Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 
2012 YILI EKONOMİK DEĞERLENDİRMESİ
 VE 2013 BEKLENTİLERİ
 
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ’ın 2012 yılı değerlendirmesi ve 2013 yılı beklentileri:
 
2012 yılı Odamız çalışmaları ve hizmetleri bakımından son derece başarılı bir yıl olmuştur. Yıl sonu itibarı ile 450 yeni işletmemiz kurulmuş buna karşılık 170 terk işlemi gerçekleşmiştir. Odamıza üye kazanımı ve Elazığ’da yeni işyeri ve istihdam noktasında başarılı bir yıl yaşanmıştır. TÜİK verilerinde de bu doğrulanmaktadır. Yüzde 18,5’lerdeki işsizlik oranı bu yıl çok şükür %13’ler seviyesine inmiştir. Elbette amaç ve hedefimiz bu oranı %4’le, 5’ler seviyesine indirmektir. Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü kayıtları incelendiğinde ise, 35 yatırım teşvik belgesi çıkartıldığı görülmekte olup, öngörülen istihdamın 3 bin 750 kişi olduğu görülmektedir. Bu işletmelerden büyük kısmı üretime başlamış bir kısmı ise inşaat ve proje safhasındadır.
27 Ekim 2011 yılında kaba inşaat ihalesini yaptığımız ancak, ağır kış koşulları nedeniyle inşaat çalışmalarına ara verilen Elazığ TSO Yeni Hizmet Binasını 8 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlayarak 24 Aralık 2012’de Üyelerimizin ve Elazığ’ın hizmetine sunduk. 92 yıllık Odamız tarihi içerisinde saygın duruşu ve toplumun tüm kesimlerine eşit mesafede hizmet götüren Elazığ TSO’ya tarihinin en büyük ve en prestijli hizmeti bu dönemde bizlere nasip olmuştur.
Elazığ’ın kalkınma ve gelişmesi adına önemli gördüğümüz ve her platformda önceliğimizi oluşturan Elazığ Havalimanı, KOSGEB Müdürlüğü, FKA Destek Ofisi, Gümrük Müdürlüğü, TSE, Kırsal Kalkınma Ajansı bu hizmet dönemimizde Elazığ’a nasip olmuştur.
2012 yılı Odamız Yönetim organlarının 4 yıllık hizmet döneminin de bitim tarihidir. 2009 yılı Şubat ayında göreve gelen yönetimimiz 2012 yılı sonu itibarı ile hizmet dönemini tamamlamaktadır. Dolayısı ile 2009-2012 hizmet döneminin çok kısa bir analizini yapmak daha uygun olacaktır.
Odamız hizmet birimleri tarafından hazırlanan istatistikler incelendiğinde Oda tarihimizde ilklere imza atılan bir dönem yaşandığı görülmektedir. Hizmette bulunduğumuz gün sayısı 1460 gündür. Odamızın bu dönemde yaptığı faaliyet sayısı ise 812 adettir. Bu faaliyetler için bir günlük hazırlık yapıldığını kabul etmemiz halinde her faaliyete bir gün bile yetmemektedir. Hafta sonları ve resmi tatillerde bunun içerisindedir. Bu faaliyetleri işimizden, evimizden ve özel hayatımızdan ödün vererek mesai ve zaman kavramı gözetmeden gerçekleştirdik. Aksi takdirde bu başarıların elde edilmesi imkansızdır.
Konunun daha iyi anlaşılması adına bu dönem içerisinde yapılan faaliyetleri ana başlıklar itibarı ile gruplandırarak tüm kamuoyunun bilgilerine arz ediyorum:
 

Faaliyetin Adı
Adet
Yönetim Kurulu Toplantısı                                                  
192
Meclis Toplantısı                                                                  
46
Genişletilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı                         
8
Hesapları İncelememe Komisyonu Toplantısı                      
46
Personel Toplantısı                                                               
46
Oda İştirakleri            (İŞGEM-TEKNOKENT)                                                   
2
Yeni Hizmet Binası                                                              
9 bin m2
Seminer, Panel, Konferans, Bilgilendirme                           
188
Seminerlere Katılan Kişi Sayısı                                            
13 Bin 950
Sertifika Alan Kişi Sayısı                                                     
7 bin 500
Mesleki Eğitimler, AB, İş-Kur, FKA ve Diğer Projeler      
20
Mesleki Eğitimlere Katılan ve Sertifika Alan Kişi Sayısı                
2.462
Dış Ticaret Alanındaki Çalışmalar                                       
40
İl Ekonomi ve Sanayisinin Kalkınma ve Gelişmesi ile İlin Çözüm Bekleyen Sorunlarının İlgili Mercilere Taşınması, Ekonomik ve Ticaret Alanındaki Beklentilerle İlgili Çalışmalar
89
Sosyal Sorumluluk, Kültür, Sanat ve Sportif Faaliyetler (Ana Başlık İtibarıyla)
25
Finans Sektörü ve Üyelerimizin Kredi İhtiyaçlarına Yönelik Çalışmalar (Ana Başlık İtibarıyla)
6
Basın, Yayın, Enformasyon, Bilgi Hizmetleri Çalışmaları (Ana Başlık İtibarıyla)
17
Yayın Sayısı
15
Odamızın Temsil Edildiği Komisyonlar
25
Yayınlanan Basın Bülteni Sayısı
812
Kalite, Akreditasyon, TSE ISO Çalışmaları
7
Düzenlenen Ödül Törenleri, Odamıza Verilen Plaketler ve Başarı Belgeleri
35

 
Bu tabloda yayınlanan verilerin ayrıntıları ve tüm detayları Odamız tarafında hazırlanan 2009-2012 Faaliyet Raporumuzda yer almakta ve tüm Üyelerimize gönderilmektedir.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak başta üyelerimiz olmak üzere toplumu oluşturan tüm kesimlerden önceliğimiz bu tabloyu çok iyi okumaları ve yorumlamalarıdır. Çünkü, icra makamı olmayan ancak, talep makamı olan Odamız başta Üyeleri olmak üzere toplumun tüm kesimleri ve ilin kalkınma ve gelişmesi noktasında bu çalışmaları ortaya koymuştur. Bağımsız değerlendirmeciler aslında bu tabloyu çok iyi okumuş ve Elazığ TSO iki kez “Yılın Odası” ödülünü almıştır.
Bölgenin sözcüsü olan, devletin en üst makamlarının yurtdışı programlarına davet edilen sınırlı sayıdaki Odadan biri olan Elazığ TSO, aynı zamanda TSE, DEİK, İKV ve TOBB gibi önemli kurumlarda Üst Kurul Delegeliği ve Konsey Üyeliklerinde temsil edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve çok Sayıda Bakanımıza ilimiz ve üyelerimizin öncelikleriyle ilgili brifingler verilmiş ve taleplerimiz bizatihi iletilmiştir.
Ticaretin çarklarının dönmesi hususunda ve üyelerimiz için büyük önem taşıyan bir çok konuda çok ciddi çalışmalar yapılmıştır. Merkez Bankası, Türkiye İhracatçılar Birliği, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İşler Kurulu, TOBB, Türkiye Teknoloji Vakfı, TOSYÖV, TÜBİTAK, İGEME, DAİB gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim kurulu Üyelerinin Elazığ’da düzenlenen programlara katılımları sağlanmış, taleplerimiz iletilmiş ve bu kurumlarla çok ciddi etkinlikler yapılarak Elazığ, Türkiye gündemine taşınmıştır.
Üyelerine sunulan hizmet karşılığı yasalarla belirlenmiş tarife ve oranlarla elde edilen sınırlı bir bütçe dışında başka bir gelir kaynağı olamayan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, bu hizmet döneminde bütçesini çok iyi kullanmış ve çok geniş bir yelpazede üyelerine ve ilimize hizmet vermiştir. Seçim arifesinde olduğumuz bu günlerde, Oda mevzuat ve işleyişi hakkında yeterli bilgi sahibi olmayan yada kasıtlı olarak Üye hizmet bedelleri ve aidatlarıyla ilgili çeşitli vaatlerde bulunulduğunu görmekteyiz.
Bütün üyelerimizin ve kamuoyunun bilmesi gerekiyor ki, ilgili mevzuat ve yasalarla belirlenen tavan ve taban ücretleri dışında hiçbir Odanın kendi inisiyatifiyle ücretlendirme yapması yada ücret alması mümkün değildir. Elazığ TSO ülkemizdeki çok az Odanın yaptığı tüm hizmet bedellerini taban ücret tarifeden uygulamaktadır. Odaların bu hizmet bedellerini almama gibi bir keyfiyeti olmayıp, ilgili bakanlık ve TOBB tarafından görülen ve denetlenen elektronik sistem üzerinden tüm işlemler gerçekleşmektedir. Yani tüm alacak ve borçlar amme alacağıdır.
2023 hedef ve vizyonu olması gereken bir şehrin bulunduğu coğrafyada ekonomi, kültür, sanat, yatırım ve her alanda merkez olabilmesi ancak tüm kurum ve kuruluşların yukarıdaki tabloya benzer bir performans ortaya koyması ile mümkündür. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işte bu tabloyla seçilmiş, atanmış tüm kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Kuruluşlarına bu mesajı vermektedir.
Elazığ TSO’da hizmet çıtası artık sözle değil yukarıdaki tablo ile belgelenmiştir. Bu çıtanın daha yukarılara çıkarılması ve bu hizmetlerin başta üyeler olmak üzere tüm topluma adil bir şekilde sunulması bir vebal haline gelmiştir. Toplumun en dinamik kesimini oluşturan ticaret erbabı Elazığ TSO’daki bu değişim ve dönüşümün farkındadır. Bu anlamda 2013 yılı sadece Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası adına değil, Elazığ’ın geleceği adına da önemli bir yıldır. Çünkü yapılacak olan bir Oda seçimimiz var. Bu seçimlerin sonucu sadece Üyelerimizi değil, ilin geleceği açısından da bir dönüm noktasıdır. Çünkü, kabuğunu kırma ve bir değişim yaşaması için büyük emek ve gayret gösterdiğimiz Elazığ’da bu dönüşüm Odamızda gerçekleştirilmiştir. Şimdi, Elazığ’ın da kurumlar ve hizmetler açısından  Odamıza ayak uydurma zamanıdır.  Bu şehrin ekonomisini canlandırmak, ticaretini artırmak, iş potansiyelini geliştirmek ve bölgenin merkezi haline getirmek tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte ancak bir zihniyet değişimi ile mümkündür. Mucizeye gerek kalmadan, iyi niyetle, gayretle, kişisel beklenti ve çıkar ilişkilerinden uzak durarak, halis duygularla ve samimiyetle Elazığ bu potansiyele gerek insan varlığı gerekse altyapı ve doğal kaynakları ile sahiptir.
Son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Bizlere inanarak destek veren ve 2009 yılında Elazığ TSO’da bir zihniyet değişimi isteyen hiç bir üyelerimizi mahçup etmedik ve yanlış hiçbir işin içerisinde olmadık. Kişisel çıkar ve menfaatlere prim vermedik. Her ne konu olursa olsun bize gelen tüm üyelerimizle birebir ilgilendik. Gerekiyorsa Ankara’ya kadar giderek çözüm aradık ve bir çok hususta muvaffak olduk. Birçok toplumsal ve sosyal olaya müdahil olarak birlik ve beraberlik hususunda değeri çok uzun yıllar sonra anlaşılabilecek çalışmalara imza attık. Günübirlik işlere itibar etmeyerek ve çoğu zaman fincancı katırlarını da ürküterek cesur bir duruş gösterdik. Ancak hiç kimseye diklenmedik, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Camiası adına da dik duruşumuzdan taviz vermedik. Dolayısı ile Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, devletin en üst makamından yereldeki en küçük birimine kadar en iyi şekilde temsil edilmiştir.
Bu düşüncelerle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihine unutulmaz hizmetler kazandıran 2009-2012 dönemindeki tüm yönetim birimlerimize, mesai kavramından uzak çalışan tüm personellerimize, paydaşlarımıza, kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerimize ve elbette tüm bu başarıların tek mimarı olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası camiasına kalbi teşekkür ve şükranlarımı sunuyor,
2013 yılının huzur, sağlık, mutluluk ve bol kazançlar getirmesini temenni ediyorum.
Bu haber 1722 defa okundu.
Ekleme Tarihi :31.12.2012 11:27:24
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.