yatırım yeri temin edilen imalat sanayii yatırımları ve çağrı merkezi yatırımları için veriliyor. OSB parseli, arsası kendisine ait imalat sanayii yatırımcıları da mülkiyeti yatırım izleme koordinasyon başkanlıkları veya il özel idarelerine devretmek kaydıyla bu destekten faydalanabilecek. Destek 20 bin metrekare ve 10 milyon TL üst sınırı ile uygulanacak, kalanı öz kaynakla karşılanacak. Bina, yatırımcıya rayiç kira bedelinin yüzde 10’u üzerinde kiralanacak. Mülkiyet, taahhütlerin asgari 15 yıl yerine getirilmesi halinde yatırımcıya devredilecek. Devir bedeli, binanın tamamlandığı andaki nominal değeri üzerinden tahsis edilecek.

Faizsiz yatırım kredisi desteği kapsamında yatırımcıları sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılacak. Kredinin vadesi, 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl, yerli makine teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl, kredinin limiti bina kredilerinde 10 yıl milyon TL olacak. Krediye konu yatırımın asgari yüzde 30’u özkaynaklardan karşılanacak. Kullanılmış makine-teçhizata kredi kullandırılmayacak.

İşletme başına 1 milyon TL’ye kadar nakdi destek verilecek

Faiz indirimli işletme kredisi desteği kapsamında Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin işletme kredilerinde uyguladığı cari faiz oranından yüzde 50 indirim yapılacak. Kredinin vadesi, 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl, yerli makine-teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji kullanımında 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl olacak.
Üretim tesisi taşıma desteği, üretim tesisini program kapsamındaki illere taşıyacak yatırımcılara yönelik uygulanacak. 2 yıl içinde taşımak ve asgari 200 kişilik istihdam oluşturma kaydıyla işletme başına 1 milyon TL’ye kadar nakdi destek verilecek. Tesisini taşıyan yatırımcıların yatırımları yeni yatırım kabul edilecek, taşındığı bölgenin istihdama yönelik teşviklerinden yararlandırılacak. Yatırımcılara, bina ve yeni makine-teçhizat yatırımları için faizsiz yatırım kredisi desteği ve faiz indirimli işletme kredisi desteği verilebilecek.

Çağrı merkezi yatırımı desteğinin uygulanmasında, asgari 200 kişi istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranacak. Atıl kamu binaları tahsil edilebilecek. Fiber iletişim altyapısı desteği sağlanacak. Kurulum aşamasında personel eğitim desteği verilebilecek (Personel başına en fazla 2 bin 500). Yatırım yeri tahsisi desteği ve bina yapımı desteğinden faydalanılabilecek (Üst limit 4 bin TL). Yatırım yeri ve bina mülkiyeti YİKOB veya il özel idaresinde olacak. Makine-teçhizat, yazılım-donanım için faizsiz yatırım kredisi desteği sağlanabilecek.

Veri merkezi yatırım ve enerji desteği, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın olumlu görüşü üzerine, asgari 5 bin metrekare beyaz alana sahip, TIER-3 veya üstü standartta hizmet verecek veri merkezleri için, elektrik enerjisi maliyetlerinin KDV hariç yüzde 30’u karşılanacak. Yatırım yeri tahsisi desteği ile bina, makine-teçhizat ve yazılım-donanım için faizsiz yatırım kredisi desteği verilecek.

 

Komite kararına tabi olan yatırım konuları

Değerlendirilmesi komite kararına tabi olan yatırım konuları arasında, un, irmik (makarna imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker, entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları, 5 ton-gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları, tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar, kütlü pamuk işleme yatırımları. İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, halı, tafting, dokunmamış-örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç), konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar, demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar, sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar yer alıyor.

 

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

Program, 5 ayrı merkezde 23 ili kapsıyor: 

Elazığ merkezinde Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl. Erzurum merkezinde Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Bayburt. Van merkezinde Van, Hakkari, Muş ve Bitlis. Kars merkezinde Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır. Diyarbakır merkezinde Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak.

 

BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURULARI BAŞLADI

Programın uygulayıcı kurumu olan Türkiye Kalkınma Bankası tarafından yapılan açıklamada programın 1. Dönem Başvurularının 24.01.2017-27.02.2017 tarihlerini kapsadığı bildirildi. Projeye başvuru yapacak olan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Kalkınma Bankası’nın www.kalkinma.com.tr sitesinden başvuru formlarını doldurması ve adı geçen bankaya yada bankaya ulaştırılmak üzere Fırat Kalkınma Ajansı Elazığ Yatırım Destek Ofisine tüm ekleriyle birlikte teslim etmesi gerekiyor.

 

 

 

A) Yatırım ve Üretim Desteği

Destek Unsurları ve Koşulları

Sektör

İmalat Sanayi (1)

Yatırımın Niteliği

·         Yeni yatırım projeleri

·         Yarım kalmış projeler

·         İşletmeye geçememiş veya faaliyet göstermeyen tesisler

·         İşletme sermayesi ihtiyacı olan tesisler

 

Asgari Sabit Yatırım Tutarı

2.000.000 TL

Asgari İstihdam

30 Kişi

Danışmanlık Hizmeti Desteği

Fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitim harcamaları ile yatırım için kritik öneme sahip konularda uygulanır. Know-how, imtiyaz, lisans patent ücreti vb. harcamalar destek kapsamında değildir.

 

Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (2)

Yatırımcıya kiralanacak ya da bina inşa desteği için kullanılacak;

·         OSB içindeki boş parseller,

·         OSB’de uygun parsel bulunmaması halinde hazineye ait arsa veya parsellerin YİKOB veya İdareye devredilmesi şeklinde uygulanır.

 

Bina Yapımı Desteği

Tahmini bina yapım maliyeti Banka tarafından belirlenir. Bina yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Yatırım için gerekli binanın azami 20.000 m2'ye kadar kısmı desteklenebilir ve verilecek destek tutarı 10.000.000 TL'yi geçemez, aşan kısım yatırımcının özkaynaklarından karşılanır.

 

Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

Bina (yarım kalmış yatırımlar hariç) ve makine-teçhizat harcamaları için;

Vade: a) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 6 yıl vadeli

 

b) 3 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 10 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

Kredinin faizi: Sıfır faizli yatırım kredisi kullandırılır.

Kredi limiti: Kredilendirilecek yatırımların azami %70’ ine, bina yatırımları için azami 10 milyon TL’ na kadar.

Asgari Özkaynak: Kredilendirilecek yatırımın asgari %30' u.

Kullanılmış makina teçhizat- donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.

 

Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği

Vade: a) 1 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 4 yıl vadeli

b) 2 yıl anapara ödemesiz dönem dahil 5 yıl vadeli (Krediye konu makina teçhizatın 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "yerli malı tebliği"  kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı üretim teknolojisi kullanılırsa)

 

Kredinin faizi: Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının %50’ sidir.

Kredi limiti: Banka tarafından belirlenecektir.

 

(1) Bakanlar Kurulu Kararı Ek-2 sayılı listede belirtilenler öncelikli olarak desteklenmez.

(2) Asgari 100 milyon TL tutarında ve asgari 100 kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, OSB' de parsel bulunmaması veya yatırımın OSB' de yapılamayacak büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde Hazineye ait taşınmazlar üzerinde 49 yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesisi edilir.

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Talebinizin incelenebilmesi için;

  • Aşağıda yer alan “Dilekçe”, Başvuru Formu” ve “Şirkete/Firmaya Ait Genel Taahhütname” belge ve formlarının indirilip doldurulduktan sonra,
  • Yine aşağıda istenilen bütün belgeleri içerecek şekilde, yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış olarak düzenlenecek dosyanın yatırımcı firma yetkililerince,
  • Bankaya veya
  • Bankaya iletilmek üzere Fırat Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine

CMP Kapsamında Başvuru Teslim-Tesellüm Belgesi imzalanmak suretiyle teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT 1: Başvuru dosyası istenilen bütün belgeleri içerecek düzenlenecektir. Tüm evrakların yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından mavi kalemle imzalanması gerekmektedir.

NOT 2: Belgelerden, zorunlu olanların eksik bulunması halinde başvuru süresi sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir. Eksik belgelerin belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlanmaması ve Bankaya ulaştırılmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılacaktır.

 

 

Yatırım ve Üretim Desteği

 

1.        Başvuru Dilekçesi (Ek-1).

İNDİR

2.        Başvuru Formu (Ek-2).

İNDİR

3.        Genel Taahhütname (Ek-3).

İNDİR

4.        Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Yatırımcı/ortaklar ve yönetim kurulu üyelerine ait)

 

5.        En son tarihli Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin Tutanak ve Hazirun Cetveli, Yetki Belgesi, İmza Sirküleri

 

6.        Yatırımcı ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa Ait, İlgili Vergi Dairesinden ve SGK’ dan Alınmış Borç Durumunu Gösteren Yazı Asılları veya E-Borç Belgeleri.

 

7.        Yatırımcıya ve Var ise Tüzel Kişi Ortağa AitVergi Dairesi Onaylı Son İki Yıla Ait Kurumlar/Gelir Vergisi Beyannameleri (Bilanço ve Gelir Tablosu Verilerini de İçerecek Şekilde)

 

8.        Destek Konusu Yatırıma İlişkin İlgili Kurum ve Kuruluşlardan Alınmış İzin, Ruhsat, Lisans, ÇED Belgesi, Anlaşma, Proje, vb.

 

9.        Fizibilite Raporu (Var ise) veya Yatırıma/Projeye İlişkin Özet Bilgi

 

10.     Yıllık Faaliyet Raporu (Var ise)

 

 

 

Aşağıdaki Destek Unsurları için tıklayınız...

B) Üretim Tesisi Taşıma Desteği

C) Çağrı Merkezi Desteği

D) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Desteği

Bu haber 826 defa okundu.
Ekleme Tarihi :25.1.2017 10:09:02
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.