Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Elazığ TSO’nun Manifestosu Yayınlandı:

HEDEF 2023

·        Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından, Elazığ’ı 2023 yılına taşıyacak ve önümüzdeki 10 yıllık süreç içerisinde yapılması gerekenlerle ilgili bir bildirge hazırlandı.

·        Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Elazığ TSO’nun başta yerel yönetimler olmak üzere, merkezi idare, kurum ve kuruluşlar ile tüm toplumun sahip çıkması gereken bir çalışma hazırladığını ifade ederek, “İlimizi; ekonomik, kültürel, sosyal ve şehircilik anlamında 2023 yılına hazırlayacak ve bulunduğu bölgede marka kent yapacak bir dosya oluşturduk. Bu dosyamızı en kısa süre içerisinde Sayın Başbakanımıza da takdim ederek, kendilerinin yerel yönetimler manifestosunda ifade ettiği gibi, bizler de Elazığ olarak önümüzdeki 10 yıllık süreçte bu dosyada yer alan konuların hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

ELAZIĞ’IN TÜRKİYE’DEKİ YERİ SORGULANMALI…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, tüm toplumla paylaşılan ve Sayın Başbakan’a takdim edilecek olan ‘Elazığ ilinin çözüm bekleyen sorunları’ dosyasında ilin her alanda kalkınması ve gelişmesinin hedeflendiğini belirtti.

Şekerdağ değerlendirmesinde, “4 bin yıllık tarihi Harput’un devamı olan Elazığ, bugün mevcut tarihi birikimi, kaynakları, potansiyeli ve avantajları ile maalesef hak ettiği noktada değildir. Ülkemizin 2023 hedefinde dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma iddiası bulunmakta ve tüm kurumlarımız bu hedefe göre planlarını yapmaktadır. Yerel seçimler öncesi Sayın Başbakanımızın yerel yönetimlerle ilgili manifestosunda da kentlerin bu vizyona uyması, kent kimliklerinin oluşturulması ve yaşanabilir şehirler inşa edilmesine vurgu yapılmıştır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak; kurum, kuruluşlarımızdan ilimizin 2023 yılına taşınması hususunda öneri ve görüşlerini alarak, Odamız tarafından üzerinde titizlikle çalışılarık bir rapor oluşturulmuştur. Beş bölümden oluşan raporumuzda 34 anabaşıkta ilimizin sosyo, kültürel, ekonomik ve şehirleşmeyle ilgili sorunları ve beklentileri tespit edilmiştir. Elazığ’ı bulunduğu bölgede marka kent yapacak ve 2023 yılında, ‘cazibe kent’ kriterlerine uyacak bir gelişim ve modernleşmeyi hedefleyen raporun toplumun tüm kesimlerince sahiplenmesi ve iyi incelenmesini talep ediyoruz.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, sürdürülebilir bir yönetim anlayışı ile bu raporun ilimizin önümüzdeki 10 yıllık süre içerisinde yol haritası olması en büyük temennimizdir.

Çünkü bu rapor, genel hatları itibarı ile hayata geçmesi halinde Elazığ ülkemizin yaşanabilir illeri arasında ilk 10’da yer alacak bir vizyon içermektedir. Hazırlamış olduğumuz her madde uygulanabilir ve aslında bugüne kadar yapılmamış olması itibarı ile ilimizin geri kalmışlığına neden olan etkenleri içermektedir.

Tüm toplumumuzla paylaştığımız bu raporumuza katkı sağlamak isteyen tüm kurum ve kişilerin de görüşlerine açık olduğumuzu belirtmek istiyorum. Elbette lokal anlamda, sorun ve beklentilerimiz yüzlerce madde ile ancak ifade edilebilir. Ancak burada temel aldığımız kriter, ilimizin; 2023’yılına taşınmasında önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Bu düşüncelerle, raporumuzun hazırlanmasında katkıları bulunan kurumlarımıza teşekkür eder, çalışmanın Elazığ adına yeni bir dönemin başlangıç miladı olmasını temenni ederim” dedi.

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TARAFINDAN HAZIRLANAN RAPOR

 

MODERN ŞEHİRLEŞME ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER

Kentsel Dönüşüm: Elazığ ili ülkemizin en önemli deprem kuşaklarından biri olan Güneydoğu Anadolu fayı üzerinde yer almakta ve yapılan tüm bilimsel araştırma, konferans ve panellerde Elazığ’ın büyük risk altında olduğu vurgulanmaktadır. İlimizdeki afet riski yüksek yerlerde rezerv alanların tespit edilmesi, bitişik nizam ve 40-50 yıllık binaların kentsel dönüşümle yeniden değerlendirilmesi, kamu yapılarının güçlendirilmesi yada yenilenmesi ilin birinci derecede öncelikli sorunu ve beklentisidir. Özellikle; İzzetpaşa, Nailbey, Rızaiye, Karşıyaka, Sürsürü ve Çarşı Mahallesi gibi alanların kentsel dönüşüm kapsamında yenilenmesi bu alanlara parklar, otoparklar, yeşilalanlar açılarak şehir merkezinin rahatlatılması gerekmektedir. Bu alanlardaki vatandaşlar için ise geleneksel konut dokusuna uygun şehrin imajını olumlu etkileyecek yaşam alanları oluşturulmalıdır.

Yeni Toplu Konut Alanları: Elazığ şehir merkezinin depreme dayanıklılığı bakımından en sağlam zemini ilin kuzey bölgesidir. Elazığ ilinin varoşları olarak kalan ve yıllardır hiçbir yatırım gitmeyen ve imar planı dahi olmayan (Yıldızbağları, Safran) bu bölgeler il merkezine 4-7 km mesafede yer almaktadır. Çarpık kentleşmeye meydan vermeden geleneksel konut doksusuna uygun bir mimari ile bu bölgelerin yeni yerleşim yeri olarak değerlendirilmesi İlin imajına olumlu katkı sağlayacaktır.

Sanayi Tesislerinin ve Kamu Kurumlarının İl Merkezi Dışına Taşınması: Elazığ şehir merkezinde kalmış olan Çimento fabrikasının il dışına taşınması için gerekli koşulların sağlanması ve bu konunun ivedilikle çözülmesi beklenmektedir. Yine bugün şehir merkezinde yer alan ve kentin gelişmesi ve modernleşmesinin önde engel teşkil eden kamu kurumları ile askeri alanların il dışına çıkartılması çok önemli bir hizmet olacaktır. Özellikle Karayolları, DSİ, Orman Bölge Müdürlüğü, tarihi Harput beldesi ile Elazığ merkez arasında kalan askeri bölgelerin modern şehirleşme mantığı ile yeniden planlanması ve bu alanların betonlaşmaya meydan vermeyecek şekilde ihtiyaçlara göre projelendirilmesi gerekmektedir.

Uzun yıllar atıl durumda kalan ve yaklaşık bir yıl önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınan inşaat halindeki eski Yimpaş binası halen metruk halde bulunmaktadır. Bu binanın SGK Bölge hizmet binası olarak bir an evvel tamamlanıp hizmete açılması bulunduğu bölgenin imajını değiştirecektir.

Demiryolu Hattının İyileştirilmesi: Elazığ kent merkezinin güney kemsinde yer alan demiryolu, şehri doğu batı istikametine doğru geçmekte ve yerel yönetimler tarafından güvenlik amaçlı örülen duvar ile şehri adeta ikiye bölmektedir. Şehrin gelişmesini engelleyen ve görüntü itibarıyla modern şehirlere yakışmayan bu duvarın kaldırılarak şehrin birleştirilmesi ve demir yolunun il merkezi dışına çıkartılması veya hafif taşımalı şehir içi ulaşıma kazandırılması arzu edilmektedir.

 

Kent İçi Ulaşımın İyileştirilmesi: Kent içi trafik yükünün yenilikçi ulaşım sistemleri ile azaltılması ilin öncelikli beklentisi ve sorunları arasında bulunmaktadır. Bu konuda doğu-batı istikametine doğru genişleyen Elazığ’ın Doğukent-Hankendi uç noktalarının hafif taşımalı sistem yada metro ile birleştirilmesi şehir trafiğine önemli rahatlama getirecektir. İl merkezinde otopark sayısının artırılması şehir içindeki trafik sıkışıklığını da ortadan kaldıracaktır. İlçe merkezi ve ilçe iç yollarının da kalitesinin artırılarak ulaşımın iyileştirilmesi beklenmektedir.

Yüksek Hızlı Tren Bağlantısı: Modern kentlerin en önemli göstergelerinden biri olan yüksek hızlı tren bağlantısının Elazığ’a kadar ulaşması beklenmektedir. Bununla birlikte Pertek Köprüsünün yapılarak, Elazığ-Pertek, Tunceli-Erzincan bağlantılarının bu hat üzerinden yapılması, Keban ve Karakaya Baraj Göllerinde iç su taşımacılığının geliştirilmesi için iskele sayısının artırılması gerekmektedir.

Kuzey Çevre Yolu: Elazığ’ın ulaşımını rahatlatacak ve şehrin bugün atıl durumda kalan kuzey bölgesini canlandıracak olan Kuzey Çevre Yolu projesinin Bingöl yolu ile entegrasyonu sağlanacak şekilde hayata geçirilmesi ilimizin beklentilerinden biridir.

Altyapının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi: Elazığ ilinin çok ciddi manada altyapı sorunu bulunmaktadır. Yarım saat yağan bir yağmur sonrası il merkezi adeta göle dönmekte ve ulaşım felç olmaktadır. Bununla birlikte özellikle içme sularını taşıyan boruların kalitesi ve eski oluşu ilin su kalitesini düşürmekte ve ciddi sağlık sorunları ile vatandaşı karşı karşıya getirmektedir. Bu nedenle ilimizin çok ivedi olarak kanalizasyon, yağmur sularını taşıyacak altyapı ve içme suyu borularının yenilenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Elazığ Merkez Tabiat ve Botanik Park Projesi: Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapımı Elazığ Merkez Yerel Yönetime devredilen, Elazığ merkezdeki 18 bin metrekare fidanlık alanın tabiat ve botanik parka dönüştürülmesi için dört yıldır beklemesine rağmen konu halen sonuçlanmış değildir. Elazığ halkının nefes alabileceği doğal park ve mesire alanın ödenek sorunu olmamasına karşın halen yapılamamış olması Elazığ adına bir kayıp olarak değerlendirilmektedir.

Çevre Düzen Planı: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlanma Genel Müdürlüğünce hazırlığı yapılmış olan 1/100.000 ölçekli ÇDP ile ilgili olarak, eksikler Odamızca 42 maddede tespit edilmiş olup, düzeltilmesi konusunda gerekli itirazlar yapılmıştır. Üçüncü kez askıya çıkarılan planla ilgili olarak Odamızın yapmış olduğu itirazlar neticesinde tespit edilen sorunlar 21 maddeye düşürülmüştür. İlimizin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden gelişmesini planlayan ve 2040 yılına kadar esas alınacak olan planın ilin talepleri doğrultusunda yenilenmesini beklemekteyiz.

EKONOMİ ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER

Yeni Teşvik Yasası: 2012 yılının Haziran ayında yayınlanan ve Elazığ’ın 4. Bölgede yer aldığı Yeni Teşvik Yasası ile birlikte bir anda yatırım ve istihdamda bir önceki dönenme göre yüzde ellinin altında geriye gidilmiştir. 2010-2011 döneminde 133 teşvik belgesi alınmış, ön görülen istihdam 2211 kişi ve toplam yatırım tutarı ise 1 milyar 776 milyon TL olmuştur. Yeni Teşvik Yasasının yürürlükte olduğu 2012-2013 döneminde ise toplam 57 teşvik belgesi alınmış, ön görülen istihdam 475 kişi ve toplam yatırım tutarı ise 1 milyar 318 milyon ile sınırlı kalmıştır. Bu tablo Teşvik Yasası’nın Elazığ’ı geriye götürdüğünü ve ülkenin 2023 hedefleriyle uyumlu olmadığını göstermekte, dolayısı ile yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır. Konuyla ilgili olarak işdünyasının ve yatırımcıların yeni bir düzenleme beklentisi mevcuttur.

Serbest Bölge Kurulması: TRB 1 Bölgesinin merkezinde yer alan Elazığ’da, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinin de istifade edebileceği ve bu bölgenin üretim ve ihracat kapasitesini yükseltecek bir Serbest Bölge kurulması ülkemizin 2023 hedefi olan dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine önemli katkı sağlayacaktır.

Sektörel Sanayi Siteleri: Bugün Elazığ kent merkezinde aynı bölgede yada dağınık halde bulunan kuru gıda toptancıları, inşaat malzemecileri, oto galericileri, mobilya imalat ve mağazaları, matbaacılar gibi işyerleri il trafiğini olumsuz etkilemekte, sektörel anlamda gelişememekte ve il ekonomisine daha büyük boyutlarda katma değer katamamaktadırlar. Adı geçen bu sektörlere yönelik kent merkezi dışında yeni sanayi siteleri kurulması ve bunlara tır garajı da eklenerek yeni bölgelerin oluşması il ekonomisini etkileyecek ve kentin modern bir görünüme kavuşmasına ve büyümesine imkan sağlayacaktır.

Fuar Alanı: Yerel Yönetimlerin imar planında yer almasına karşın Elazığ maalesef halen kalıcı bir fuar alanına sahip değildir. İl ekonomi ve sanayisini olumlu yönde etkileyecek, sosyal hayatı canlandıracak ve şehrin bir bölgesini cazibe merkezi haline getirecek olan fuar alanı sorunun çözümü işdünyasının ve Elazığ halkının önemli  beklentilerinden biridir.

Yöresel Ürünler Üretim Merkezi Kurulması: Elazığ 2. İŞGEM projenin Yöresel Gıda Ürünleri imalatı ve pazarlanması merkezi olarak düzenlenmesi özellikle kırsal alandaki üretiminin değerlendirilmesine imkan sağlayacaktır. Bu alanda ilin doğal gıda ürünleri olan, Orcik, Pestil, Pekmez, Dutunu, Kurutmalık sebzeler ve meyveler, tarhana, bitkisel ve aromatik çaylar, Ağın leblebisi, Gezin çileği, Öküzgözü, Boğazkere, Ağın Beyazı Üzüm kurusu ve şerbeti gibi birçok ürünün üretilmesi ve paketlenmesi ile satışı yapılabilecektir.

 

Kalkınma Ajanslarının Güçlendirilmesi: Bölgemizin kalkınma ve gelişmesi açısından son derece önemsenen ve tüm kesimlerin büyük beklentileri bulunduğu Kalkınma Ajanslarının mali yapılarının güçlendirilmesi ve yetki/sorumluluklarının artırılması son derece önemli bir çalışma olacaktır. Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl illerine hizmet vermekte olan Fırat Kalkınma Ajansı’nın 2013 yılı itibarı ile kullandırmış olduğu destek miktarı toplamı 15 milyon TL civarındadır. 4 il için ayrılan bu kaynak ne STK’ları, ne KOBİ’lerin nede gider kurum ve kuruluşların taleplerini karşılamaya yetecek bir kaynak değildir. Ajansın bölgeye katkı sağlaması hususunda kaynaklarının ve yetkilerinin artırılması önem taşımaktadır. Yatırım Teşvik Belgeleri, Bedelsiz Arsa talepleri, ÇED Raporları, OSB denetimleri gibi doğrudan yatırımları ilgilendiren konularda Ajanslar tam yetkili kılınmalıdır. Yetki karmaşası ve kurumlar arasında boğulan yatırımcılar tek elden bilgilendirilmeli ve talepleri karşılanmalıdır.

 

Cazibe Merkezleri: Cazibe merkezleri yaklaşımı,  2007 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından 9. Kalkınma Planı çerçevesinde geliştirilmiş ve 10. Kalkınma Planında da mevcudiyetini muhafaza etmiştir. Bu yaklaşım, ülkemizde tüm kaynakların etkin kullanılarak, belirli çekim merkezlerinde yatırımların artırılması ve çevre illerin ve bölgelerin bu yatırımlar ile birlikte yaratılan refahtan faydalandırılmalarını hedeflemektedir. Kalkınma Planlarında yer alan bu konuyla ilgili halen daha Elazığ’da bir çalışma yapılmamış ve kaynak aktarımı olmamıştır.

 

Sektörel Kümelenme: 2007 yılında Elazığ Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde ilimizde 14 sektörde kümeleme çalışması yapılmış ve bu sektörlerin “Rekabet Analizi” çıkartılmıştır. Yapılan bu çalışma sonrasında, Mermer, Su Ürenleri, Sağlık, Hizmetler, Kanatlı Hayvancılık, Mobilya, Besicilik ve İmalat sanayinin ön plana çıktığı görülmüştür. Adı geçen bu sektörlerin katma değeri yüksek ürün ve hizmet üretebilmesi ve kümeleme odaklı bir büyüme göstermesi için 6. Bölge teşviklerinden istifade etmesi gerekmektedir.

SAĞLIK VE EĞİTİM ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER

Elazığ Sağlık Kampüsü: Sağlık Bakanlığı Kamu Özel Ortaklığı Daire Başkanlığı tarafından 2013 yılı Haziran ayında ihalesi yapılan  Elazığ Entegre Sağlık Kampüsü  495 yataklı Bölge Hastanesi, 299 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, 96 yataklı Psikiyatri Hastanesi, 150 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 1040 yataklı bir Entegre Sağlık Tesisi yatırımını kapsamaktadır. Elazığ ve Bölge için büyük önem taşıyan bu yatırımda, Elazığ ve çevre iller açısından önemli bir ihtiyaç olarak görülen, Fizik Tedavi, Yanık Ünitesi, Onkoloji ve Tüp Bebek gibi bölümlerin eklenmesi ve projenin biran evvel başlaması beklenmektedir.

Elazığ’da Yeni Üniversite Kurulması: Elazığ ekonomisini olumlu yönde etkileyecek, rekabet ortamı oluşturacak ve bölge gençlerine yönelik farklı eğitim alternatifleri sunacak özel bir üniversite ihtiyacı ilimizde uzun bir dönemden beri değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili olarak yapmış olduğumuz girişim ve davetlerimizden maalesef olumlu sonuç çıkmamıştır. Bu konuyla ilgili çok değerli destekleriniz Elazığ için unutulmaz bir hizmet olacaktır.

Fırat Üniversitesi’nin Fakülte ve Öğrenci Sayısının Artması: 1975 yılında kuruluşu gerçekleştirilen Fırat Üniversitesi, halen 30  bin öğrenci kapasitesine sahip iken F.Ü. ile yaşıt üniversitelerin öğrenci sayısı 100 bine yaklaşmıştır. F.Ü. öğrenci ve fakülte sayısı bakımından geri kalmıştır. İl ekonomisinin en önemli etkileyici kurumlarından olan Fırat Üniversitesi bünyesinde Hukuk ve Ziraat gibi yüksek öğrenci kapasiteli Fakültelerin açılması üniversite ve şehrin gelişimine katkı sağlayacaktır.

Mesleki Eğitim Konusu: Mesleki eğitimin sektörel ihtiyaçlara göre şekillendirilerek, Elazığ OSB, Teknokent, Merkez ve İlçelerin yapısına göre Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları kurularak mevcut olanların altyapısının güçlendirilerek uygulama merkezleri olarak da hizmet vermesinin sağlanması nitelikli ara eleman sorununa çözüm getirecektir.

TARIM-HAYVANCILIK ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER

Arazi Toplulaştırmaları: Ülkemizin genelinde olduğu gibi İlimizde de coğrafi koşullar ve miras yoluyla intikaller nedeniyle tarım arazileri küçülmüş ve parçalı bir yapı halini almıştır. Gerek tarımsal üretim miktarı gerekse de tarımsal girdilerin tedariki noktasında son derece önemli olan ölçek ekonomisi koşullarının sağlanabilmesi, arazilerin daha verimli değerlendirilebilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve karlılığının sağlanabilmesi için arazi toplulaştırma çalışmalarının zamana yayılmadan pratik şekilde çözümü gerekmektedir.

Öküzgözü ve Bogazkere Üzüm Potansiyelinin Değerlendirilmesi: Elazığ ili ülkemizin en önemli şıralık üzüm üretim merkezlerinin başında gelmektedir. Yöreye özgü Boğazkere ve Öküzgözü üzüm rekoltesi 120 bin tondur. İlde özellikle son yıllarda önemli bağ alanları yapılmaya başlanmış yakın gelecekte üzüm rekoltesi 200 bin ton seviyesine ulaşacaktır. İlin bu önemli potansiyeline rağmen sektörde halen sanayi üretimi bulunmamaktadır. Üzümcülüğün Elazığ’da desteklenerek yaklaşık 7 bin çiftçinin ekonomik gelir seviyesinin yükseltilmesi ve bu ürünün katma değere dönüşmesi için sektör teşviklerle desteklenmeli ve tarımsal sanayi üretimine yönelik üzümün değerlendirilmesi için Kırsal Kalkınma Ajansı tarafından özel teşvikler verilmesi beklenmektedir.

Sulama Projelerinin Tamamlanması: Elazığ ilinin sulanabilir arazi varlığı toplamı 232.440 hektar olmasına karşın, bu alanın ancak 137.273 hektarı sulanmaktadır.

Sürdürülebilir bir tarım ve ekonomi için, ilin mevcut sulanabilir arazilerinin kapalı sistem modern sulama sistemi ile kapasitesinin artırılması gerekmektedir. Yeni sulama projelerinin gerçekleşmesine acil ihtiyaç olmakla birlikte halen yapımları devam eden ve 1000 hektar üzerindeki aşağıdaki projelerin tamamlanması beklenmektedir.

Tamamlanması Beklenen Sulama Projeleri:

 

ADI

İLİ

İLÇESİ

NET SULANACAK ALAN (ha)

ELAZIĞ KANATLI SULAMASI

ELAZIĞ

PALU

4911

KUZOVA POMPAJ SULAMASI I.KISIM

ELAZIĞ

MERKEZ

4783

BALTAŞI SULAMASI

ELAZIĞ

PALU

4367

HATUNKÖY SULAMASI

ELAZIĞ

SİVRİCE

3554

GÜLÇATI SULAMASI

ELAZIĞ

KOVANCILAR

2505

SERİNCE SULAMASI

ELAZIĞ

SERİNCE

1406

AĞIN SULAMASI

ELAZIĞ

AĞIN

1129

Besicilerin Sorunları: İlimizde özellikle son yıllarda devlet destekleriyle birlikte modern besicilik yaygınlaşmaya başlamıştır. Farklı sektörlerde yer alan girişimcilerimiz besiciliğe de yönelmiş ancak Et ve Süt Kurumu (ESK) uygulamaları ve girdi maliyetleri besicileri zor duruma sokmuştur.

Odamıza yapılan üye müracaatlarında özetle,

1-Devletin hayvan başına 300 TL teşvik, yüzde 50 faiz indirimi ve birçok destek vererek ancak ayakta durmasına önayak olmuşken, ESK bizleri fonsuz getirdiği dondurulmuş etlerle rekabete sokmak istiyor ve dahası sözleşmeli hayvanlarını kesime getirmeyen besicilerin 300 TL'sini (yaklaşık kg'da 1 lira) irad kaydederek yakmak istiyor.

2-Bakanlığın karkas etin kilosuna 16 TL maliyet çıkardığı bir ürünü sözleşme yaptığı, benim iş ortağımsın dediği besiciden zararına almak istiyor.

3-Sözleşmenin yapıldığı (yaklaşık 6 ay önce) tarihlerdeki canlı dana fiyatları 9.5 TL-10 TL aralığında iken, şu an 11.5 TL-12 TL aralığına gelmiştir. Hayvanlarını şu an kesen besici yeni alacağı hayvanlardan da canlı kilosundan 2 TL (Örnek:250x2=500 TL) zarar edecektir.

Elazığ için büyük önem taşıyan besicilik sektörünün gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması hususunda sektör temsilcileri tarafından dile getirilen bu sorunların değerlendirilmesini talep ediyoruz.

TURİZM-KÜLTÜR-SPOR ALANINDAKİ SORUN VE BEKLENTİLER

Elazığ - Tunceli Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi: Söz konusu bölge 675 Km2 lik Keban Baraj sahası ve çevresi ile birlikte 4 ilimizi de içine alan  muazzam bir kültür ve turizm potansiyeline sahiptir. Başta Elazığ İli sınırlarındaki 4.000 yıllık bir mazisi olan ve üzerindeki çeşitli dönemlere ait 49 adet tescilli eserin olduğu Koruma Amaçlı İmar Planına sahip HARPUT olmak üzere, muhteşem bir doğal güzelliği olan  Hazar gölü ve çevresi ile birlikte çok önemli bir  turizm potansiyeli oluşturmaktadır.  Bölgenin ülke  ve dünya turizmine kazandırılması Türk turizmine de farklı bir soluk getirecektir. Bu nedenle Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilen alanın 2014 Strateji Eylem Planına Dahil Edilmesi önemlidir.

Harput Koruma Amaçlı İmar Planının Uygulanması: 19.02.2009 tarih ve 2057 sayılı Diyarbakır K.T.V. Koruma Kurulu kararıyla onaylanarak yürürlüğe giren Harput Koruma Amaçlı İmar Planı ve Kentsel Tasarım Projesinin uygulanmasına hız verilmesi ve Planda öngörülen hususların(Bedesten,Meskenler, Kale, Camiler, Çeşmeler, Türbeler, Kilise, Buzluk Mağarası, Yöresel yiyecek, giyisi ve mahalli türküler v.b) hayata geçirilmesi tarihi HARPUT’un inanç, tarih ve doğa güzellikleriyle turizme kazandırılması il ve Ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır.

Harput’un, Safranbolu örneğinde olduğu gibi ülke turizmine kazandırılması, sahip olduğu tarihi miras ile mümkündür.

Hazar Gölü’nün Turizme Kazandırılması: Elazığ Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü Elazığ ve bölgenin en önemli turizm merkezdir. Göl İçerisinde Kilise Adası ve Batık Kent, Yılanlı Ada 1991 yılında 1.derece Arkeolojik ve  Doğal Sit olarak tescil edilmiştir.

Hazar gölünün içerisindeki doğal sitler, batık kent ve çevresi ile birlikte ülke turizmine kazandırılması beklenmektedir. Muhteşem bir   güzelliğe  sahip Hazar Gölü  23.9.1997 tarihli 97/9985sayılı Bakanlar K.K ile  Turizm Merkezi ilan edilmiştir.

Ayrıca, Batık kentte dalış ve su altı turizminin geliştirilmesi mümkün olup, Hazar gölü kıyı şeridinde yürüyüş parkurları, günübirlik turizm tesisleri, tekne barınakları, tekne turları, yüzme alanları, su sporları, dalgıçlık kurs eğitim alanları gibi pilot alanların oluşturulmasıyla Hazar gölü turizm acısından çok cazip hale gelecek, göle olan ilgi daha da artacaktır. Gölün öncelikle kirlilikten korunması için kanalizasyon ve arıtma tesisinin tamamlanması gerekmekte ve ilgili Bakanlıkça desteklenmesi gerekmektedir.

Hazar Gölün’de turizmin canlanması için önemli bir diğer sorun turizm tesislerinin yetersizliğidir. Bu konuda yeni yatırımcılar ve mevcut işletmeler Kıyı Kenar Çizgisi sorunu ile karşılaşmakta olup 36 m olan yapılaşma izninin eskiden olduğu gibi yeniden 42 m. çıkartılması beklenmektedir.

Hazarbaba Kayak Merkezinin Geliştirilmesi: 2347 m yükseklikte, muhteşem Hazar Gölüne nazır, Hazar Baba dağı üzerinde, İl Özel İdaresine ait kayak merkezinin geliştirilmesi için alanda konaklama tesisleri, restoran ve panoramik kafeteryaların yapılarak hizmete sunulması, kayak merkezinin pistinin uzatılarak, yolunun turizm yol standartlarında yapılması bölgeyi daha cazip hale getirecektir. Hazarbaba Kayak Merkezi’nin ilgili Bakanlık tarafından tüm tanıtım materyallerinde değerlendirilmesi beklenmektedir.

Golan Kaplıcalarının Altyapısının Tamamlanması ve Tanıtılması: Golan Kaplıcaları 30.06.2007 tarihli Resmi Gazetede yayınlayarak Turizm ve Kütür Bakanlığı tarafından Termal Turizm Merkezi ilan edilmiştir. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası alanda yapılacak tanıtım organizasyonlarda Türkiye'nin gözde termal merkezleri arasında anılmalı ve kaplıcanın yol ve çevre düzenlemesi yapılmalıdır.

Eski Hükümet Konağının Kent Müzesine dönüştürülmesi: Eski hükümet konağının Kent  Müzesi olarak işlevsel hale getirilmesi için projelerin hazırlanarak uygulama işine geçilmesi tarihi bir binanın il merkezinde atıl halden işlevsel bir yapıya kavuşturacak ve yapının özelliği itibarı ile amacına uygun şekilde Elazığ’a kazandırılmış olacaktır.

Tarihi Palu’nun Turizme Kazandırılması: Çok eski bir yerleşim yeri olan Elazığ Palu ilçesinde tescilli 20 adet kültür ve tabiat varlığı bulunmaktadır.

Urartu Döneminden gelen Palu Kalesi, kalede bulunan Kral Menua’nın  Kitabesi, Kale Tüneli, Orta Çağ Kilisesi, Osmanlı Hamamı, Palu Alacalı Mescidi, Palu Küçük Camii, Merkez Camii, Palu Ulu Camii, Sor Çeşmesi, Eski Palu Köprüsü, Seydilli Köyü Camii, Amarat Bahçeleri (Ense Bahçe) Evleri Ve Çınar Ağaçları, Çimşit Rüstem Paşa Külliyesi gibi tarih, doğa ve inanç turizmi adına önemli eserler bulunmaktadır. Tüm bu eserlerin turizme kazandırılması noktasında restorasyon ve çevre düzenlemeleri ile yol ve altyapının hazırlanması gerekmektedir.

Yeni Şehir Stadyumu: İlimizin önemli ihtiyaçlarından biri yeni şehir stadyumudur. Süperligde futbol takımı bulunan Elazığ’ın halen modern bir stadyumu bulunmamaktadır. En az 25 bin seyirci kapasiteli olacak şekilde, bu sorunun ivedi olarak çözümü halkımız tarafından beklenmektedir.

Gençlerin ve Sporcuların Fiziki Mekan İhtiyaçları: Merkez nüfusu 348 bin olan Elazığ’da 115.940’ı Milli Eğitime bağlı okullarda, 23.481’i Üniversitede olmak üzere 138 bin 840 öğrenci bulunmaktadır. Nüfusun yüzde 35’inden fazlasının gençlerin oluşturduğu Elazığ’da 15 bini sporla uğraşmaktadır.

Ancak tesis yetersizliğinden bu gençlerin bir çoğu aktif spor yapamamaktadır. İlimiz başta Atletizm olmak üzere, Boks, Badminton, Hentbol, Basketbol, Güreş, Okçuluk, Kick Boks, Voleybol gibi alanlarda çıkardığı şampiyonlar ve Milli Takıma gönderdiği sporcularla ülke genelinde ön plana çıkmaktadır.

İlimiz genç nüfusunun daha elit sporcular olarak yetişmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak durması hususunda,

-Kamp Eğitim Merkezi ve Spor Eğitim Okulu

-Atletizm Tartan Pisti

-Çok Amaçlı Antrenman Salonları

-İl Merkezinde 2 Adet 1000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu

-İl Merkezinde 2 Adet Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası

-Palu, Sivrice, Maden ve Baskil İlçelerine 250 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu

-Ağın, Sivrice, Keban, Arıcak, Alacakaya, Kovancılar, Maden İlçelerine sentetik çim yüzeyli futbol sahasına ihtiyaç duyulmaktadır.

 

 

 

Bu haber 3100 defa okundu.
Ekleme Tarihi :16.12.2013 17:23:10
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.