Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Elazığ TSO’da 4 Yıllık Hedefler Belirlendi
 
Elazığ TSOYönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, 23 ana başlıkta toplanan 4 yıllık plan çerçevesinde Oda Üyeleri esas alınmak suretiyle, şehrin 2023 yılına hazırlanması ve sosyo-ekonomik ve kültürel yönden kalkınmış bir Elazığ hedeflendiğini söyledi.
 
İLİMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRMEYE KARARLIYIZ
Elazığ TSO’nun 4 yıllık hedeflerini değerlendiren Başkan Şekerdağ, ilin çehresini değiştirmeye kararlı olduklarının altını çizerek, “Odamızın sahip olduğu kalite yönetim sistemi gereğince 4 yılda bir yenilenen hedef ve planlarımız, uzun ve titiz bir çalışma ile belirlenmiş olup, 2013-2016 dönemini kapsaman 4 yıllık stratejimiz oluşturulmuştur. Başta üyelerimiz olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine hizmet götürmeyi hedef alan plan, Elazığ’ı 2023’e taşıyacak dinamiklere sahiptir. Kaynakların verimli ve etkin kullanılması, ilimizin tüm potansiyelinin yatırım ve kalkınma odaklı değerlendirilmesi prensibiyle hazırlanan plan, sürdürülebilir bir yapıya sahip olması ve çok sayıda soruna çözüm odaklı olması ile de dikkat çekmektedir.
2009-2012 hedef ve stratejilerini birebir tutturmuş olan Elazığ TSO, bu dönemde de yine iddialı ve çok geniş bir yelpazede ilimizi ve üyelerimizi kuşatan bir çalışma takvimi ortaya koymuştur. Günü kurtaran, dar bir çevreye şirin gözüken yada uygulanabilirliği hayal olan hiçbir hedef ve strateji önümüze koymadık. Bugüne kadar ne söyledikse yada önümüze hangi hedef koyduksa ona ulaşma başarısını Meclisimiz, Yönetim Kurulumuz, çalışanlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, STK’larımız ve Üyelerimizin destek ve gücüyle gerçekleştirdik. Rotası olmayan gemiye hiçbir rüzgârın fayda sağlamayacağı gerçeğinden hareketle, 2023 hedeflerine tam yol ilerleyen Elazığ TSO’da yüksek moral ve üyelerimizin tam desteğiyle çok daha büyük başarılar elde edilecektir”dedi.
 

 
ELAZIĞ TSO 2013-2016 HEDEFLERİ
 
1-Elazığ’ın Yeni Yatırımlar Kazanması Girişimleri
KAPSAM: Elazığ’ın potansiyel kaynakları olan, Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Maden, Turizm, Hizmetler gibi alanlarda ülke ve dünya genelinde Marka olmuş firmalarla başlatılmış olan girişimler ve görüşmeler aralıksız olara devam ettirilecek ve bu süreç içerisinde ilimizde yeni işletmeler kurulacaktır.
2-Lobi Çalışmaları
KAPSAM: Bugüne kadar 3 kez yapılan ve Elazığ’ın her alanda çok güçlü işbirliği ve lobi oluşturmasını amaçlayan, “Elazığlıların buluşma platformu” güçlendirilerek kurumsallaştırılacaktır.
3-Ticaretin Canlanması Ve İmaj Faaliyetleri
KAPSAM: İç ticaretin canlanması ve halkımızın Elazığ’dan alışveriş yapması ve Elazığ ürünlerini tercih etmesi için “Elazığlı Esnafına Sahip Çıkıyor” sloganı ile üretim, istihdam ve kaynakların etkin kullanımı için çeşitli kampanyalar, mini fuarlar, broşürler, TV programları yapılacaktır. Başta Küçük Sanayi Sitemiz olmak üzere ilimiz esnafına “Ahilik” anlayışı ile hizmet vermeleri konusunda bilinçlendirme faaliyetleri ve Elazığ kamuoyuna yönelik imaj çalışmaları yapılacaktır.
4-Projelerle Üyelere Ve Elazığ’a Katkı
KAPSAM: Elazığ TSO tarafından başlatılmış olan Uluslar arası Rekabetin Geliştirilmesi Ur-Ge Projesi, KUYAP Projesi, Huzur Akademisi Projesi, SODES Projesi, Girişimcilik Projeleri, AB Projeleri, FKA Projeleriyle üyelerimize ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sosyal, ekonomik ve kültürel programlar düzenlenerek katkı sağlanacaktır.
5-Elazığ TSO Üyelerine Yönelik Çeşitli Anlaşmalar Yapılması
KAPSAM: Oda Üyelerine yönelik; Sağlık, Eğitim, Turizm, Ulaşım, GSM operatörleri başta olmak üzere, çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalanarak, Üyelerin ürün ve hizmetlerden indirimli ve ayrıcalıklı yararlanması.
6-Meslek Komite Üyelerine Yönelik Programlar
KAPSAM: Oda Meslek Komitelerinin aktif olarak çalışarak mesleki gelişmelere katkı sağlaması için her meslek grubuna yönelik özel projeler hazırlanacaktır.
7- Yurt İçi Ve Yurt Dışı Fuar Organizasyonları
KAPSAM: Ülke içinde ve yurt dışındaki önemli sektörel fuarlara KOSGEB, Fuar şirketi ve diğer desteklerden istifade etmek suretiyle gezi ve stand açma organizasyonlarının yapılması.
8-Hibe ve Destek Tanıtım Etkinlikleri
KAPSAM: Üyelerin ve yatırımcıların en fazla ihtiyaç duydukları konuların başında gelen finansmana erişim ve destek sağlayan kurumların tanıtılması faaliyetlerine yoğunluk kazandırılacaktır.
9-Yurtdışı Programları
KAPSAM: Başta Sayın Cumhur Başkanı olmak üzere, Başbakan, Başbakan Yardımcıları ve ekonomiyle ilgili bakanların yurt dışı gezilerine Odamız Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımı. Gezi programlarında ilin tanıtımı ile ilgili çeşitli yayın ve dökümanların ilgili ülkelerde sunulması. Söz konusu bu programla ilgili gözlem ve temasların Elazığ kamuoyu ile paylaşılması.
10-Elazığ Fuar Alanı Konusu
KAPSAM: Elazığ kamuoyunun uzun bir süredir beklentisi olan Elazığ Kalıcı Fuar alanı konusunda Odamız bu hizmet döneminde Yerel Yönetimler başta olmak üzere siyasetçilerin de desteğini alarak bu sorunu kararlılıkla çözmeye gayret gösterecektir.
11-Farklı Ülkelerindeki Ticaret Ve Sanayi Odaları İle İşbirliği
KAPSAM: Öncelikle komşu ülkeler olmak üzere, AB ülkeleri, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerindeki Odalar ile müşterek işbirlikleriyle faaliyetler.
12-Elazığ Sanayi Envanterinin Hazırlanması
KAPSAM: Elazığ ilinin üretim ve hizmetler anlamında güncel bir sanayi envanteri bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili olarak saha araştırması sonrasında, güncel bir sanayi envanteri oluşturulacaktır.
13-Elazığ Ürün Kataloğunun Hazırlanması
KAPSAM: Elazığ’da üretim yapan Kobi statüsündeki firmaların Türkçe ve İngilizce ürün kataloğunun hazırlanması başta ülke içinde olmak üzere yurt dışında ilin tanıtımına ve ihracatına önemli katkılar sağlayacaktır.
14-Sivil Toplum Kuruluşları İle Müşterek Organizasyonlar
KAPSAM: Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Elazığ içinde ve Elazığ dışında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile müşterek organizasyonlar yaparak il ekonomi ve sanayisine katkı sağlanacaktır.
15-Oda Üyeye Gidiyor
KAPSAM: Bilgi Teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan Elazığ TSO “Oda Hizmeti Üyesine Götürüyor” anlayışı içerisinde, hizmetlerini hızla e-dünyaya aktararak hizmet kalitesini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede hazırlanacak, e-hizmet noktası sayfası altında; Üyelerimiz Odamıza gelmeden bir çok hizmetimize ulaşabileceklerdir.
16-Sektörel Sanayi Siteleri
KAPSAM: Mobilyacılar, Oto Galericileri, İnşaat Malzemecileri, Gıda Toptancıları, Tır Garajı sektörlerinde yer alan firmalarla görüşmeler yapılmak suretiyle Elazığ Belediyesi ile görüşme yapıp ilgili sektörlerde sanayi sitelerinin kurulmasının sağlanması.
17-Elazığ İli Doğal Ürünlerinin Coğrafi Tescilinin Yapılması
KAPSAM: Elazığ ilinin sahip olduğu önemli kültürel ve yöresel ürünlerin coğrafi tescil ve patentinin alınması çalışmalarının başlatılması. Bu doğrultuda Şavak Tulum Peyniri, Elazığ Üzüm ve Dut Pekmezi, Boğazkere Üzüm, Ağın Leblebi, Badem Şekeri, Dutunu, Orcik vb. gelecekte marka olabilecek ürünlerin coğrafi tescil ve patentlerinin Elazığ TSO adına alınması.
18-“Elazığ 2023 Vizyonu”
KAPSAM: Elazığ Valiliği, Fırat Üniversitesi, Elazığ Belediyesi, Elazığ TSO, Elazığ Ticaret Borsası, Teknokent işbirliğinde “Elazığ 2023 Vizyonu” adı altında bir sempozyum düzenlenmesi.
19-Medya Çalışmaları
KAPSAM: Elazığ ilinin potansiyeli, Elazığ TSO çalışmaları, Bölgenin ekonomik ve sosyal sorunları, ülke ekonomisi ve diğer güncel gelişmelerle ilgili medya kuruluşlarıyla etkili tanıtımlar.
20-Elazığ Tanıtım Filminin Güncellenmesi
KAPSAM: 2009 yılında Elazığ TSO tarafından hazırlanan Fırsatlar Şehri Elazığ Tanıtım Filmi 4 ayrı dilde yeniden hazırlanacaktır.
21-Elazığ Sanayi Ve Ticaret Tarihi Kitabı Hazırlanması
KAPSAM: Elazığ sanayi ve ticaret tarihi ile ilgili tüm bilgi, belge ve gelişmelerin bir arada yer aldığı bir kaynak niteliğinde bir yayın Odamız tarafından hazırlanacaktır,
22-Elazığ Ekonomik Rapor Kitabı
KAPSAM: Araştırmacılar başta olmak üzere, arşiv niteliği taşıyan ve kurumların çalışmalarına kaynak teşkil eden, Ekonomik Rapor Kitabı 2013 yılında hazırlanacaktır.
23-Fizibilite Yayınları
KAPSAM: İlin potansiyel kaynaklarını oluşturan sektörlerde yatırımcılara yol haritası niteliğinde fizibiliteler hazırlanması suretiyle ilin yatırım alanlarının geliştirilmesini sağlamak.
Bu haber 2752 defa okundu.
Ekleme Tarihi :6.5.2013 10:07:15
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.