Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 ELEKTRONİK POSTA TEBLİGATI DUYUYRUSU

Şirketlerin KEP Adresleri Sicil Kayıtlarına Eklenebiliyor

Sayın Üyemiz;

7201 sayılı Tebligat Kanunun 7/a maddesinde; ”Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Birinci ve ikinci fıkra hükümlere göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılmaması halinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Elektronik Tebligat Yönetmeliği 2. maddesinde “Bu Yönetmelik, kazai merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan özel genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.” denilmiştir.

İlgili yasa ve yönetmelik hükümleri gereği tebligatların elektronik yoluyla firmaların  “Kayıtlı Elektronik Posta” (KEP) adreslerine yapılması zorunlu hale getirildiğinden; Odamızda kayıtlı bulunan Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, almış oldukları KEP adreslerini Odamıza bildirdikleri takdirde, sicil kayıtlarına KEP adresleri de eklenebilecektir.

Üyelerimize duyurulur.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bu haber 1967 defa okundu.
Ekleme Tarihi :16.2.2016 10:25:46
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.