Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 

İLAN

ELAZIĞ DEFTERDARLIĞINDAN

Satışı Yapılacak Taşınmazlar

SIRA NO

İLİ  

İLÇESİ

MAHALLE / KÖY

MEVKİ       

ADA

PAR.

CİNSİ 

YÜZÖLÇÜMÜ (M2)

HAZİNE HİSSESİ

İMAR DURUMU

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT (TL)

İHALE TARİHİ

 İHALE SAATİ

1

Elazığ

Merkez

Harput Mah.

-

-

3729

Ham Toprak

1,253.50

Tam

İmarsız

5,014.00

1,504.20

13.11.2014

09:00

2

Elazığ

Merkez

İzzetpaşa Mah.

-

3447

7

Arsa

250.00

68000/250000

Konut alanı (3 kat)

16,000.00

4,800.00

13.11.2014

09:10

3

Elazığ

Merkez

Sürsürü Mah.

-

3137

1

Arsa

1,748.00

1206/1748

Konut alanı (3 kat)

150,750.00

45,225.00

13.11.2014

09:20

4

Elazığ

Merkez

Sürsürü Mah.

 

2938

1

Arsa

1,000.00

3000/5000

Konut alanı (3 kat)

84,000.00

25,200.00

13.11.2014

09:30

5

Elazığ

Merkez

Sarıçubuk (Bızmışen)

-

2298

2

Arsa

3,405.00

268/3405

Konut alanı (2 kat)

25,460.00

7,638.00

13.11.2014

09:40

6

Elazığ

Merkez

Sarıçubuk (Bızmışen)

-

3452

7

Arsa

1,846.00

Tam

Konut alanı (3 kat)

251,060.00

75,318.00

13.11.2014

09:50

7

Elazığ

Merkez

Kızılay (Kesrik) Mah.

-

1674

5

Arsa

195.00

640/2400

Konut alanı (3 kat)

10,950.00

3,285.00

13.11.2014

10:00

8

Elazığ

Merkez

Şahinkaya

-

2216

7

Arsa

1,578.00

477/526

Konut alanı (5 kat)

1,144,800.00

343,440.00

13.11.2014

10:30

9

Elazığ

Merkez

Şahinkaya

-

2216

8

Arsa

3,577.00

Tam

Konut alanı (5 kat)

2,861,600.00

858,480.00

13.11.2014

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- ) Yukarıda tapu bilgileri yazılı Adet taşınmazın satış ihalesi,  karşılarında belirtilen tarih ve saatte Elazığ Hükümet Konağı 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

     - Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 4) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz)

     - Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri,

     -  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

     - Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3-) Hazine taşınmazlarının satışı KDV’den müstesna olup, 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir. Satış bedelinin belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL’yi geçmesi halinde satış bedeli taksitle ödenebilir. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil edilir.

4-) Taşınmaz satış ihalelerinde doğacak her türlü vergi, resim, harç alıcıya aittir.

5-) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

6-) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7-) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8-) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr  ve www.elazigdefterdarligi.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur

Bu haber 1374 defa okundu.
Ekleme Tarihi :6.11.2014 15:54:30
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.