Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Elazığ TSO Başkanı Ali Şekerdağ Son Nokta Gazetesi’nin Sorularını Cevaplandırdı:

ELAZIĞ’I 2023’E TAŞIYACAK RUHA İHTİYAÇ VAR

Elazığ’ın kalkınma ve gelişmesi hususunda yeterli potansiyeli ve avantajları olduğunun altını çizen Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, “Ancak, birlik ve beraberlik noktasında sorunlarımız ile makamları işgal edenlerin sorumluluklarını tam anlamı ile yerine getirmemesi sebebi ile Elazığ bugün istenilen noktada değildir” dedi.

Elazığ’ın kalkınma ve gelişmişlikteki durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Ali ŞEKERDAĞ: İlin kalkınma ve gelişmişlikte bugün hak ettiği yerde olduğunu söylemek haksızlık olur. Elazığ sahip olduğu imkanlar ve potansiyeli ile daha iyi bir yerde olabilirdi. Bunu duygusal yaklaşımlarla söylemiyorum. Odamız tarafından yapılan SWOT Analizinde ilimizin güçlü yönleri ile fırsatlarının dikkat çekici olduğu görülmekte ve ilgili tüm kurumlar ve değerlendiriciler tarafından da bu tespitler yerinde görülmektedir. Elazığ yaşanabilir iller sıralamasında son yıllardaki bir takım rakamların değişmesi ile gerilemiş olmasına rağmen bugün yine Ülkemizin ilk 15 ili arasındadır. Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında en az suçun işlendiği ilk 5 il arasındadır. Tarihi birikimi, doğal güzellikleri, üniversitesi, engin kültürü, musikisi, yer altı kaynakları, turizm varlıkları, tarım ve hayvancılıktaki potansiyeli, su kaynakları, jeopolitik konumu, ulaşım, eğitim, sağlık, haberleşme gibi imkanları, yetişmiş insan gücü, iklim yapısı ile Elazığ sıradan bir Anadolu kenti değil, kendine özgü bölgenin ve Ülkemizin önemli bir ilidir.

Peki o halde niçin kalkınma ve gelişmede istenilen yerde değiliz?

Ali ŞEKERADAĞ: Bu sorunun cevabı ilin son 30 yada 40 yılının muhasebe edilmesi ile değerlendirilebilecek bir konu. Bu şehri bulunduğu her makamda temsil eden kişiler demek ki, bulunduğu makamın hakkını vermekte tam anlamı ile muktedir olamamıştır. Bunun aksini iddia etmek Elazığ gerçeği ile örtüşmüyor zaten. Birlik ve beraberlik anlamında da zafiyetlerimiz var. Doğru olanın arkasında olmalıyız. Makamları işgal edenlerin yanlışı her türlü çıkarın önünde tutularak dile getirilmeli ve bu tür insanların toplum içerisinde sürekli aynı köşe başlarını tutması engellenmelidir. Doğruları söyleyip doğru insanların yanında yer almalıyız. Günü kurtarma adına, ya da kişisel çıkar uğruna geleceğimiz feda edilmemelidir.

Elazığ’ın hem yaşanabilir ilk 15 il arasında olduğunu hem de makam sahiplerinin tam anlamı ile çalışmadığını ifade ediyorsunuz. Bu çelişmiyor mu?

Ali ŞEKERDAĞ: İyi niyetle yapılan çok güzel çalışmalar olmuştur. Elbette Elazığ bugün bu çalışmaların neticesinde bulunduğu yerdedir. Bir OSB’nin kurulması, Elazığ havaalanının yapımı, sağlık, eğitim, ulaşım yatırımları, üniversitenin kurulması, teknokent, işgem gibi aklıma ilk gelen çalışmalar tabi ki çok değerli. Ancak, bin yıllık Harput’un mirası bir kent burası. Merkezi hükümetlerin parti programları, 5 yıllık kalkınma planları ve değişen dünya ve Türkiye şartlarında Elazığ’ın bugün geldiği yer doğal bir sonuçtur. Elbette bölgenin son 30 yılına damgasını vuran ve başta Elazığ gibi bir çok ilin kalkınma ve gelişmesini olumsuz etkileyen terör olayları es geçilecek bir faktör değildir. Sermaye ve nitelikli insan göçü buna karşın niteliksiz tersine bir göçün yegane nedeni terördür. Biz Elazığ Ticaret ve Sanayi Odasında görev yaptığımız bu süreç içerisinde insan faktörünün önemini gördük. Elazığ’da makam sahipleri daha özverili ve insan odaklı çalışmış olsalar idi, ilin kalkınma ve gelişme süreci daha iyi olurdu diye düşünüyoruz.

Böyle bir çalışmanın siz odağında olamaz mısınız?

Ali ŞEKERDAĞ: Elbette. Zaten önceliğim bu. Her fırsatta, her ortamda bunları işte sizin gazeteniz aracılığı ile de açıkça paylaşıyorum. Belki bugüne kadar sadece kapalı kapılar ardında fiskos olarak konuşulanları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak dile getiriyorum. Çünkü, Yönetim Kurulumuz ve Odamızın tüm birimleriyle öncelikli hedefimiz ilimizin kalkınma ve gelişme sürecine katkı sağlamak. Bu amaçla, ilin faydasına olacak tüm aktivite ve çalışmalara tam destek oluyor ve işin mutfağında yer alıyoruz. Bölgenin sorunlarını Elazığ’dan soyutlamak mümkün değil. Bölgenin bu genel olumsuzluklarının ortadan kaldırılmadan buraların huzur ve refah içinde kalkınması mümkün değil. Bunları başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız ve ilgili tüm bakanlara gerek brifing gerekse dosya olarak takdim ettik. Biz icra makamı değiliz. Arz makamı olarak toplumun genel beklenti ve sorunlarını hiçbir hesap kitap yapmadan açık yüreklilikle ilgili makama sunuyor ve sonuçlarını da kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Göreve geldiğinizde vaat ettiğiniz projelerden 4 yılda hangilerini gerçekleştirdiniz? Gerçekleştiremediğiniz projeler oldu mu?

Ali ŞEKERDAĞ: Öncelikle görev süremizde henüz 3. yılımızda olduğumuzu belirtmek istiyorum. 2013 yılı şubat ayı itibarı ile hizmet dönemimde 4. Yılımızı tamamlamış olacağız. 2009 yılında yapılan Odamız seçimleri öncesinde vaat etmiş olduğumuz bir çok konuda bugün önemli bir mesafe alınmıştır. Bunlara kısaca değinecek olur isek, öncelikle Oda yönetimimizde “ben” merkezli yönetimden “biz” anlayışı ile müşterek karar alma ve uygulama ile Oda yönetiminde ve Elazığ’a hizmette ortak akıl oluşturulması ve tüm meziyetlerin zenginlik kabul edileceğini ifade etmiştik. Şu an itibarı ile Odamızda tüm yönetim birimlerimizle birlikte ortak akıl oluşturarak hizmetlerimiz sürdürülmektedir.

Bir diğer konu, Elazığ’da başta kurum ve kuruluşlar olmak üzere STK’lar ve il protokolü arasında etkili bir diyalog ve işbirliğinin olmadığını ifade etmiş ve bu konunun üzerine gidileceğini söylemiştik. Görevde bulunduğumuz 3 yıllık zaman diliminde tüm kurum ve kuruluşlar ile en üst düzey işbirliği ve diyalog halinde olduğumuz Elazığ’da yapılan çalışmalar ve uygulanan projeler ile görülmektedir. İlimizde yapılan tüm sosyal, kültürel ve ekonomik faaliyetlerde Elazığ Ticaret ve Sanayi Odamız aktif olarak katılım sağlamakta ve tüm organizasyonların yönetiminde yer almaktadır. Başta Elazığ Valiliği olmak üzere, Fırat Üniversitesi, İş Kur, Milli Eğitim, KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı, İşgem, Teknokent vb. bir çok kurum ve kuruluş ile önemli faaliyet ve projeler gerçekleştirmekteyiz.

Elazığ’ın sorun ve beklentilerini her şeyin üzerinde kabul ederek bunları ilgili mercilere açık yüreklilikle taşıyacağımızı ve bize ulaşan her türlü öneri ve projenin değerlendirileceğini ifade etmiştik. Bu sözümüzün de arkasında durarak, bize ulaşmış olan ve Üyelerimizden gelen her türlü beklentiye çözüm aranmış, yerelde çözüm getirilememişse, gerektiğinde Ankara’ya ilgili kurum yada bakanlığa gidilmiştir. Bugün hiçbir üyemiz ‘ben Elazığ TSO’ya şu sorunumu taşıdım ama ilgilenilmedi’ diyemez. Yasal çerçeve ölçüsünde tüm üyelerimizin hata üyemiz olmayan STK yada kamu kurumlarımızın sorun ve taleplerini de ilgili makamlara taşımışızdır.

Oda bünyemiz içerisinde Üyelerimizin en fazla ihtiyaç duymuş oldukları konularda kendilerine yardımcı olabilecek veya ticari hayatı kolaylaştırıcı birim yada personel ihtiyacının mutlak suretle karşılanacağını söylemiştik. Bu sözümüzün de arkasında durarak iş dünyası için artık büyük anlam ifade eden KOSGEB desteklerinden Elazığ’ın en üst düzeyde istifade etmesi için Elazığ KOSGEB Merkez Müdürlüğü’nü yoğun gayretlerle Elazığ’a kazandırdık. Şu an bilindiği gibi çok sayıda uzman ve yardımcı personel ile kendi müstakil mekanında hizmet veriyor. Yine iş dünyası, kurumlar ve STK’lar için önemli olan bir kurum olan Fırat Kalkınma Ajansı’nın Elazığ merkezli kurulması için çok yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İki kez ilgili bankla Sayın Milletvekillerimizin de katılımı ile görüşmeler yaptık. Ancak, karar verici olan siyaset mekanizması Kalkınma Ajansı merkezini Malatya’da kurdu. Bu gelişmenin ardından Elazığ işletmelerinin öncelikle bilgilendirme ve hizmete ulaşmada sorun yaşamaması için Odamız bünyesinde Kalkınma Ajansı Destek Ofisini kurduk. Bu merkez hizmetin aksaması noktasında önemli bir çalışma olmuştur.

Üyelerimizin en fazla şikayete konu olan Elazığ TSO’ya ulaşamama yada kendilerine gelişmeler hakkında bilgi verilmemesi konusu üzerinde önemli çalışmalar yaptık. Bir yıl süren yoğun bir çalışma sonrasında öncelikle e-posta sistemini geliştirdik. Ayrıca GSM sistemini geliştirerek hemen tüm üyelerimize artık ulaşma imkanımız oldu. Bununla birlikte, Odamız yönetim kurulu olarak tüm üyelerimize kapılarımızı açtık. Günün her saatinde bizlerle iletişim kurma yada Odamızda görüşme imkanı sağladık.

Seçim sürecinde gündeme getirmiş olduğumuz bir diğer konu olan, Elazığ TSO hizmet binasının özellikle trafik yoğunluğu açısından sıkıntılar yaşaması nedeniyle Elazığ’ı 2023 yılına taşıyacak örnek ve vizyon projelerden biri olarak yeni ve modern bir hizmet binası yapılması konusundaki sözlerimizin arkasında durarak, ilimizin gelişim yönünde bulunan bir alanda yeni hizmet binası inşaatını başlattık.

İlimizin büyük ve örnek yatırımlar kazanması hususunda girişimlerimiz olacağını söylemiştik. Bu konuda Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüzle birlikte örnek marka firmalar ile il dışındaki önemli Elazığlı firmalarımızla görüşülmüştür. Yatırım bir zamanlama işidir. Bu konu bir anda çözülebilecek bir hadise değildir. Ancak, bir çağrı merkezi, Elazığ OSB’de iki yatırım ve son olarak çok büyük bir tekstil yatırımını Elazığ’a kazandırdık. Tekstil yatırımı için çalışmalar başlamış durumda. Bu konudaki girişimlerimiz devam ediyor.

Ara eleman sorunun çözümü ve işsizlikle mücadele noktasında da sözlerimizin arkasında durduk. Görev süremiz içerisinde 2800 kişiye sertifikalı eğitimler verdik. 2012 yılında da ara eleman sorununun çözümüne yönelik olarak başta UMEM olmak üzere diğer fonlardan yararlanarak bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Elazığ’a yeni yatırımların kazandırılması için, müteşebbislere yol haritası olacak olan Fizibilite çalışmaları yapacağımızı belirtmiştik. Bu konuda ilimizin potansiyel kaynaklarını oluşturan hususlarda 7 ayrı fizibilite yayını hazırlanmıştır.

İşletmelerin yurtdışı işlemlerini kolaylaştırmak ve yardımcı olmak üzere Odamızda yeni bir yapılanmaya gidileceğini söylemiştik. Bu konuda Odamız bünyesindeki GAPSUN AB İşletmeler Ağı marifetiyle bugüne kadar iki yurt dışı gezisi organize ederek tüm işlemleri buradan gerçekleştirdik. Yurtdışı organizasyon ve işletmelerimize desteklerimiz artarak devam edecek.

Yine Elazığ’da bir vakıf üniversitesi kurulması için girişimlerde bulunacağımızı ifade etmiştik. Ülkemizin en önemli vakıf üniversitelerinden biri olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Ekrem Demirtaş ile üniversite yöneticilerini Elazığ’a davet ederek konu hakkında geniş katılımla bilgi alış verişinde bulunduk. Özellikle eğitim sektöründe yer alan hemşerilerimizin konuya duyarlılık göstermeleri gerekiyor.

Elazığ’da çok ortaklı yatırımlara öncülük edilmesi, özelleştirilecek kurumlara talip olunması ve işsizlikle mücadele için örnek bir yapılanmaya gidileceğini ifade etmiştik. Bu konuda Model A.Ş. ismiyle bir şirket kurarak çalışmalarımıza başladık.

Sorunuzla ilgili son olarak şunu söyleyebilirim, Odamız 3 yıllık çalışma takvimi içerisinde çok önemli çalışma, hizmet ve faaliyetler gerçekleştirmiştir. Tüm bunlar zaten başta üyelerimiz olmak üzere kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Elazığ TSO yönetimi olarak bir önceki yönetimle farklı ne tür çalışmalar gerçekleştirdiniz?

Ali ŞEKERDAĞ: Öncelikle Odamız çatısı altında hizmet vermiş olan herkese kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Hakkın rahmetine kavuşmuş olanları ise bir kez daha rahmetle anıyoruz. Burası hizmet makamlarıdır. Bir bayrak ve hizmet yarışının olduğu yerlerdir. 1920 yılında kurulmuş ve bugüne kadar toplum içerisinde saygı ile bugünlere gelmiştir. Bunun bilinci ile biz öncelikle, Oda yönetimini “ben” merkeziyetçiliğinin dışına çıkararak, tüm kurum kuruluş ve toplumun tüm kesimleriyle en üst düzeyde diyaloglarla yönetilmesini arzuladık. Üç yıllık hizmet dönemimizde de bunu başardığımıza inanıyorum.

Görev yaptığınız dönemde kendinizi başarılı buluyor musunuz?

Ali ŞEKERDAĞ: Bu sorunun cevabını Üyelerimizin yada toplumun vermesi gerekiyor. Ancak, biz olduğumuz gibi görünmeye gayret gösteriyoruz. Karnımızdan konuşmamaya özen gösteriyoruz. Yapabileceklerimizin sözünü veriyoruz. Adamcılık yapmıyoruz. Kapımız sonuna kadar herkese açık. Şeffaflık ilkeleri doğrultusunda kanunlarla belirlenmiş olan yasal görevlerimizi yerine getirirken bir talep makamı olduğumuz unutulmamalı. Biz sorun ve beklentileri icra makamına taşımakla mükellefiz. Kanun koyucu yada icra makamı değiliz. Yönetici sıfatımızla birlikte birde işadamı yüzümüz var. Ticaretin içinde bulunduğu tüm zorlukları yaşıyoruz. Bu zorlukların giderilmesi hususunda Oda olarak sadece talep yetkimiz var. Bunu da en iyi şekilde yerine getirdiğimize inanıyorum. Görev yaptığımız süre içerisinde TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Dış Ekonomik İşler Kurulu (DEİK) Üyeliği, TSE Üst Kurul Üyeliği gibi önemli kurumlarda Elazığ TSO Başkanı olarak görev almış olmam da sanıyorum kurumumuza gösterilen ilginin bir sonucudur.

Önümüzde bir seçim dönemi var. Tekrar aday mısınız? Siz karşı aday olan rakiplerin varlığından bahsediliyor. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ali ŞEKERDAĞ: 5174 sayılı yasa gereğince Odamız seçimleri 4 yılda bir yapılıyor. Şu an TOBB ve Maliye Bakanlığı tarafından NACE kodlaması ile ilgili bir çalışma yapılıyor. Bu çalışma bu yıl içerisinde tamamlanacak. 2013 yılı Şubat-Mart aylarında seçimlerimiz olacak. Ancak, şu ana kadar TOBB’den Odamıza seçim takvimi ile ilgili henüz bir bilgi ulaşmış değil. Dolayısı ile biz şu an hizmet dönemimizi Üyelerimize ve ilimize en yararlı şekilde doldurmanın ve gelecekte hayırla yâd edilecek hizmetleri kazandırmanın gayretindeyiz. Oda seçimleri için çalışan arkadaşlarımız elbette olacaktır. 5174 sayılı yasada Oda yönetimine talip olmanın kriterleri mevcut. Bunlara haiz olan tüm üyelerimizin Elazığ TSO’da yöneticilik yapma hakkı var. Önemli olan hadise şudur, işgal edilen koltukta sorumlu olduğunuz kitleye ne kadar hizmet ediyorsunuz ve vicdani olarak ne kadar rahatsınız. Bizim koltuk yada makam gibi bir takıntımız yok. Yüce Allah neyi ne kadar nasip etmiş ise bilgimiz ve gücümüz oranında hizmet eder ve bayrağı teslim ederiz. Bu nedenle kimseyi rakip görmüyoruz. Odamız yasası gereğince bir dönem daha bulunduğumuz camiaya ve Elazığ’a hizmet etmek istiyoruz.

Aday olup yeniden seçilirseniz. Yeni dönem de yapacağım dediğiniz neler olacaktır.

Ali ŞEKERDAĞ: İfade ettiğim gibi henüz erken. Ancak başlatılmış olan çalışmalarımız var. İşte yeni hizmet binası gibi. Elazığ’da kurumlar arası iyi bir diyalog ortamı yakaladık. Bunun devamı ve alanının genişletilmesi gerekiyor. İlimizin potansiyel kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için sektöründe marka firmaların Elazığ’a getirilmesi çalışmalarımız devam ediyor. İlimiz dış ticaretinin istenilen seviyeye yükseltilmesi girişim ve projelerimizi sürdürüyoruz. Ara elaman sorunu ve işsizlikle mücadele çalışmalarımız var. Bu ve bunun gibi bir çok konudaki çalışmalarımızı önümüzde bir seçim takvimi yokmuşçasına devam ettiriyoruz. Günübirlik yada koltuğumuzu koruma gibi bir düşünce içerisinde değiliz. Bizler bu şehirde yaşıyoruz. Burada ticaret yapıyoruz. Bize oy veren yada vermeyenlerle her ortamda bir araya geliyoruz. Bu devam edecek. Önemli olan bize olan güvenin devamlılığıdır. Emanetin iyi korunması ve Üyelerimizin liyakat ile temsili ve adil bir şekilde hizmetin tüm üyelere dağıtılmasıdır. Bu anlayış Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarih ve misyonu ile örtüşen bir duruştur. Yönetim olarak bu prensiplerimizden küçük hesaplar içerisinde olmadan vazgeçmiyoruz. Dolayısı ile kazanılacak yada kaybedilecek bir seçim gündemimiz yok. Üyelerimize ve Elazığımıza yakışır bir hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası camiasına 20 milyon lira değerinde ilimizi 2023’lü yıllara taşıyacak vizyona sahip, altyapı ve çevre sorunu olmayan yeni bir hizmet binası kazandırıyoruz. Gelecekte hayırla yad edilebilecek ve kalıcı olacak hizmetler peşindeyiz.

Sayın Başkan tüm sorularımıza açık yüreklilikle cevap verdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz var mı?

Ali ŞEKERDAĞ: Şu önemli noktanın altını özellikle çizmek istiyorum. Ülke olarak son derece sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Yaşanan terör olayları ve felaketlerle meydana gelen can kayıpları hepimizi yürekten yaralıyor. Böylesi bir ortamda bir canın her türlü beklentinin önünde olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sıkıntılı günleri atlatacağız. Ülkemizin ve bölgemizin huzur ve güvene yoğun ihtiyacı var. İnsanların üzerinden umutsuzluğu atıp her kesimin işini şevkle yapmasının sağlanması bugün en büyük beklentimiz haline geldi.

Bu imkanı bize tanıdığınız için ben teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza ve üyelerimize en derin saygılarımızı sunuyoruz.

 

Bu haber 1860 defa okundu.
Ekleme Tarihi :21.9.2012 13:57:18
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.