Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
SGK DESTEĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2012 yılının son döneminden 2013 yılının 7. Ayına kadar üzerinde ısrarla durulan 5084 sayılı işverenlerin sigorta yükünü azaltan yasanın süresinin uzatılması hususundaki Bakanlar Kurulu Kararı 14 Temmuz 2013 tarih ve 28707 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ŞEKERDAĞ: İş dünyası adına önemli bir adım atıldı

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararını değerlendiren Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, işsizliğin artmaya başladığı bir dönemde yasanın yayınlanmış olmasının önemli olduğunu belirterek, “Yaklaşık olarak bu konu üzerinde 1 yıldır çok sayıda Oda ve ekonomiyle ilgili kurumlarla birlikte girişimlerde bulunduk. Konuyla ilgili bir çok dosya ve rapor hazırlayarak ilgili kurumlara verdik. Başta TOBB olmak üzere bu taleplerimiz ilgili kurumlarda değerlendirildi. Ancak yasanın yayınlanması çok uzadı ve bu durum iş dünyasında tedirginliklere yol açtı. 2013 yılı işsizlik rakamları da ilk kez çift hanelere yükseldi. 5084’dün süresinin en az üç yıl uzatılmaması halinde işsizliğin aratacağı uyarısında bulunmuştuk. Maalesef böylede oldu.

Ancak 14 Temmuz itibarı ile yasa yayınlanmış ve yasanın başlangıç tarihinin 01 Ocak 2013 olarak düzenlendiğini görmekteyiz. Dolayısı ile 31.13. 2012 tarihinde süresi dolan 5084 sayılı yasa nedeniyle işletmelerimiz bir hak mahrumiyeti yaşamayacaklardır. Elazığ’ın içinde bulunduğu 1.grup illerde yasa 31.12.2016 tarihine kadar uygulanacaktır. Yasada belirlenen 3 grup iller sosyo ekonomik gelişmişlik endeksine göre sıralanmış olup, halen uygulanmakta olan Bölgesel ve Sektörel Teşvik sistemi kriterlerine göre oluşturulmuştur.

Gökçeada ve Bozcaada ile birlikte yasa ülke genelinde 51 ilde uygulanacaktır. Yeni düzenleme ile birlikte 10 ve üzeri işçi çalıştıran işletmelere; malüllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde 5 puanlık prim teşvikine ilave, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere 6 puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır.  Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek olup, yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, işverenler 1 yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamayacaktır. Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde ise, yararlanılan teşvik tutarı, gecikme cezası ve zammı ile işverenden tahsil edileceği yasada belirtilmiştir.

Bu düşüncelerle yasanın işletmelerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım” dedi.

 

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI

 

 

 

14 Temmuz 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28707

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2013/4966

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 29/5/2013 tarihli ve 9140493 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Kararın amacı; sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen ekli listelerdeki yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarınıartırmaktır.

(2) Bu Karar; ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran özel sektöre ait işyerlerini kapsar.

İlave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süresi

MADDE 2  (1) 1 inci madde kapsamındaki yerlerde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılıKanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmaküzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanır.

(2) Bu Karar kapsamındaki teşvik;

a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar,

b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,

c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar, uygulanır.

Sigorta primi teşviki kapsamına girmeyen işyerleri

MADDE 3  (1) 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında sigorta primi teşvikinden yararlanamayan işyerleri ile aynı Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri hakkında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

Uygulama ile ilgili işlemler ve denetim

MADDE 4  (1) Sigorta primi işveren hissesi desteğinin uygulanması ile ilgili işlemler Sosyal Güvenlik Kurumunca ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

(2) Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamaz.

(3) Sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 5  (1) Bu Kararın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 6  (1) Bu Karar 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7  (1) Bu Karar hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Bu haber 1699 defa okundu.
Ekleme Tarihi :14.7.2013 18:34:28
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.