Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 

BAKAN GÜLLÜCE’DEN ÇEVRE PLANI’NA REVİZYON TALEBİ

Elazığ TSO’yu ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’ye bir dosya takdim eden Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Çevre Düzen Planında 23 maddelik değişiklik yapılması talebinde bulundu.

Elazığ’ın Gelecek 50 Yılını İlgilendiriyor…

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce Elazığ TSO’yu ziyaret ederek, Elazığ TSO Meclisinde düzenlenen toplantıya katılarak ilin sorunları hakkında Başkan Şekerdağ’dan bilgi aldı. Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak,  Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağ ve Şuay Alpay, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Elazığ TSO Meclis Başkanı A.Hamit Kaya, Elazığ TSO Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldıkları toplantıda bir değerlendirmede bulunan Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ; 1/100.000 ölçekli Elazığ Çevre Düzen Planının ilin gelecek 50 yılını ilgilendirdiğini söyledi.

Başkan Şekerdağ konuşmasında, “Sayın Bakanım öncelikle ilimize ve Odamıza hoş geldiniz. Sizleri Odamızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçmektedir. Komşu ülkelerdeki gelişmeler ülkemizi  ve tüm halkımızın sosyal yaşantısını yakından ilgilendiriyor. Böyle bir süreçte ülkemizin sadece iç konulara odaklanmasını elbette beklemiyoruz. Öncelikle yeni kurulan hükümetimizin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyor ve ülkemizi 2023’le taşıyacak vizyonu sürdürmesini diliyoruz. Sayın Bakanım, Odamız tarafından ilimizdeki STK’larla birlikte 2012 yılında ilan edilen ÇDP’ye 49 madde ile itiraz ettik. Bu itirazlarımızı planın 3. Kez ilanının da bir kez daha yineledik. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz bu itirazlarımızı ilgili yüklenici firma ve Bakanlığınıza ulaştırmış olmanıza rağmen maalesef talep etmiş olduğumuz 49 maddenin 23’ü değiştirilmemiştir. İlimizin, ülkemizle birlikte 2023 hedeflerine ulaşması noktasında  büyük önem taşıyan bu maddelerin takdirlerinizle yeniden ele alınmasını talep ediyoruz” dedi.

Güllüce: Bakanlık Olarak Elazığ İçin Ne Gerekiyorsa Yaparız…

Başkan Şekerdağ’ın açıklamalarının ve ÇDP için talep edilen 23 maddenin yer aldığı dosyayı takdim etmesinin ardından bir değerlendirmede bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin çevre ile birlikte ele alınmasının gerektiğini ve bu doğrultuda Elazığ’ın taleplerinin mutlaka değerlendirileceğini ifade etti. Bakan Güllüce konuşmasında, “Sayın Başkanım ifade etmiş olduğunuz konular bizler açısından da önem taşıyor. Çevrenin korunması ile birlikte mutlak suretle ekonomik büyümenin devam etmesi gerekiyor. Bu noktada yapmış olduğunuz çalışmayı önemsiyoruz. Mutlaka değerlendireceğimizi bilmenizi istiyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin bugün en önemli sorunlarının başında işsizlik geliyor. Bu noktada siz iş dünyasının temsilcilerinin elbette ki düşünce ve talepleri büyük önem taşıyor. Bakanlığımız ve ilgili teşkilatlarımızla birlikte konuyu değerlendireceğiz. Ben göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve çalışmalarınızdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Yapılan değerlendirmelerin ardından Bakan Güllüce ve Elazığ TSO Meclis Üyeleri basına kapalı olarak yaklaşık bir saat talep ve beklentiler üzerine bir değerlendirme toplantısı yaptılar.

MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL-TUNCELİ 1:100.000 ÖLÇEKLİ

ÇEVRE DÜZENİ PLANI ELAZIĞ İLİMİZE AİT

 İTİRAZ VE ÖNERİ RAPORUMUZ

1-  Doğukent mahallesi sınırlarında yer alan Fuar alanının, daha öne Nazım imar planında çoğunluğu değiştiğinden hazırlanan ÇDP planında Kentsel Gelişme Alanı olarak işlenmeli ve yapılacak olan fuar alanı alt planda çözümlenmelidir.

2- OSB alanlarının kentin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olmadığı görülmektedir. Bu alanlara gelişme verilmesi gerekmektedir.

3-    Planda Organize Tarım/Hayvancılık amaçlı yeni alanların önerilmesi gerekmektedir.

4-    Mornik Mahallesinde 1/100.000’lik uygulama imar planında Kent Parkı olarak gösterilen alanın ÇDP’de Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmelidir.

5-    Akçakiraz-Yazıkonak karayolunun her iki tarafı teşekkül ettiğinden Kentsel Gelişme Alanı, Depolama Alanı ve Ticaret Alanı olarak ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.

6-    Elazığ iline dair oluşturulan nüfus projeksiyonlarının önceki itirazlarımızda iddia ettiğimiz gibi tekrar irdelenmesinin doğru olduğunu düşünmekteyiz.

7-    Depolama alanları olarak öngörülen alanların, ulaşım bağlantılarıyla entegrasyonun sağlanacağı başka bir alanda öngörülmesi gerekmektedir.

8-  Entegre nitelik taşımayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara dair belirlenen yapılaşma koşullarının plan hükümlerinde daha esnek bir hale getirilmesi gerekmektedir.

9-   Duha Mezarlığının bulunduğu alanın güney kesiminde mevcut imar planı bulunmasına rağmen plana işlenmeyen alanlar mevcuttur. Bu alanların ÇDP planına işlenmesi gerekmektedir.

10-   Şahinkaya köyü yerleşim merkezinde 1/100.000’lik uygulama imar planı bulunan alanın ÇDP planına işlenmesi gerekmektedir.

11-   Elazığ-Keban karayolunun Şahinkaya mevkiinde bulunan ve imarlı alana sınırı olan yaklaşık 20 hektarlık alanın, yine bu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması bozulan alanlarla birlikte değerlendirilerek Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmelidir.

12-  Kekliktepe mevkiinde 1/100.000’lik uygulama imar planı olmasına rağmen plana işlenmeyen alanlar söz konusudur. Bu alanların Ketsel Gelişme Alanı olarak ÇDP’ye işlenmelidir.

13-   Yazıkonak-Yurtbaşı yolunun güney kesiminde 1/100.000’liku uygulama imar planı bulunan alanların ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.

14-  Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Diyarbakır karayollarının kesiştiği kavşakta Diyarbakır doğu yönünde 1/100.000’lik uygulama imar planları bulunan alanlar mevcuttur. Söz konusu bu alanların ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.

15-   Elazığ kent yerleşme alanının batı yönünde, kuzey-güney doğrultusunda Hankendi Beldesini ve Üniversite alanını içine alacak şekilde geçirilen Ekolojik öneme sahip alan kullanımı verilen bölgenin yeniden irdelenmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz.

16-   Kentsel yerleşik alan ve çeşitli kullanımlar dışında kalan alanların bütünü planda tarım alanı veya çayır-mera alanı olarak gösterilmiştir. Oysaki bu alanların içerisinde tarıma elverişli olmayan alanlar mevcuttur. Bu alanların tarım alanları plan hükümlerine göre değerlendirilmemesi gerekmektedir. Şayet bu şekilde değerlendirilecekse tarım amaçlı plan hükümlerine yeni açıklamalar getirilerek her türlü maden ve tarım dışı kullanımlar ile alakalı çalışmalar tamamlanmalıdır.

17-  Çevre düzeni plan hükümlerinin genel hükümler başlıklı bölümünde TOKİ ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen faaliyetlerde sağlanan bazı istinai durumların; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 73. Maddesi ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun vb. kanunlar kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde istisna getirilmelidir.

18- Hankendi Mevkiinde yer alan üniversite alanının güneyindeki demir yolu ile karayolu arasındaki alanların 1/100.000’lik uygulama imar planı bulunmasına rağmen bu alanlar çevre planı düzeninde gösterilmemiştir.

19-   Kuzey çevreyolu güzergahı kentin ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve bu yolun Elazığ-Bingöl yolu ile entegrasyonu sağlanmalıdır.

20-   Elazığ güney çevre yolunun kuzeyi ile kent merkezi arasında kalan bağ bahçe nizamında yapılaşma öngören alanların Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmesi gerekmektedir.

21-   Kuzey çevreyolunun çevresi sağlı ve sollu olarak, Kentsel Gelişim Alanı içerisine alınmalıdır.

22- Hankendi'den sonra Demiryolunun Meryem Dağının arkasından geçirilip, havaalanı yakınlarında istasyon yapılması gerekir. Mevcut durumda Demiryolu kenti, kuzey-güney aksında ikiye bölmektedir.

 

23- Çimento fabrikası ve o bölgede yer alan sanayi parsellerinin Organize Sanayi Bölgesine taşınması gerekmektedir.

 

        ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

Bu haber 2976 defa okundu.
Ekleme Tarihi :28.10.2014 12:20:20
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.