Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 Üniversite Sanayi İşbirliği Toplantısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından organize edilen “2023’e 10 Kala Ar-ge ve Yenilikte Elazığ Malatya, Tunceli ve Bingöl” adlı toplantı yapıldı.

 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonudna gerçekleştirilen toplantıya Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner, Bingöl Valisi İbrahim Taşyapan, Elazığ Milletvekilleri Şuay Alpay ve Sermin Balık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Fırat, İnönü, Tunceli ve Bingöl Üniversitelerinin rektörleri, iş dünyası temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

 KOÇAK: KALKINMA İÇİN ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ÖNEM TAŞIYOR

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elazığ Valisi Ömer Faruk Koçak, kalkınmada üniversite sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekti. Vali Koçak “Dünya Ekonomik Forumu 2013–2014 Küresel Rekabet Raporu'na göre rekabet gücünün önemli bileşenleri olan inovasyon ve kurumsal yapılanmada bir önceki yıla göre artış gösteren Türkiye, 148 ülke arasında 44. sırayı almıştır. Dünyanın 16. büyük ekonomisi olan Türkiye, dünyanın 32. ihracatçı ülkesi olmasına rağmen, ihracatımızın sadece % 2’si yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor. Türkiye’nin bu durumdan kurtulması, refah ve zenginlik üretebilmesi için yenilikçi bir stratejiye ve sağlam bir uygulama planına ihtiyacı var. Rekabetçi gücümüzü artırmanın yolu ise Ar-ge ve inovasyona ağırlık vermek ve verimlilikten geçiyor. İSO-1000 endeksi baz alınarak sanayi imalatı illere göre dağıtıldığında Türkiye’nin sanayileşmesi coğrafik olarak çok daha net bir şekilde görülüyor. Maalesef 25 ilimizde Türkiye’nin en büyük 1.000 sanayi işletmesinden bir tane bile bulunmuyor. Elazığ’da ise ilk 1000 de yer alan 2 şirket bulunmakta ve şirketlerin toplam sanayi imalatının Türkiye’deki payı 10.000 de 9'dur. Elazığ’ın nüfusunun Türkiye’nin 1000 de 8’i olduğunu da hatırlatalım. Türkiye’nin problemi; sadece yüksek teknolojili mallar imal edememe değil, aynı zamanda, yeterli düzey ve ölçekte sanayi imalatı yapamama ve üretimi ülke çapına yayamamaktır. Ümit ediyorum ki yapılan bu toplantılar kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine ciddi katkı sağlar ve tartışılan sorunlar ve çözüm önerileri 2023 vizyonumuza daha sağlam adımlarla ilerlememize yardımcı olur” dedi.

“2023’e 10 Kala” Paneli

Toplantıda TRB 1 illerini oluşturan valilerin açılış konuşmalarının ardından, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan’ın moderatörlüğünde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbettin Demirdağ, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Tunceli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Boztuğ, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gıyasettin Baydaş, , MİMSAN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Enver İlhan ve Yrd. Doç. Dr. Hasan Güler’in konuşmacı olarak katıldıkları “2023’e 10 kala Ar-Ge ve Yenilikte Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl” paneli yapıldı.

BAŞKAN ŞEKERDAĞ’DAN ÖNERİLER

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından ülkemizde 26 Bölgede yapılması planlanan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölge Toplantıları kapsamında, bugün TRB1 Bölgesini kapsayan, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri değerlendirme toplantısını yapılacaktır. Böylesine önemli bir toplantı için ilimizi tercih eden Sayın Bakanımıza, Sayın Müsteşarımıza ve tüm emeği geçenlere öncelikle teşekkür ediyorum.

Dünyadaki ekonomik gelişmelere baktığımızda özellikle son yüz yıllık zaman dilimi içerisinde bilgi teknolojilerini iyi değerlendiren ülkelerin ekonomik gelişmişlikte bugün açık ara önde olduğunu görüyoruz.
Ülkemizin 2023 hedefine ulaşması, yani dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olması için bilginin ticarileşmesi ve sürdürülebilir hale gelmesi şarttır. Bu hedefe ulaşmanın önemli bir yolu da Üniversite-Sanayi İşbirliğinden geçmektedir. Bugün TRB1 İllerimizin hepsinde üniversiteler var. Hatta Elazığ ve Malatya illerimizdeki üniversiteler ülkemizin en eski ve köklü eğitim kurumlarının başında gelmektedir.

Bu üniversitelerimizin birikimleri, altyapı imkanları ve yetişmiş kadrolarının bölgenin ve ülkenin ekonomik kalkınmasına çok ciddi manada katkı sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

TRB1 Bölgesini oluşturan Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerimizin nüfusu ortalama 2 milyona yaklaşan tek bir il olarak görmekte, dolayısı ile Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesi noktasında böyle bir konseptin müşterekliğinin sağlanması gerektiğine inanmaktayız.

Bu doğrultuda, Bölgemizdeki 4 ilin SWOT analizinin çok iyi yapılması, güçlü ve zayıf yönlerinin iyi tespit edilmesi, fırsat ve tehditlerinin ortaya konulması gerekmektedir. Biz göre, bölgenin yer altı kaynakları, turizm varlıkları, yöreye özgü kayısı ve üzüm gibi önemli iki ürünü, zengin su potansiyeli, işgücü varlığı çok ciddi potansiyel oluşturmaktadır.

Bu potansiyelin bölgenin ekonomik refahına dönüştürülmesi noktasında Üniversite-Sanayi İşbirliğinin istenilen seviyeye çıkarılması büyük önem arz etmektedir. Bunla birlikte, kamunun da altyapı anlamında yapması gerekenler olduğu da muhakkaktır.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu noktada Fırat Üniversitemizle çok önemli adımlar atmış bulunmaktayız. Bugün bölgemizde Fırat Teknokent kurulmuş ve Ar-Ge anlamında 30’a yakın işletmemiz çalışmalarını bu merkezde sürdürmektedir. Bu firmalarımızın sayısını artırarak gelecekte çok başarılı ürünler ve çalışmalar ortaya konulacaktır.Üniversite Sanayi İşbirliğinin gelişmesi noktasında ve bölgenin ekonomik gelişmişliğinin artırılarak, bölgeler arası kalkınmışlık makasının daraltılması hususunda tüm kesimlerin üzerine sorumluluklar düşmektedir.

Bu anlamda;

-     Üniversite Öğretim Üyelerinin özellikle döner sermayeden kaynaklanan hak kayıplarının önlenmesi ve bilim adamlarının bu çalışmalarının desteklenmesi,

-     Sanayicilerin kurumsallaşmaya önem vermesi ve Ar-Ge için kaynak aktarması,

-     Teşvik sisteminin bölge potansiyelleri göz önüne alınarak, haksız rekabete yol açmayacak şekilde yeniden düzenlenmesi,

-     Bölge ihracatının artırılması hususunda TRB1 Bölgesine mutlaka bir Serbest Bölge kurulması,

-     Bölge illerinden limanlara mutlak suretle raylı taşıma sisteminin yaygınlaştırılması,

-     Bölgedeki üniversitelerin eğitimde son iki yılındaki öğrencilere sanayide staj zorunluluğu getirmesi ve akademisyenlerinde bu çalışmalara katılması,

-     Bilimsel çalışmaların sanayi ile paylaşılarak, bunlardan üretime ve ekonomiye kazandırılabileceklere patent alınarak ticarileştirilmesi,

-     Üniversitelerde gerçekleştirilecek yüksek lisans ve doktora çalışmalarının kapsamının sanayinin gerek duyduğu konular arasından seçilerek bu çalışmalara arzu eden firmaların gerekli desteği vermesi,

8 ana başlıkla ifade etmiş olduğumuz bu çözüm önerileri elbette genişletilebilir ve üzerinde tartışılabilir. Tek hedefimiz ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak ve insanımızın huzur ve refah seviyesini yükseltmektir” dedi.

Bu haber 1668 defa okundu.
Ekleme Tarihi :29.10.2013 15:34:46
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.