Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 

BEKLENTİLER RAPORU BAŞBAKANA TAKDİM EDİLDİ

01 Kasım tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 50’ye yakın oy alarak tek başına yeniden hükümeti kurma yetkisini alan Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, TOBB öncülüğünde Odaların katkılarıyla hazırlanan beklentiler raporu takdim edildi.

Alan: Raporun Hayata Geçirilmesi Halinde Türkiye Çağ Atlayacaktır

Başbakan’a takdim edilen ‘Özel Sektörün İlk 100 Günde Beklediği Reformlar’ dosyası hakkında bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, reformların hayata geçirilmesi halinde Elazığ’ın, Bölgenin ve Ülkemizin yeni bir kalkınma hamlesi yapacağını ve çağ atlayacağını söyledi.

Başkan Alan değerlendirmesinde, “01 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimler sonucunda halkımızın büyük teveccühünü gören Ak Parti, yeniden tek başına hükümeti kurma yetkisini milletimizden almıştır. Tek başına kurulacak güçlü bir hükümetin ülke sorunlarına çare olacağı milletimizin tek ve yegane beklentisidir. İş dünyası olarak, ülkemizin yeniden kalkınma hamlesi yapabilmesi ve iş dünyasının önündeki engellerin kaldırılarak, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirecek önerileri TOBB öncülüğünde hazırlamış bulunuyoruz. 11 Ana başlık altında 17 sayfadan oluşan raporda özetle, Ekonomide Güven Artırıcı Adımlar, Çalışma Hayatı, Vergiler, Hukuk, Rekabet, KOBİ’lerin Finansmana Erişimi, Teşvikler gibi bir çok önemli konu bulunmaktadır. Hazırlanan rapor TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından, Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu’na takdim edilmiştir. İş dünyası olarak şimdi ivedilikle yeni hükümetin kurularak ilk 100 gün içerisinde büyük bir titizlikle hazırlanmış olan raporumuzu hayata geçirmesini beklemekteyiz” dedi.

İŞ DÜNYASININ İLK 100 GÜNDE BEKLEDİĞİ REFORMLAR

(Ana Başlıklar İtibariyle)

1-     Ekonomide Güven Artırıcı Adımlar ve Ekonomi Yönetimi

a)  10. Kalkınma Planındaki öncelikli dönüşüm programlarını ve Eylem planlarını hareketlendirmeye odaklanmış bir çalışma mekanizması tasarlanmalıdır.

b)     Reformların izleme ve değerlendirmesini yapacak özel bir yapı kurulmalıdır.

c)     Kamu-Özel sektör istişare platformları etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.

d)  Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu’nun (YOİKK) daha etkin çalışması sağlanmalıdır.

e)   Ekonomi politikalarına eşgüdüm ve etkinlik kazandırmak için ekonomi ile ilgili Bakanlıklar yeniden düzenlenmelidir.

f)    Merkez Bankası başta olmak üzere ekonomiye yön veren kuruluşların etkin bir şekilde ve siyasi mülahazalardan uzak çalışması sağlanmalıdır.

g)     Düzenleyici ve denetleyici kurullarda özel sektörün temsil edilmesi sağlanmalıdır.

h)     Sanayi sektörlerinin geliştirilmesi için kamu-özel sektör birlikteliğiyle TBMM’de ihtisas komisyonları kurulmalıdır.

i)      Bölgesel Kalkınma Ajansları Politikası Türkiye’nin mekansal stratejisinin bir parçası olarak yeniden tasarlanmalıdır.

 

2-     Mesleki Eğitim

a)     Mesleki Eğitim Okulları yeniden düzenlenmelidir.

b)  Meslek Liselerini cazibe merkezi yapmak için, meslek lisesi öğrencilerine ve mezunlarına destek verilmelidir.

c)   Mesleki eğitim kursları düzene sokulmalı, çok başlı ve verimsiz yapı ortadan kaldırılmalıdır.

d)     Mesleki eğitim kurslarının mutlaka ‘ulusal mesleki yeterlilik’ çerçevesinde eğitim vermesi sağlanmalıdır.

e) Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitimden geçirilerek istihdam edilmeleri sağlanmalıdır.

 

3-     Çalışma Hayatı

a)     Asgari ücret artışı, İstihdam üzerindeki vergi yükleri, kıdem tazminatı ve zorunlu istihdam uygulamaları birlikte ele alınarak işgücü piyasası reformlarının tamamı ile birlikte hayata geçirilmelidir. Gelir Vergisi dilimleri yükseltilmelidir.

b)     Turizm sektörüne yönelik sezon dışı zamanlarda istihdam üzerindeki vergi yükü kaldırılmalıdır.

c)     Eksik olan Ulusal Meslek Standartları hazırlanıp yürürlüğe girmelidir.

d)     Sosyal yardım alan çalışabilir durumdaki nüfusun istihdamı sağlanmalıdır.

e)     Kadın istihdamını artıracak uygulamalar hayata geçirilmelidir.

f)      Tarımda çalışanların sosyal güvence altına alınması sağlanmalıdır.

 

4-     Vergi

a)     KDV oranları değiştirilmemelidir.

b)     Damga Vergisi kaldırılmalıdır.

c)     Gelir ve Kurumlar Vergisini düzenli ödeyen şirketlere vergi indirimi getirilmelidir.

d)     Gelir Vergisi tasarısı yeniden ele alınmalıdır.

e)     Elektrik üzerindeki TRT fonu, Belediye fonu gibi eklentiler kaldırılmalıdır.

f)      Girdi ve çıktılardaki KDV farkları giderilmelidir.

g)     Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi ile Türk Ticaret Kanunun uyumu sağlanmalıdır.

h)     Geçici Vergi Beyannameleri sayısı kademeli olarak düşürülmeli ve yılda bir veya iki defa alınmalıdır.

i)  Tevsi yatırımlarda indirimli Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) uygulamasındaki sorunlar giderilmelidir.

j)      Vergi ve ihracat rakamları üretim yerine göre kayda geçirilmelidir.

k)     Belediyelerin imar değişikliği sonucunda elde edilen arsa rantıyla ilgili düzenleme yapılmalıdır.

 

5-     Hukuk

a)   Belirli bir tutarın altındaki ticari uyuşmazlıklarda alternatif çözüm yöntemleri zorunlu hale gelmelidir.

b)     Bilirkişilik sistemi yeniden düzenlenmelidir.

c)     İş Mahkemeleri yeniden düzenlenmelidir.

 

6-     Rekabet

a)     Kamu kaynaklı haksız rekabet uygulamalarının önüne geçilmelidir.

b)     Piyasa Gözetim ve Denetimi sistemi yenilenmelidir.

c)     E-ticaretin, mevzuatı ve altyapısı bir an önce hazırlanmalıdır.

 

7-     KOBİ’lerin Finansmana Erişimi

a)     Üretimde kullanılan makinelerin finansmana erişimde teminat olarak kullanılması sağlanmalıdır.

b)     Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sisteminin yaygınlaşmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

 

8-     Teşvik Sistemi ve Üretimi Destekleme

a)     Bugüne kadar verilen teşviklerin etki analizi yapılmalıdır.

b)     Yeni bir teşvik mekanizmasıyla sadece yeni yatırımlara değil, mevcut yatırımlara da sektörel teşvik uygulanmalıdır.

c)     İl ve İlçe Bazlı Teşvik Sistemi hayata geçirilmelidir.

d)     Teşvik edilecek sektörler belirlenirken şehirlerin ihracat potansiyelleri en önemli verilerden biri olmalıdır.

e)     Genç ve Kadın girişimcilere ilk 3 yıl vergi muafiyeti getirilmelidir.

f)  Kamu ihalelerinde yerli ürüne fiyat avantajı kadın girişimciler için 5 puan artırılmalıdır.

g) Ülkemizde yatırıma uygun arazi envanteri yatırımcılara elektronik ortamda sunulmalıdır.

h)     OSB’lerin idari yetkileri artırılmalıdır.

i)      Maden ruhsatlarının bölünebilmesi imkanı getirilmelidir.

 

9-     İnovasyon

a)     Türkiye artık inovasyon konuşmayı bırakıp, inovasyon yapmalıdır.

 

10-  Ulaştırma ve Lojistik

a)     Lojistik koordinasyon kurulu kurulmalıdır.

b)    Yurt içi ve yurt dışı yük taşımacılığında demir yolunun kullanımı teşvik edilmelidir.

c)     OSB’ler ile limanlar arasında demiryolu bağlantıları acilen sağlanmalıdır.

 

11-  Tarım ve Hayvancılık

a)     Tarımda havza üretim modelinin uygulamaya konulması gereklidir.

b)     Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik kira desteği sağlanmalıdır.

c)     Arazi toplulaştırmaları hızlandırılmalı, bilinçlendirme faaliyetleri artırılmalıdır.

d)     Tarımda arazi bazlı yerine ürün bazlı teşvik sistemi uygulanmalıdır.

e)     Et üzerindeki KDV yüde 8’den yüzde 1’e düşürülmelidir.

f)      Et ithalatı üreticiye zarar vermektedir.

  

 

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bu haber 787 defa okundu.
Ekleme Tarihi :24.11.2015 09:55:09
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.