Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
"2017 ELAZIĞ EKONOMİSİNİN VE SANAYİSİNİN ŞAHA KALKACAĞI BİR YIL OLACAK"

Elazığ da 2015 yılında karşılıksız çek adeti 4.470 ve karşılıksız çek tutarı ise 92 milyon 400 bin lira iken, 2016 yılında karşılıksız çek adeti 6 bin 417 ve karşılıksız çek tutarı da 178 milyon 83 bin liraya çıktı? Elazığ ekonomisi adına siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İdris ALAN: 2015 yılının sonlarında ve 2016 yılı başından beri bu konuya hep dikkat çekiyoruz. Bölge illerinin ekonomi ve sanayisinin ülke içindeki payının %1’ler seviyesine gerilediğini vurgulayarak çok ivedi tedbirlerin geliştirilmesi gerektiği hususunda başta Başbakanlık olmak üzere, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve TOBB’ye dosyalar sunduk. Çözüm önerilerinde bulunduk ve iş dünyasının içende bulunduğu durumu ve beklentileri izah ettik. Türkiye 7. Ve 8. Ekonomi Şuralarında yine beklentilerimizi Sayın Başbakan ve ilgili tüm bakanların katıldıkları toplantılarda sözlü olarak dile getirdik ve raporumuzu sunduk. Özellikle 2015 yılının ikinci yarısından itibaren bölgemizde başlayan çok yoğun terör olayları ve buna mukabil güvenlik önlemleri ile birlikte Güneydoğu’da âdete bir iç savaş yaşandı. Terör örgütlerinin hendeklerle ve barikatlarla kurtarılmış bölge çabaları bertaraf edildi. Ancak, bölge illerinin en önemli lojistik merkezi olan ve çok sayıda üyemizin dağıtım başta olmak üzere, müteahhitlik hizmetleri verdiği bu illerde özel sektör ve kamu yatırımlarının durma noktasına gelmesi bu illerle birlikte Elazığ’ı da son derece olumsuz yönde etkiledi. Çok sayıda üyemiz bu illerden alacağını tahsil edemediği gibi yeni bir ticarette yapamadı. Kamuya iş yapan taahhüt firmalarımız da yatırımların durması nedeniyle ne hak edişlerini tamamlayabildiler ne de yarım kalan işlerini yapabildiler. Bu nedenle bu sektör de zor durumda kaldı. Ülke içindeki bu yaşananlarla birlikte, komşu ülkelerdeki iç savaşlar ve küresel ekonominin daralması ile dövizdeki yükselişler nedeniyle iç ticarette sıkıntılı bir sürece girdi. 2016 yılının ikinci yarısının hemen başında yaşanan darbe girişimi ise ülkemizin ekonomiye odaklanması gerektiği bir ortamda tamamen gündemimizi değiştirerek öncelik bir anda haklı olarak güvenlik oldu. 15 Temmuz’un ekonomiye etkileri ve halen devam eden dış müdahaleler nedeniyle ekonomik sıkıntıların devam ettiği ve hatta hükümetimiz tarafından dolardan TL’ye dönüş çağrıları sıcaklığını muhafaza etmektedir. Tüm bunları üst üste koyduğunuz zaman dünyanın en güçlü ekonomisinin bile ayakta kalması ve sarsılmaması çok zordur.  Ülkemiz son bir yıllık süreç içerisinde çok ağır imtihanlardan geçmektedir. İçte ve dışta yaşanan bir savaşla birlikte, küresel aktörlerin ve ülkelerin masa başı oyunları hiç bitmek bilmeden devam etmektedir. Ben bunun adına modern Haçlı Seferleri diyorum. Günümüz Lavrensleri boş durmamakta, siyasetçi, bürokrat, işadamı, sözde din adamı, STK yöneticisi, gazeteci, akademisyen kısaca bir çok kimlik altında efendilerine hizmetlerini büyük bir maharetle yerine getirmeye devam etmektedirler. Ve şunu da ifade edeyim ki, Türkiye’nin yerinde başka bir ülke olsa idi çok daha büyük sarsıntılar ve yıkımlar yaşayabilirdi. Bugün çok şükür ayaktayız. Ekonomi de inşallah düzelecektir. Ancak ne başka yaşayacak bir Ülkemiz ne başka bir Türkiye var. Hemen yanıbaşımız da Halep’te, Suriye’nin bir çok bölgesinde, Irak’ta yaşanan insanlık dramına şahit oluyoruz. TV ekranlarından izlediğimiz bu görüntüler bir filmin sahneleri değil yaşamın ta kendisidir. Eğer bunlardan ibret alamıyorsak ve Ülkemiz üzerinde oynanan oyunları göremiyorsak bizim de sonumuz maalesef hüsrandır. Bunun için hep söylüyorum kuru soğan ekmek yeriz ama vatansız asla kalamayız. Bu zorlu süreçte dünyaya bir kahramanlık destanı yazan aziz Türk Milletine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımızın dik duruşu, tüm siyasi partilerimizin demokrasinin yanında yer alması da Ülkemizin bu büyük tehdidi bertaraf etmesini sağlamıştır. Ülkemiz işte böylesi bir süreçten geçerken ekonominin öncelikli gündem maddesi olması elbette beklenemez. Ancak, Ekim ayı içerisinde Sayın Başbakanımızın ve ilgili bakanlarımızın katılımı ile TOBB öncülüğünde Ankara’da yapılan ve 10.5 saat süren Bölge ekonomisinin değerlendirilmesi toplantısında çok değerli kararlar alındı ve süratlice uygulamaya sokuldu. Sayın Başbakanımızın Diyarbakır’da açıklamış olduğu Cazibe Merkezi Programı ve girişimlerimiz neticesinde Cazibe Merkezi kapsamında yer alan 23 ilin Teşviklerde 6. Bölge desteklerinden istifade etmesi Elazığ’ın geleceği açısından çok değerli gelişmelerdir. İnşallah 2017 yılı Elazığ ekonomi ve sanayisinin şaha kalacağı bir yıl olarak tarihe geçecektir.

Karşılıksız çekte 21. sırada yer almamızı neye bağlıyorsunuz?

İdris ALAN: İfade ettiğim gibi Elazığ jeopolitik konumu nedeniyle bölgenin lojistik merkezi konumundadır. İlimiz bu özelliği nedeniyle bölge illerinin en büyük tedarikçi firmalarını barındırmaktadır. Bölgede yaşanan terör olayları nedeniyle illerdeki ticaretin olumsuz etkilenmesi Elazığ’ı da  aynı ölçüde olumsuz etkilemiştir. Tüm bunlarla birlikte ülke ekonomisi de zaten büyük bir daralma göstermiştir. Ülke ekonomisinin küçüldüğü bir ortamda batı illerine göre daha güç koşullarda ticaret yapan bölgemiz illerinin daha fazla etkilenmesi kaçınılmaz olmuştur.

Bu durum Elazığ'ı nasıl etkiler?

İdris ALAN: Bu durum Ülkemiz ve İlimiz için bir geçiş dönemidir. Elazığ inşallah kısa sürede toparlanıp yeniden bölgesel bir güç haline gelecektir. Çünkü ilimizin avantajları ve tarihi bir birikimi mevcut. Türkiye’nin normalleşme süreciyle birlikte Elazığ’ın da kısa sürede büyük bir değişim içerisine gireceğini umuyoruz.

Bu süreçten sonra ekonomi adına Elazığ için neler yapılabilir?

İdris ALAN: Bu durum ülkenin önemli bir sorunu. Çünkü, sadece Elazığ’da değil Ülke genelinde bir ekonomik daralma var. Karşılıksız çek ve senette bir önceki yıla göre artış aynı zamanda büyüme de hedefin gerisinde kalmış durumda. Hükümetimiz Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası bir takım yasal düzenlemeler getirmek için düğmeye basmış bulunuyor. İşte sicil affının getirilmesi, KOGSEB tarafından faizsiz kredi desteği sağlanması, Odamızın da katkıda bulunduğu ve TOBB, Ziraat Bankası ve Denizbank arasında imzalanan protokol ile düşük faizli kredi kullandırılması, Cazibe Merkezi Programı ile bölgemizdeki 23 ildeki yatırımcılara çok önemli desteklerin sağlanması, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bankalara yatırım yapılabilir bir oranda kredi faizlerinin yeniden düzenlenmesi çağrısı ve buna benzer bir takım önlemler ve girişimler başlatıldı. Tüm bu süreç ve ekonominin daha işleyebileceği bir yapının oluşturulması hususunda hükümetimizin kararlılığını görüyoruz. Elazığ’ın bu süreçten karlı çıkacağını ve başta işsizlik olmak üzere ekonomik sorunların 2017 yılında çok daha azalacağını ve ticaretin canlanacağını düşünüyoruz.

Yatırım Teşviklerinde Elazığlı yatırımcıların önünün açılmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İdris ALAN: Sayın Başbakanımızla Ankara’da yapılan toplantıda konu bizim tarafımızdan dile getirilmiş ve ısrarla takipçisi olunmuştur. Sayın Başbakanımız o toplantıda bizlere mevcut yatırımcıların da destek kapsamına alınacağını müjdelemiş ve bizler de bu durumu ilimizle paylaşmış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde Malatya, Adıyaman, Erzincan gibi iller de bu müjdeyi kendi illeriyle paylaştılar. Sayın Başbakanımız Cazibe Merkezi Programı kapsamında yer alan 23 ilde yeni yatırım yapacakların ve mevcut yatırımcıların kapasite artımı ile birlikte 6. Bölge teşviklerinden istifade edeceğini ifade etmiştir. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Kalkınma Bankası tarafından bölge illerine yatırım yapmayı planlayan yeni yatırımcılar ile kapasite artımına gidecek olan mevcut yatırımcılar için bir Ön Talep Formu yayınlamıştır. Bu forumda da açıkça görüldüğü gibi yeni ve mevcut yatırımcılar teşviklerden istifade edebilecektir. Hep ifade ettiğim gibi Elazığ Cazibe Merkezi Programı kapsamında yatırımlar anlamında en fazla dikkat çekecek şehir olacaktır. Çünkü ilimizin ulaşım ve güvenlik anlamında bir sorunu yoktur. Yatırımlar anlamında bu çok değerli iki hususla birlikte önemli potansiyel kaynakları olup, insan gücü noktasında da avantajlıdır. Cazibe Merkezi Programı kapsamında biz en fazla desteğin kendi ilimizde toplanacağına inanıyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz Murat Zorluoğlu’nun girişimleri ve emeklerini takdir ediyoruz. Mesaisinin büyük bir bölümünü makamında değil toplum içerisinde geçiren ve mesai meftunu gözetmeksizin çalışan Sayın Valimiz Elazığ için gerçekten bir şanstır. Kendisinin bürokrasideki tecrübesi, ilişkileri ve mevzuatlara hakim oluşu İlimiz adına çok önemli bir değer olmuştur. Her idareci ve bürokrat kendi birikimi ölçüsünde ile hizmet etmenin gayretinde olmuştur ancak Sayın Zorluoğlu Elazığ Valiliğinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Sayın Valimizin bu girişimlerine biz de Oda olarak ilimizin avantajlarının bilinmesi noktasında Türkiye Kalkınma Bankası tarafından yayınlanan Ön Talep Formunun yayınlanmasından sonra çok yoğun bir bilgilendirme ve tanıtım faaliyeti başlattık. Ön Talep Formunun yayınlandığının bilinmesi ve nasıl hareket edilmesi gerektiği noktasında sosyal medya ve Odamız Web sitesi üzerinden yoğun bir bilgilendirme faaliyeti yapıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 20 bin adet SMS gönderilmiş ve ilgili linklere yönlendirme yapılmıştır. Konu hakkında Odamızdan daha tatmin edici bilgi almak için arayan kişi yada şirket sayısı 200’ü geçmiştir. Cazibe Merkezi Programının uygulanma koşulları ve desteklerin uygulanma şartlarının tam anlamı ile belirlenmesini mukabil başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Avrupa’nın bir iki noktasında çok daha detaylı bilgilendirme faaliyetleri yaparak, çeşitli tanıtıcı görseller hazırlayacağız. Tüm bu çalışmalarla hedefimiz İlimizde yeni istihdam alanları oluşturmaktır.

KOBİ’lere 50 bin TL faizsiz kredi konusunda vatandaşların ‘torpili olana çıkar’ algısını neye bağlıyorsunuz? Ve bu algının bir doğruluk payı var mı?

İdris ALAN: KOSGEB tarafından son olarak yayınlanan ve 19 Aralık itibarı ile müracaatları başlayan faizsiz kredi desteği ile ilgili biz çekincelerimizi, endişelerimizi ve önerimizi kamuoyu ile paylaştık. Öncelikle, Ülkemiz ekonomi ve sanayisi içerisinde en zor durumda olan bölgemiz illerine Cazibe Merkezi Programının amaç ve hedefine uygun olarak pozitif bir ayrımcılık uygulanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Kullandırılacak toplam kredinin en az %20’sinin Cazibe Merkezi illerine ayrılması ve bu illerde de KOBİ sayısına göre bir yüzde belirlenmesinin en doğru yaklaşım olduğunu ifade ediyoruz. İkinci bir husus ise 50 bin TL kredi KOBİ tanımının sürekli değişmesi nedeniyle amacından sapmıştır. Çünkü, 1 SGK’lı çalıştıran kuruluşta KOBİ, 250 SGK’lı çalıştıran da KOBİ’dir. Şimdi siz hem bir kişi çalıştıran ve on metrekarede hizmet sağlayan esnafa da 50 bin TL veriyorsunuz diğer tarafta 250 çalışanı olan sanayi tesisine de 50 bin TL veriyorsunuz. Bırakın 250 çalışanı 15 çalışanı olan kuruluş için bile 50 bin TL bir desteğin hiçbir önemi yok. Biz diyoruz ki, 1 ile 10 kişi çalıştıran KOBİ’ye 50 Bin TL, 10 ve 50 kişi çalıştıran KOBİ’ye 150 TL, 150-250 çalışan olan KOBİ’ye ise 500 Bin TL verin. Bu destek miktarı tüm KOBİ’lerin işine yarayacaktır. Hem de adil bir dağılım ve müracaat olacaktır. Şimdi öz kaynakları ve duran varlıkları ile bankacılık hacmi yıllık bir milyonun üzerinde olan KOBİ ile yıllık kazancı 100 bin TL’nin altında olan KOBİ’ye bankacılar aynı gözle mi bakacak? 50 bin TL’ye çok büyük ihtiyaç duyan çok sayıda KOBİ bu desteğe maalesef ulaşamayacaktır. Zaten desteğin kullandırma kriterlerine baktığımız zaman da Elazığ’da desteklenecek KOBİ sayısı en fazla 80 gibi görünüyor. En az 1500 KOBİ’yi ayağa kaldırıp 80 kişiye destek vermek doğru ve adil değil diye düşünüyorum. Bu nedenle esnafın ve KOBİ’lerin çok büyük bir ilgi gösterdiği KOSGEB cansuyu kredisinin 2017 Ocak ayında yenilenmesini ve bizim talep ettiğimiz kriterler doğrultusunda uygulanmasını talep ediyoruz.

Sayın Başkanım, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2016 yılında sizce yapmış olduğunuz en önemli hizmetler neler olmuştur kısaca özetler misiniz?

İdris ALAN: Cazibe Merkezi yaklaşımı ile ilgili 2015 ve 2016 yılı içerisinde çok sayıda dosya hazırladık ve beklentilerimizi dile getirdik. Eylül ayında açıklanan bu projenin destek kalemleri ilgili makamlara göndermiş olduğumuz taleplerimizle birebir örtüşmüştür. Uzun vadeli ve faizsiz kredi desteği, İşletme kredisi desteği, yarım kalmış yada atıl durumdaki sanayi tesislerinin yeniden ekonomiye kazandırılması, yatırımlara bedelsiz arsa tahsisi ile birlikte fabrika binası yapılması ve alım garantisi konuları son iki yılda defalarca dile getirdiğimiz destek unsurları olmuştur. Yine Teşvik Yasası kapsamında ilimizin 4. Bölgede yer alması ve bunun yaratmış olduğu olumsuzlukların ortadan kaldırılması hususunda Cazibe Merkezi Programı kapsamıyla birlikte 23 ildeki yatırımların 6. Bölge desteklerinden istifade etmesi ve mevcut yatırımcıların da bu kapsamda değerlendirilmesi üzerinde en fazla durduğumuz husus olmuştur. Çok şükür Rabbim bizlere bu konulardaki mücadelemizin meyvelerini Elazığ adına vermiştir. Yine Devlet Malzeme Ofisi ile müşterek projemiz kapsamında Elazığ pilot il olmuş ve DMO tedarikçisi olacak firmalarımız KOSGEB tarafından desteklenecektir. Fırat Kalkınma Ajansı’na sunmuş olduğumuz Elazığ TSO Teşhir ve Tanıtım Merkezi ile Modern Konferans Salonu Projemiz onaylanmış ve protokolünü imzalamış bulunuyoruz. Bu çok değerli hizmeti 2017 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlayıp üyelerimizin ve ilimizin hizmetine sunmuş olacağız. İş dünyamızın içinde bulunduğu sıkıntıların çözümü noktasında Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunmuş olduğumuz 5 talebimizin kabul görmesi ve uygulanmasına başlanması ayrıca Ocak ayı içerisinde işletmelerimize önemli katkı sağlayacak olan Kredi Garanti Fonu’nun Odamız bünyesinde açılması çok değerli bir hizmet olmuştur.

Sorularımızı yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istedikleriniz var mı?

 

İdris ALAN: Ben teşekkür ediyorum. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası başkanı olarak temsil etmiş olduğumuz üyelerimizin sorun ve beklentilerini açık yüreklilik ve dosdoğru ilgili makamlara taşıyarak bunların takipçisi olma noktasında çok yoğun bir gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimizin çok şükür meyvelerini de alıyoruz. Elazığ’a ve üyelerimize yönelik bu hizmet anlayışımız değişmeden devam edecektir. Bu düşüncelerle,  Sizlerin aracılığı ile tüm Odamız üyelerine ve halkımıza yeni yılın daha huzurlu, gelecek adına daha umutlu, bereketli ve bol kazançlı olmasını Yüce Allah (c.c)’tan  niyaz ediyor, sağlık, mutluluk ve esenlikler getirmesini diliyorum. 

 

Bu haber 793 defa okundu.
Ekleme Tarihi :26.12.2016 11:49:09
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.