Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan:

“2016 YILI KALKINMA VE GELİŞME ADINA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI OLACAKTIR.”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris ALAN, 2015 yılında üst üste yapılan seçimler, artan terör olayları, komşu ülkelerde yaşanan büyük sorunların ülkemize yansıması, dış politikadaki ani gelişmeler ve ticaretteki kırılmaların olumsuz sonuçları nedeniyle 2015’in kayıp bir yıl olarak geride kaldığını ancak 2016 yılına büyük umutlarla girdiğini söyledi.

2015 Yılı İlimiz ve Ülkemiz Adına Kayıp Bir Yıldır…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Alan, 2015 yılı tüm kesimlerin malumu olduğu üzere, sanayici, üretici, ticaret erbabı, işçi ve tüm halkımız açısından zor bir yıl olarak yaşandı. Ülke genelinde yaşanan bu büyük durgunluk Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan illerde çok daha ciddi boyutlarda yaşanmıştır. Elazığ’da bu dönemde Yatırım Teşvik Belgesi alan işletme sayısı 21 adet olmuştur. Odamız tarafından kurulan yeni işletme sayısı 604 ve kapanan işletme sayısı ise 25’dir. İlimiz ihracatı da bu dönemde önemli bir düşüş yaşamış 2014 yılında 228 milyon Dolar olan ihracatımız, 2015 yılı ilk 11 ayı itibariyle 153 milyon Dolar’a inmiştir. İlimizin 2015 yılı ilk 11 ayındaki toplam ithalatı ise hammadde ve makine ağırlıklı olmak üzere 23 milyon Dolar’dır. Özel sektör yatırımlarının durma noktasına gelmesi, var olanların kapasitelerini küçültmesi ve ihracatın düşmesine bağlı olarak işsizlik oranı da ilimizde yükselmiş ve %11 olan Türkiye ortalamasının üzerine çıkarak yaklaşık %14’ler seviyesine yükseldiğini öngörmekteyiz. Bu dönemde özellikle TKDK ve  az da olsa FKA destekleriyle il ekonomisi çok küçük bir kıpırdama yaşamıştır. Odamız tarafından KOSGEB destekli yeni girişimcilerin önünün açılması ve küçük kapasiteli yeni işletmeler kazanılması noktasında 120 kişiye eğitim verilmiş olmasına rağmen ülke genelindeki ekonomik belirsizlikler nedeniyle belge alan girişimcilerin ancak %10’u yeni işyeri kurmuşlardır. 2015 yılında Odamızın da maddi destek sağladığı ve yönetiminde yer aldığı Fırat Teknokent’te yer alan Ar-Ge ve İnovasyona dayalı yeni işletme sayısı bir önceki yıla göre artış göstermiş ve firma sayısı 48’e yükselmiştir. İlimiz Organize Sanayi Bölgesinde ise 8 yeni yatırım inşaatına başlarken faaliyette olan işletme sayısı 108’e yükselmiştir. 11 yatırım ise proje aşamasındadır. İnşallah bu projelerde 2016 yılında yatırıma dönüşecektir. Kamu yatırımları noktasında ise 2015 yılındaki en önemli yatırım Bölge hastanesi inşaatına başlanılmış olmasıdır. 2015 yılında Ülkemizde Bölgelerarası kalkınmışlık farklılıklarının giderilmesi noktasında verilen teşviklerin bölge açısından çok önemli bir etken olmadığı görülmüştür. Bölgeye özgü yeni bir kalkınma modeli ve destekleme sisteminin yeniden revize edilerek uygulamaya konulması gerekmektedir. Ülkemizin 10’cu ve 11’ci kalkınma planında yer alan Cazibe Merkezi ve Büyüme Merkezi yaklaşımına uygun olarak her iki alanın da desteklenmesi gerekmektedir. Elazığ bu anlamda 2016 yılına umutlu girmektedir” şeklinde konuştu.

Toplum Tüm Kesimleri Heyecanla Reformları Bekliyor…

Başkan Alan, Başbakan tarafından açıklanan ‘2016 Eylem Planı’ değerlendirmesinde; “İş dünyası olarak Türkiye’nin Sayın Başbakanımızın liderliğinde 2016’yı bir reform yılı ilan ederek, pozitif ayrışmaya devam edeceğine inanıyoruz.

64. Hükümetin 2016 yılı Eylem Planı da bu reformcu bakış açısının en önemli işaretidir. Özellikle Başbakan tarafından açıklanan; küçük işletmelerin TSE ve patent belgesi giderlerinin devlet tarafından karşılanması, KOBİ’lerin kefalet limitinin ve vade yılının artırılması, KOBİ’lerin taşınır varlıklarının teminat olarak kabul edilmesi, mesleki eğitimin yeniden yapılandırılması, meslek lisesi öğrencilerinin staj yapmasına yönelik özendirici tedbirler alınması, yatırımlarda bürokrasinin azaltılması, kıdem tazminatında yaşanan sıkıntıların giderilmesi, yeni girişimleri ve istihdamı destekleyecek tedbirler alınması, girişimcilere sembolik kira bedeli ile fabrika tahsis edilmesi, gümrüklerde tek pencere sistemi uygulamasına geçilecek olması, OSB’lerde arsa maliyetlerini düşürecek tedbirler alınacak olması, OSB’lerde yetki karmaşası ortadan kaldırılacak tedbirler alınması, Ar-Ge için yeni bir fon oluşturulması, iş mahkemelerinin yapısının gözden geçirilecek olması gibi düzenlemeler, iş dünyası için kritik düzenlemeler olup, ülkemize yeni bir başarı hikayesi yazdırabilecektir” dedi.

2016’da Yeni Bir Başarı Hikayesi Yazılacaktır…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başka İdris Alan, 2012 yılında Elazığ’ın Yeni Teşvik Yasası kapsamında 4. Bölgeye alındığını ve bu tarih itibarı ile ildeki yatırımların durma noktasına geldiğini söyledi.

Başkan Alan değerlendirmesinde, “Bu çok önemli adımları ilimizde taçlandıracak ve Elazığ için yeniden bir kalkınma hamlesi yaratabilecek en önemli beklentimiz ise Teşvik Yasasında yeni bir düzenleme yapılmasıdır. İlin zengin kaynakları ve potansiyelinin ekonomiye, üretime, ihracata ve istihdama dönüştürülmesinin yolu yeni yatırımlardır. Ancak halen 4. Bölge de yer alan Elazığ, bu olumsuzluk nedeniyle yeni yatırımlar alamamakta ve bunun başlıca nedeni Teşvik Yasasının ile olumsuz etkileridir. 2016 yılının ilk çeyreğinde Elazığ’ın 5 veya 6. Bölge kapsamına alınması ile ilimizde yeni bir dönemin başlayacağını herkes görecektir. Biz bu konuda Sayın Başbakanımızın 8. Türkiye Ekonomi Şurasında sözünü almış bulunuyoruz. Ve Sayın Başbakanımıza ve 64. Hükümeti oluşturan tüm Bakanlara sonuna kadar güveniyoruz.

Bu anlamda 2016 Türkiye ve Elazığ için yeni bir başarı hikayesinin yazılacağı yıl olacaktır” şeklinde konuştu.

 

Hükümete ve Sayın Milletvekillerimize Güveniyoruz…

Başkan Alan 64. Hükümete ve Elazığ Milletvekillerine güvenlerinin tam olduğunun altını çizerek, “Sayın Başbakanımız seçimler öncesi verilen vaatlerin ivedi şekilde hayata geçirilmesi noktasında tüm bakanlarla birlikte 2015 yılının son ayında destekler noktasında düğmeye basmıştır. 26 Aralık 2015 tarihi itibarı ile, esnafa, yeni girişimciye, evlenene, çiftçiye destek paketi açıklanmış ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hükümetin bu hızlı girişi iş dünyasının beklemiş olduğu ve hükümet tarafından da açıklanan diğer reformların da bir an evvel hayata geçirileceğine işarettir. 2016 yılının ilk çeyreğinde iş dünyası olarak reformların hayata geçmiş olmasını umuyoruz. Bu konuda başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm bakanlarımıza ve ilimize hizmet noktasında milletvekillerimize sonuna kadar güveniyoruz.

Kalkınma ve gelişme noktasında çok önemli avantajları ve fırsatları olan Elazığ’ın bu kaynaklarını artık ülke ekonomisine, istihdama ve yatırıma dönüştürmesi gerekiyor. Bunun için öncelikli beklentimiz yeni Teşvik Yasasında düzenleme ve altyapı noktasında devletin iş dünyasının yanında olmasıdır.

Son 5 yıllık dönem içerisinde kamu yatırımlarından istediği payı alamayan Elazığ’ın bu dönemde artık hak ettiği yatırımları almasını bekliyoruz.  Kalkınma Bakanlığımız tarafından ilan edilmiş olan 10 ve 11. Kalkınma Planlarında Elazığ ülkemizin hem Cazibe Merkezi hem de Büyüme Merkezi olarak gösterilmiştir. Elazığ çevresindeki illeri de kalkındırabilecek bir potansiyeli sahiptir. İşte bu nedenle ilimiz ilgili bakanlıkça bu kategoride değerlendirilmiştir. Cazibe Merkezi ve Büyüme Merkezi yaklaşımının artık dosyalarda değil uygulamada olmasını ve yeni bir sürecin başlamasını iş dünyası ve Elazığ halkı olarak istiyoruz” dedi.

2016 Yılının Huzur ve Mutluluk Getirmesini Diliyoruz…

Başka Alan, 2016 yılı mesajında, “Büyük sorunlar ve sıkıntıların yaşandığı 2015 yılı artık geride kalmıştır. 2016 yılında her alanda yeni bir sayfa açılmıştır. Bu vesile ile; yeni yılın tüm insanlığa, ülkemize, bölgemize ve halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, savaşların, göz yaşlarının ve acıların biterek, kardeşliğin, yardımlaşama ve dayanışmanın hakim olduğu, çocuklarımızın gülen gözleriyle geleceğimize umut olması temennisiyle, en derin saygılarımı sunuyorum” dileklerinde bulundu.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bu haber 1031 defa okundu.
Ekleme Tarihi :31.12.2015 09:14:05
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.