Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde “Bankacılık ve Finans Sektörü Değerlendirme Toplantısı” TBB Başkanı Hüseyin Aydın ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Elazığ TSO ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Başkan Şekerdağ tarafından Elazığ TSO bünyesinde Kredi Garanti Fonu açılması talebi KGF Genel Müdürü Hikmet Kurnaz tarafından olumlu karşılanarak ilk Yönetim Kurulu Toplantısında konuyu değerlendirecekleri sözünü verdi.

 

BAŞKAN ŞEKERDAĞ’DAN ÖNEMLİ TALEPLER

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbettin Demirdağ, TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Sayın Hikmet Kurnaz, Kredi Kayıt Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Kasım Akdeniz, TBB Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin, Elazığ TSO Meclis Başkanı A.Halit Kaya, Elazığ TSO Meclis Üyeleri, STK ve Kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda işadamının katıldığı toplantıda Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ önemli tespit ve taleplerde bulundu.

Başkan Şekerdağ Elazığ ekonomi ve sanayisi hakkında genel bir değerlendirme yaparak, “Sanayi geçmişi ve tecrübesi oldukça eski yıllara dayanan, ihracat, istihdam ve üretimi ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlayan Elazığ, vergisine sadık, kredi geri dönüşümlerinde bölgede en sorunsuz illerin başında gelmektedir. Bu anlamda bankacılık ve finans sektörü açısından ülkemizin en güvenilir illerinden biri konumundadır.

Ancak burada iş dünyası olarak bankacılık ve finans sektörüyle ilgili yaşanan sorunlarımızı da ifade etmeden geçemeyeceğim.  Bankaların  iş dünyasına yüklediği maliyetler tüm üyelerimizin tepkisini çekmekte ve bu durum kimi zaman sözlü kimi zaman ise yazılı olarak tarafımıza iletilmektedir. İş dünyası, bankalara farklı isim altında harç, komisyon, dosya ücreti ödemekten bıkmıştır. TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu’nun deyimi ile bu dönemde reel sektör hapşırsa bankacılık sektörü grip olmaktadır. Bankalar yüzde 70’ler seviyesindeki karını kurumsal çalışmalardan sağlamaktadır. Yani et ve tırnak gibi iç içe olan Bankacılık sektörü ve KOBİ’lerin karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarını ve buna göre davranmalarını bekliyoruz.

Bununla birlikte bölgeler arasında farklı bankacılık uygulamaları da özellikle yöremizde ki KOBİ’leri sıkıntıya sokmaktadır.

Batı illerinde gayrimenkul ipoteklerinde değerine yakın eksper değeri biçilirken bölgemiz illerinde değerinin dörtte birine değer biçilmektedir.

Piyasalardaki küçük bir dedi kodu yüzünden Elazığ’da batma noktasına gelen, ancak işletmesini büyük kentlere taşıyıp finans sektörü ile yoluna devam ederek krizi aşan firmalarımız var. Firmanın bulunduğu ile göre batması yada yoluna  devam etmesi banka yönetiminin inisiyatifine göre değişmektedir.

Yine firmaların geçmiş yıllardan kalan Sicil Affı konusu ile ilgili sorunları ne hikmetse bir türlü veritabanlarından silinmemekte 10 yıl önce sorun yaşamış firma halen mağdur durumda beklemektedir. Konuyu ilettiğimizde ilgili banka, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu’na topu atmakta, BDDK ise sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını güncellemenin 5 yılı kapsadığını ifade etmektedir. Sicil Affı hususunun gerçek manada uygulanmasını tüm işletmelerimiz adına bekliyoruz. 

İş dünyası adına yine çok önemli bir kurum olarak gördüğümüz Kredi Garanti Fonu A.Ş’nin Genel Müdürü Sayın Hikmet Kurnaz da aramızdalar.

KGF’nin kefalet noktasında özellikle yeni kurulacak işletmeler açısından desteği can suyu niteliği taşımaktadır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni hizmet binamızda kendilerine bir ofis tahsis ederek buraya bir eleman görevlendirmelerini ve KGF desteklerinin ilimizde istenilen seviyeye yükseltilmesini arzu ediyoruz.

Bu düşüncelerle, bu önemli organizasyonunun İlimizde yapılmasına vesile olan eski Hazine müsteşarı ve halen İMF İcra Direktörlüğü görevini sürdüren hemşerimiz İbrahim Çanakçı’ya, davetimizi kırmayarak ilimize teşrif eden Türkiye Bankalar Birliği Başkanımıza ve tüm katılımcılara teşekkür eder; bu bilgilendirme toplantısının iş dünyamıza katkı sağlaması temennisiyle, saygılarımı sunarım” dedi.

 

AYDIN: DÜNYADAKİ GELİŞMELER EKONOMİMİZİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, ülke ekonomisinin dünyadaki gelişmelerden olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasının Sayın Başkanı, Sayın Üyeleri, Değerli Konuklar, Basınımızın Değerli Temsilcileri Şahsım ve Türkiye Bankalar Birliği adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Bankacılık ve reel sektör ilişkilerini değerlendirmek amacıyla bugünkü toplantıyı düzenledik. Davetinizden dolayı teşekkür ederim.

Değerli Konuklar, Uluslararası alanda ekonomik sorunlar hala devam etmektedir. Özellikle AB ülkelerinde toparlanma beklenenden yavaştır. Buna karşılık ABD ekonomisindeki iyileşmeye bağlı olarak dolar faizi yükselme işaretleri vermektedir. Öte yandan, bölgemizde politik risklerden kaynaklanan tansiyon oldukça yüksektir, etrafımızda sıcak savaşlar yaşanmaktadır. Bu gelişmeler;

-Bölge ülkeleri ile olan ticaretimizi sınırlandırmaktadır,

-Lojistik açıdan sorunlara neden olmakta, taşıma maliyetimiz artmaktadır,

-Uluslararası müteahhitlik hizmetlerimiz aksamaktadır,

-İhracat artışımız yavaşlamaktadır,

-Türkiye’ye öngörülmedik ek ve yüksek düzeyde harcamalar getirmektedir,

-İç piyasada faiz üzerinde yukarı yönde baskı oluşturmaktadır,

-Bölge riskleri nedeniyle Türkiye riski olumsuz etkilenmektedir.

Ayrıca, bu yıl kuraklık nedeniyle tarım üretiminde düşüş ve gıda fiyatlarındaki yükselmenin de ekonomik performans üzerinde olumsuz etkisi olmuştur.

Bunca olumsuzluklara rağmen, Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürmektedir. Milli gelir büyümesinin yüzde 3 ila 4 arasında olmasını bekliyoruz. Uzun dönem büyüme hızımızın altında olsa da, bu oranı, yukarıdaki nedenleri dikkate aldığımızda olumlu değerlendiriyoruz. Mevcut veriler hem iç hem de dış talebin büyümeye dengeli bir katkısının olduğunu göstermektedir. Aslında iç talebi canlandırarak daha hızlı büyümek de  mümkündür. Ancak, tasarruflarımızın yeterli olmaması nedeniyle büyümenin finansmanında dış kaynağa ağırlık verilmesinin ileride yönetilmesi güç olan riskler biriktirmek anlamına geldiğini de bilmemiz gerekir. Bundan dolayı ihtiyatlı olmakta yarar görüyoruz.

Reel sektörün sağlıklı büyümesinin öncelikli şartları her alanda istikrarın sürekli, makro dengelerin sağlam, öngörülebilirliğin yüksek, risklerin yönetilebilir düzeyde olduğu işleyen bir piyasa ekonomisinin yanı sıra sağlıklı çalışan bankacılık sektörü ve sermaye piyasasının olmasıdır. Dahası, özel sektörün özkaynaklarının güçlendirilmesi için sürdürülebilir bir karlılığı yakalaması da gerekir. Enerji, hammadde, işgücü, finansman gibi her türlü temel girdinin yüksek kalitede ve rekabet edilebilir fiyatlardan, sürekli bulunabilir olması yüksek öneme sahiptir.

Açıklıkla belirtmeliyim ki ekonomik faaliyetin finansmanında kritik öneme sahip olan kredi konusunda bir sıkıntı görmüyoruz. Bankalarımız hem kamunun hem de özel sektörün finansmanında gerekli kaynağa, mali güce ve donanıma sahiptir. Mevcut verilere göre;

-Kredilerin sürdürülebilirliği açısından bankalar güçlü bir özkaynağa sahiptir,

-Düzenlemeler dikkate alındığında, bankacılık sektörünün bugün verilen kredilerin yarısı kadar daha kredi verebilecek gücü vardır,

-Kredilerde reel faiz oranı çift hanelerden yüzde 4 düzeyine gerilemiştir,

-Kaynak faizi ile kredi faizi arasındaki farkın açılmasına neden olan kamusal aracılık maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde girişimler sürdürülmektedir,

-Operasyon maliyetinin daha da düşürülmesine çaba sarf edilmektedir,

-Krediye erişimi sağlamak amacıyla şube ve şube dışı alternatif kanalların genişletilerek yurt sathına yayılması çalışmalarında teknolojiye yoğun yatırımlar yapılmaktadır,

-Kredi Anadolu’ya yayılmaktadır, üç büyük il dışındaki illerimizin krediden aldığı pay yükselmektedir,

-Müşterilerimizin risklerinin daha iyi izlenmesini ve düşük riskli müşteriler için kredi faizinin daha düşük olmasını sağlayacak veri sistemleri geliştirilmektedir,

-Bankaların proje finansmanına olan ilgisi artmaktadır. Fizibilitesi doğru hazırlanmış ve borçlanmasını geri ödeyebilecek durumda olanlar için teminat projenin kendisidir. Önümüzdeki dönemde bankaların kredilerinin daha fazla bölümünün proje finansmanında kullanılacağını tahmin ediyoruz.

Diğer taraftan, bankaların tabi oldukları mevzuat gereğince, kredilere ilişkin karşılıklar ve kredi düzenine ilişkin özel hükümler tahtında, kredilerin teminat yapısının mevzuat ile belirlenmiş sınırlar dahilinde tanzim edilmesi de zorunludur. Buna ilaveten, tahsil edilemeyen batık krediler nedeniyle yöneticilerin şahsi yasal sorumluluklarının ve tabi oldukları yaptırımların da gözden uzak tutulmaması gerekir.

Son dönemde bankalarımız teminatı yeterli olmadığı halde risk almaya değer bulunan fikir veya proje sahibi girişimcilere finansman ve danışmanlık içeren hizmetler ve ürünler de sunmaya başladılar. Türkiye açısından stratejik öneme sahip ve yüksek katma değer yaratan sektörlerdeki girişimcilere yönelik mikro nitelikte çalışmaların hız kazanmasını, girişimcilerin motive edilerek büyümede daha fazla rol almalarının desteklenmesini bekliyoruz.

Bu yöndeki çalışmaların esnaf ve küçük ölçekli girişimciler tarafından sürdürülen madencilik, tarım ve ticaret ağırlıklı bir faaliyete sahip olan Elazığ ekonomisinin gelişmesini olumlu yönde etkileyecektir. 

İşlerinizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyor, beni dinlediğinizden ve sıcak ev sahipliğinizden dolayı teşekkür ediyorum “ dedi.

 

KREDİ GARANTİ FONU ELAZIĞ ŞUBESİ AÇILACAK

Toplantıda, “Kredi Garanti Fonu’nun Kuruluş Amacı ve İşleyişi ve Bankacılık Sistemindeki Yeri”  konusunda bir sunu yapan ve çeşitli soruları cevaplandıran KGB Genel Müdürü Hikmet Kurnaz, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ’ın Elazığ’da KGF Şubesi açılması talebini olumlu karşılayarak, “Elazığ’ın KGF desteklerinden yeterince faydalanamadığını görüyoruz. Türkiye genelinde KGF desteklerinden ilin yararlanma oranının %4’lerde kaldığını ve toplamda Elazığ’a 11 milyon TL bir kefalet sağlandığını görüyoruz. Elazığ’da bir şube açılması ile birlikte KGF desteklerinden ildeki KOBİ’lerin daha yüksek oranda yararlanması söz konusu. Bu nedenle ilk Yönetim Kurlu Toplantımıza bu konuyu getirerek ivedilikle çözmeye gayret göstereceğiz” dedi.

 

Bilgilendirme toplantısında daha sonra “Reel Sektörde Alacak Riskinin Yönetimi” konusunda  Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. Üyesi ve Genel Müdürü Kasım Akdeniz bir sunu yaptı.

Toplantıda Başkan Şekerdağ, katılımcılara birer plaket takdim ederken, program anısına T.Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın da Başkan Şekerdağ’a plaket verdi.

  

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

 

 

Bu haber 1407 defa okundu.
Ekleme Tarihi :26.11.2014 10:40:47
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.