Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  




Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV




ÇEVRE DÜZENİ PLANINA İTİRAZ VE ÖNERİ
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 28.02.2013 tarih ve 3331 sayılı Oluru ile onaylanan “Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzen Planı”na, ilimiz sivil toplum kuruluşları ile birlikte Odamız tarafından hazırlanan rapor ile itiraz edilerek, şehrin gelecekteki 50 yılını belirleyecek plan, beklenti ve öneriler 21 madde de sıralanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi.
 
Şekerdağ: Elazığ’ın kaderi oldu bittiye getirilemez…
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, 2040 yılı hedefi olan ve buna göre projeksiyonu hazırlanan planın Elazığ’ın geleceği olduğunu ifade ederek, “Söz konusu 4 ilin gelecek 50 yılını planlayan çalışma üçüncü kez askıya çıkarılmıştır. Bugünün yöneticileri olarak sorumluluk ve taşıdığımız vebalin bilinciyle konuyla ilgili tüm sivil toplum kuruluşları ve ilgililerle müşterek hareket ederek görüş alışverişinde bulunulmuş ve 49 madde de toplanan itirazımız 2012 yılının 10. Ayında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
İl Müdürlüğü tüm bu itirazları Bakanlığın ilgili dairesine ulaştırmış ve sonuç olarak plan 3’cü kez askıya çıkarılmıştır. Daha önce yapmış olduğumuz 49 maddelik itirazımızdan bir kısmının düzeltildiğini görmekten mutluluk duymaktayız. Ancak ilimizin kentleşme, nüfus, kültür, spor, yeşil alan, yol, ekonomi, tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi vb. bir çok konudaki taleplerimizin dikkate alınmadığını görmekteyiz.
18.03.2013-18.04.2013 tarihleri arasında 3. kez askıya çıkarılan plan Odamızda titizlikle incelenmiş ve konusunda uzman kişi ve kurumların da katkılarıyla ilimizin gelecek 50 yılını yakından ilgilendiren planda olması gerekenler 21 madde halinde rapor haline getirilerek 18 Nisan 2013 günü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
Bu şehirde yaşayan insanların, şehrin geleceği hakkında karar verme hakkı olmalıdır diye düşünmekteyiz. Ankara’da oturup, yada yüklenici firmanın iki elemanın takdirleri doğrultusunda bir kentin geleceği şekillendirilemez. Bu şehrin neredeyse tüm kanaat önderleri ve ilgili uzmanlarının görüş ve önerileriyle Odamız tarafından çok titiz bir şekilde incelenen ve 21 madde de özetlenen itiraz ve beklentilerimizin mutlak suretle yeni plana işlenmesini beklemekteyiz. Aksi takdirde yasalarımızın bizlere vermiş olduğu tüm hakları kullanarak süreci bundan sonra da tüm titizliğimizle takip edeceğiz.
Elazığ’ın geleceğini ilgilendiren bu konuya ilgili tüm kurum ve kişilerin de hassasiyetle yaklaşmalarını bekler, tüm kamuoyuna en derin saygılarımı sunarım” dedi.
 
MALATYA-ELAZIĞ-BİNGÖL-TUNCELİ 1:100.000 ÖLÇEKLİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI ELAZIĞ İLİMİZE AİT İTİRAZ VE ÖNERİ RAPORUMUZ
 
1-   Doğukent mahallesi sınırlarında yer alan Fuar alanının, daha öne Nazım imar planında çoğunluğu değiştiğinden hazırlanan ÇDP planında Kentsel Gelişme Alanı olarak işlenmeli ve yapılacak olan fuar alanı alt planda çözümlenmelidir.
2-   OSB alanlarının kentin gelecekteki ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte olmadığı görülmektedir. Bu alanlara gelişme verilmesi gerekmektedir.
3-   Planda Organize Tarım/Hayvancılık amaçlı yeni alanların önerilmesi gerekmektedir.
4-   Mornik Mahallesinde 1/100.000’lik uygulama imar planında Kent Parkı olarak gösterilen alanın ÇDP’de Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmelidir.
5-   Akçakiraz-Yazıkonak karayolunun her iki tarafı teşekkül ettiğinden Kentsel Gelişme Alanı, Depolama Alanı ve Ticaret Alanı olarak ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.
6-   Elazığ iline dair oluşturulan nüfus projeksiyonlarının önceki itirazlarımızda iddia ettiğimiz gibi tekrar irdelenmesinin doğru olduğunu düşünmekteyiz.
7-   Depolama alanları olarak öngörülen alanların, ulaşım bağlantılarıyla entegrasyonun sağlanacağı başka bir alanda öngörülmesi gerekmektedir.
8-   Entegre nitelik taşımayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara dair belirlenen yapılaşma koşullarının plan hükümlerinde daha esnek bir hale getirilmesi gerekmektedir.
9-   Duha Mezarlığının bulunduğu alanın güney kesiminde mevcut imar planı bulunmasına rağmen plana işlenmeyen alanlar mevcuttur. Bu alanların ÇDP planına işlenmesi gerekmektedir.
10-Şahinkaya köyü yerleşim merkezinde 1/100.000’lik uygulama imar planı bulunan alanın ÇDP planına işlenmesi gerekmektedir.
11-Elazığ-Keban karayolunun Şahinkaya mevkiinde bulunan ve imarlı alana sınırı olan yaklaşık 20 hektarlık alanın, yine bu alanda 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması bozulan alanlarla birlikte değerlendirilerek Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmelidir.
12-Kekliktepe mevkiinde 1/100.000’lik uygulama imar planı olmasına rağmen plana işlenmeyen alanlar söz konusudur. Bu alanların Ketsel Gelişme Alanı olarak ÇDP’ye işlenmelidir.
13-Yazıkonak-Yurtbaşı yolunun güney kesiminde 1/100.000’liku uygulama imar planı bulunan alanların ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.
14-Elazığ-Bingöl ve Elazığ-Diyarbakır karayollarının kesiştiği kavşakta Diyarbakır doğu yönünde 1/100.000’lik uygulama imar planları bulunan alanlar mevcuttur. Söz konusu bu alanların ÇDP’ye işlenmesi gerekmektedir.
15-Elazığ kent yerleşme alanının batı yönünde, kuzey-güney doğrultusunda Hankendi Beldesini ve Üniversite alanını içine alacak şekilde geçirilen Ekolojik öneme sahip alan kullanımı verilen bölgenin yeniden irdelenmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz.
16-Kentsel yerleşik alan ve çeşitli kullanımlar dışında kalan alanların bütünü planda tarım alanı veya çayır-mera alanı olarak gösterilmiştir. Oysaki bu alanların içerisinde tarıma elverişli olmayan alanlar mevcuttur. Bu alanların tarım alanları plan hükümlerine göre değerlendirilmemesi gerekmektedir. Şayet bu şekilde değerlendirilecekse tarım amaçlı plan hükümlerine yeni açıklamalar getirilerek her türlü maden ve tarım dışı kullanımlar ile alakalı çalışmalar tamamlanmalıdır.
17-Çevre düzeni plan hükümlerinin genel hükümler başlıklı bölümünde TOKİ ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yürütülen faaliyetlerde sağlanan bazı istinai durumların; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 5393 Sayılı Belediyeler Kanunun 73. Maddesi ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun vb. kanunlar kapsamında yürütülen iş ve işlemlerde istisna getirilmelidir.
18-Hankendi Mevkiinde yer alan üniversite alanının güneyindeki demir yolu ile karayolu arasındaki alanların 1/100.000’lik uygulama imar planı bulunmasına rağmen bu alanlar çevre planı düzeninde gösterilmemiştir.
19-Kuzey çevreyolu güzergahı kentin ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmeli ve bu yolun Elazığ-Bingöl yolu ile entegrasyonu sağlanmalıdır.
20-Elazığ güney çevre yolunun kuzeyi ile kent merkezi arasında kalan bağ bahçe nizamında yapılaşma öngören alanların Kentsel Gelişme Alanı olarak plana işlenmesi gerekmektedir.
21-Kuzey çevreyolunun çevresi sağlı ve sollu olarak, Kentsel Gelişim Alanı içerisine alınmalıdır.
 
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI




Bu haber 3603 defa okundu.
Ekleme Tarihi :22.4.2013 16:42:18
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©



Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counter



Mustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.