Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Yeni TTK’da yer alan 6 konu
gözden geçirilmeli
 
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) gözden geçirilmesi gereken önemli konuların olduğunu söyledi.
 
Başkan Şekerdağ, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı planlayan Türkiye’nin 55 yıldır uygulamada bulunan mevcut TTK’yı mutlaka yenilemek zorunda olduğunu ancak bunu yaparken tüm kesimlerin önünü açıcı ve yapıcı olması gerektiğini söyledi.
Şekerdağ; “Bazı maddeleri 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Yeni Ticaret Kanunun, özellikle şeffaflık, sınırlı sorumluluk, güvenilir bilgiye ulaşmak gibi ilkelerle yeniden şekillendirildiğini görüyoruz. İş dünyası olarak bundan son derece memnunuz. Öncelikli talebimiz, AB normlarında ve rekabet üstünlüğü yaratacak bir düzenlemenin getirilmesi. Türk işadamları dünyanın her yerinde artık. Bu nedenle yeni yasa işadamının ayağına pranga vurma yerine önünü açmalı ve bürokratik işlemlerden arındırılarak pratikleştirilmelidir. Yeni TKK’da gözden geçirilmesi gereken belirli noktalar var. Bunlar özellikle TOBB konsey ve sektör toplantılarında gündeme geliyor. Umuyoruz ki, bu girişim ve önerilerimiz dikkate alınacaktır. TTK’yı hazırlarken gösterdikleri çabadan dolayı özellikle Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı’ya ve TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum. Birkaç konuda yapılacak düzenlemeyle birlikte bütün kesimlerin memnun olacağı bir yasanın ortaya çıkacağını ümit ediyorum” dedi.
 
ÖNERİLER
İş dünyası olarak, yeni yasada düzeltilmesi talep edilen hususlar:
1- Yeni TTK’nın 397’nci maddesi ile, ölçeğine bakılmaksızın tüm sermaye şirketlerine bağımsız dış denetim getiriliyor. Oysa dış denetimde şirket ölçeklerine göre sınıflandırma yapılmalı ve kademeli geçiş öngörülmeli. Çünkü, bu husus özellikle KOBİ’ler için önemli bir gider kalemi oluşturacak.
Ancak burada düşündürücü bir başka konu daha var. Bağımsız denetçilere olağanüstü yetkiler veriliyor. Örneğin, bağımsız denetçinin verdiği rapor ‘olumsuz’ olur veya görüş vermekten kaçınırsa, Yönetim Kurulu derhal genel kurulu toplantıya çağırıp istifa etmek zorunda. Yeni seçilecek Yönetim Kurulu da 6 ay içinde bağımsız denetçinin kabul edeceği şekilde faaliyet raporlarını düzenlemek zorunda. Burada yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
2- 395’inci maddede şirket ile ortakları arasında borç doğuran işlemler yasaklanıyor. Bu düzenleme, hem KOBİ ölçeğindeki aile şirketleri, hem de tek ortaklı sermaye şirketleri için sorun getirebilir. Borçlanmada limit öngörülmeli. Borçlanma yasağı, limitleri şirketlerin büyüklüklerine göre belirlenmeli.
Yasayla, Yönetim Kurulu üyeleri, onların yakınları, ortağı olduğu şirketler için borçlanma yasağı getiriliyor. Ancak borçlanmanın miktarına ilişkin bir alt sınır öngörülmüyor.
Öte yandan, aynı maddede TTK 64’üncü madde uyarınca defter tutma yükümlülüğüne uymayan, gerekli onayları almayan, belgelerin kopyasını saklamayan, defterleri usulüne uygun tutmayan (TTK 65.) şirket ortakları için de Adli Para cezaları öngörülüyor. Bu cezalar yeniden düzenlenmeli ve ortak olmayan yetkililer de kapsama alınmalı.
3- Şirketlere getirilen internet sitesi kurma zorunluluğu da sıkıntı yaratacak. Bu konuda getirilen hapis cezasında şirket ölçeklerine göre sınıflandırma yapılmalı ve yayınlanacak bilgiler, ticari ve kişisel sır kriterleri dikkate alınarak düzenlenmeli. Ayrıca ticari defterlerin dahi elektronik ortamda tutulabildiği düşünüldüğünde, internet sitesinde yayınlanan bilgilerin noter onaylı bir deftere basılması zorunluluğu da kaldırılmalı.
4- 39’uncu maddede, tacirin kullandığı her belgede, şirketin sermayesi ve yetkililerinin kimlik bilgilerinin açıkça gösterilmesi şartı getiriliyor. Burada belge kavramı açıklanmalı ve belge üzerinde gösterilmesi istenen bilgiler sınırlandırılmalı. Tacirin belgelerinde kullanması gereken bilgilerin hangi belgelerde yer alması gerektiği ikincil mevzuat ile ayrıntılı olarak düzenlenmeli.
5- Tüm şirketler için internet sitesi kurma zorunluluğunu öngören TTK’nın 1524’üncü maddesinin 6’ncı fıkrasında, “Yönlendirilmiş mesajların basılı şekilleri, 82’nci madde uyarınca saklanır” deniliyor. Buna göre, şirketin internet sitesinde yer alacak bilgiler metin haline getirilip, şirket yönetimi tarafından tarih ve saati gösterilerek noterlikçe onaylatılmak zorunda. Ardından da bir deftere sıra numarasıyla yazılacak ya da yapıştırılmalı. İnternet sitesinde yayımlanan bu bilgilerde bir değişiklik yapılırsa, bu işlemler tekrarlanacak. Bu işlemin sermaye şirketlerine ek bir mali külfet getireceği ortada.
Ticari hayatın üzerindeki yüklerin kaldırılması stratejisi kapsamında, bu düzenleme yeniden değerlendirilmeli.
6- Yeni yasada bir başka eksiklik ise 33’üncü maddedeki sicil memurluklarına tanınan idari para cezası verme yetkisi.
Bu düzenleme, Odalar bünyesinde faaliyet gösteren Sicil Müdürlüklerini ilgilendiren bir konu. Bu nedenle de yaklaşık 5500 firmanın üyesi olduğu Odamızı da doğrudan etkilecektir. Maddenin 2’nci fıkrasında, sicil müdürüne, idari para cezasına hükmetme ve belirli sınırlar dahilinde olsa da, bu idari para cezasının miktarını takdiri olarak belirleme yetkisi veriliyor.
Sözgelimi Elazığ TSO’ya sadece adres değişikliğini kendine tanınan sürede bildirmeyen üyeye, sicil memuru (Elazığ TSO Sicil Birimi) para cezası verebilecek.
Bu uygulama Sicil çalışanlarımızla mükellefleri karşı karşıya getirecektir. İşi yapan kişi ile cezayı veren kişinin aynı olmasının sakıncalı olduğu kanaatindeyiz. Bu konuda ceza verme yetkisi Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde kalmalı.
 
 
ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI
Bu haber 1537 defa okundu.
Ekleme Tarihi :20.3.2012 13:03:42
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.