Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı:
Odamız 2012 Yılı Hedefleri Görüşüldü
 
Medya mensuplarının davet edildiği Odamız Şubat ayı Meclis Toplantısı Nuri Önal başkanlığında yapıldı. Toplantıda Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterliğimizce hazırlanan ve 25 maddeden oluşan Odamız 2012 yılı hedefleri Meclis Üyeleri ve basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Önal: Üyelerimize ve İlimize Hizmetin Vicdani Huzurunu Yaşıyoruz
Toplantının açılış konuşmasına yapan Meclis Başkanı Nuri Önal hizmet dönemlerinde 3. Yıla Şubat ayı itibarı ile girdiklerini belirterek, “Görev yaptığımız üç yıllık hizmet döneminde başta Üyelerimiz olmak üzere halkımıza en iyi hizmeti vermiş olmanın vicdani huzurunu yaşıyoruz” dedi.
Önal konuşmasında, “2012 yılı Şubat ayı meclis toplantımızın açılışını yaparken, hepinize en derin saygılarımı sunarım.Meclis toplantılarımızda geleneksel hale getirmiş olduğumuz ilimiz yönetici ve kanaat önderlerinin katılımı geleneğine devamla, 2012 yılında ilk kez Medya Mensuplarımızı toplantımıza davet ettik. Öncelikle davetimize icabetlerinden ötürü tüm medya mensuplarına teşekkürlerimizi sunuyorum.
Ocak ayı meclis toplantımızda 2011 yılı faaliyetlerimizle alakalı bilgilendirme yapmış ve aynı zamanda bu faaliyetlerimizi Odamız Web sitesinde ve Ticaret Gazetemizde yayınlayarak şeffaflık ilkesi doğrultusunda kamuoyu ile paylaştık. Meclisimiz Şubat ayı itibarı ile hizmette 3 yılına girmiş bulunuyor. Bu üç yıllık zaman dilimi içerisinde hiç aksatmadan düzenli olarak aylık meclis toplantıları yapılmış, Yönetim Kurulu Faaliyetleri değerlendirilmiş, Meclisimize gelen talepler Yönetim Kurulumuza iletilmiş, Meclis üyelerimizin dilek ve temennileri alınmıştır.
1920 yılında yani Cumhuriyetin ilanından önce kurulan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası bugün hizmette 92. Yılına girmiş bulunmaktadır. İlimizin en eski ve köklü meslek örgütü olan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarihin birikimi ile bugün toplum içerisinde saygın ve önemli bir misyon yüklenmiş durumdadır. Bu misyon, sadece üyelerimizin değil, toplumun tüm kesimlerinin beklentileriyle ilgilidir. İlin sosyal, kültürel, ekonomik anlamda kalkınmışlığı ve sorunlarının çözümü noktasında Odamızın kanaat önderi olarak hizmet vermesi beklenmektedir. Toplumun bu beklentilerine Odamız, zaman ve mesai kavramından uzak bir şekilde cevap vermenin gayreti içerisinde olmuştur.
İcra makamı olmayan Odamız, bir talep makamı olarak; ilimizin kalkınma ve gelişmesine katkı sağlayacak her türlü görüş, öneri, proje ve taleplerimizi ilgili makamlara ulaştırmakta ve bunları kamuoyu ile paylaşmaktadır. Seçimle oluşan ve belli bir takvim doğrultusunda hizmet için görevlendirilen Meclisimiz, bu dönemi en iyi şekilde değerlendirerek vicdani olarak huzur içerisinde, Üyelerine ve tüm topluma en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olmuştur.
İlimizde hemen her kesimin dikkatini çeken ve ilin sorunlarının aşılması noktasında ciddi bir eksiklik olarak değerlendirilen, kurumlararası işbirliğinin yükseltilmesi için görevde bulunduğumuz bu üç yıllık zaman diliminde, önemli bir mesafe kaydettik. Hemen her meclis toplantımıza il protokol üyeleri, yerel yönetim ve stk temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş yöneticilerini davet ederek işadamlarımızla karşılıklı olarak görüş alışverişinde bulunulmasını sağladık. İlimizin alışık olmadığı meclisimizin bu örnek girişimi şuan görüyoruz ki, çok sayıda sivil toplum örgütü tarafından da artık uygulanmaktadır. Bizleri son derece memnun eden bu uygulamanın yaygınlaştırılması ve gelenekselleştirilmesi ilimizin her anlamda kalkınma ve gelişmesine katkı sağlayacaktır. Çünkü, iletişim en önemli çözüm ayağıdır.
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi olarak, bu düşünce, anlayış ve prensiplerle, başta Üyelerimiz olmak üzere, Elazığ’a hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
 
Elazığ TSO 2012 Yılı Hedefleri
Meclis Başkanı Nuri Önal’ın açılış konuşmasının ardından Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü tarafından Oda Yönetim Kurulunun Ocak 2012 yılı faaliyet raporu okundu. Faaliyet Raporunun okunmasının ardından Özlü tarafından hazırlanan sunu eşliğinde Elazığ TSO 2012 yılı hedefleri Meclis Üyeleri ve Medya mensuplarıyla paylaşıldı.
Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü tarafından okunan ve 25 maddeden oluşan 2012 Yılı Hedefleri:
 
1-             2011 yılında inşaat çalışmalarına başladığımız Yeni Hizmet Binamızın 2013 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanması çalışmalarına öncelik verilmesi.
2-             İlimizde işsizliği önleme ve işletmelerin ara eleman sorununu çözmek için başlatılmış olan mesleki eğitim kurslarının devam ettirilmesi.
3-             2011 yılında başlatılmış olan ve birinci aşaması tamamlanmış olan “Elazığ İşletmeleri Kümeleme Odaklı Büyüyor” projesini başarı ile sonuçlandırarak ilimizdeki ihracatçı firma sayısını 75’ler seviyesine çıkararak ilimiz ihracatının yükseltilmesi.
4-             İlimize yeni işletmeler kazandırılması ve Girişimciliğin özendirilmesi amacıyla Girişimcilik Kurslarının devam ettirilmesi.
5-             İlimizin bir sanayi envanteri çıkartılacak, imalatımız, üretimimiz, çalışan sayımız, mevcut makine parkurumuz, markalarımızın rapor haline getirilmesi.
6-             Kalıcı Fuar Alanı Sonunun çözümü için Odamız tarafından daha öncede önerilen, mevcut Garın fuar alanına dönüştürülmesi hususunun Yerel Yönetim ve İl Yöneticileriyle yeniden değerlendirilmesi,
7-             Sektörel Sanayi Siteleri kurulması yönünde Yerel Yönetimlere daha önce teklif etmiş olduğumuz; Mobilyacılar, İnşaat Malzemecileri, Oto Galericileri, Matbaacılar ve Gıdacılarla ilgili siteler kurulması önerimizin takipçisi olunması.
8-             Üyelerimizin günün ihtiyaç ve koşullarına göre önemli olan konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarak, Konferans, Seminer, ve toplantıların devam ettirilmesi. Her ay en az bir eğitim programı düzenlenmesi.
9-             İlimizin tanıtımına yönelik yayın ve enformasyon çalışmalarının sürdürülmesi.
10-         Yutiçi ve Yurtdışı sermayeli büyük tekstil, tarım, hayvancılık, hizmetler ve imalat sanayinde yer alacak örnek tesisler kurulması için başlatmış olduğumuz girişimlerin devam ettirilmesi.
11-         Odamız bünyesinde kurulacak olan Sürekli Eğitim Merkezi vasıtasıyla başta KOBİ’ler olmak üzere Mesleki Eğitim Kuruluşlarının deneyim ve tecrübelerinin artırılması için yurt dışı staj çalışmalarına ağırlık verilmesi.
12-         İşletmelerin yeni pazarlar bulmaları için yurtdışı ticari heyet programlarının düzenlenmesi.
13-         2012 yılının birinci yarısı içerisinde ilimizin ekonomik durumunu gösteren bir Ekonomik Rapor yayını hazırlanması.
14-         Elazığ’ın ulusal ve uluslar arası önemli platformlarda tanıtılması çalışmalarına katılım ve destek sağlanması. (Emitt fuarı, Tanıtım günleri, İzmir Fuarı vs.)
15-         Oda hizmet kalitesinin yükseltilmesi noktasında üye beklentilerinin tespit edilmesi için anket çalışmalarının yapılması.
16-         KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı, AB, Kırsal Kalkınma ve Diğer fonlardan ilimizin işletme ve kurumların en üst düzeyde istifade etmesi için bilgilendirme ve enformasyon çalışmalarının artırılması.
17-         Elazığ’la özdeşleşmiş ürün ve ilin çeşitli zenginliklerinin tescili için çalışma başlatılması.
18-         Elazığ’ın turizm kapsamında turlara dahil edilmesi ve geniş katılımlı bir turizm sempozyumu için ilgili kurum ve kuruluşlarla girişimlere başlanılması.
19-         Odamız hizmet kalitesinin yükseltilmesi, üyelerimizin ve toplumun beklentilerinin karşılanması noktasında ihtiyaç duyulan birimlerin kurulmasına ve var olanların iyileştirilmesine devam edilmesi.
20-         İlin Sorunlarını ilgili makamlara taşıma misyonunun sürdürülmesi.
21-         İlin sosyal ve kültürel tüm etkinlik ve faaliyetlerine katılım sağlanarak destek verilmesi.
22-         İlimizin vizyon projelerle geleceğe hazırlanması noktasında yerel yönetimler başta olmak üzere ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla müşterek organizasyonlar ve projeler geliştirilmesi çalışmalarına katılım sağlanması.
23-         Odamız Meclis ve Yönetim Kurulu Üyelerinin öncülüğünde kurulan çok ortaklı model şirketimiz tarafından, ilimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan konaklama hususunda başlatılan girişimlerimizin devam ettirilmesi.
24-         İl yöneticileri, yerel yönetimler, kamu kurumları ve STK’larla en üst düzeyde iletişim ve diyalogların kurulması suretiyle ilin çeşitli sorun ve halkın beklentilerine cevap verilmesi vizyonunun devam ettirilmesi.
25-         Elazığ’ın dışa açılan en önemli tanıtım araçlarından biri olan Elazığsporumuza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tam destek verilmesi.
 
Başkan Şekerdağ Soruları Cevaplandırdı
Elazığ TSO 2012 yılı hedeflerinin açıklanmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, Elazığ TSO Meclis, Yönetim Kurulu ve Oda personeli ile üyelerine ve Elazığ’a en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.
 
YENİ TEŞVİK YASASI
Başkan Şekerdağ, gazetecilerin gündeme ilişkin çeşitli sorularını da cevaplandırdı.
Yeni teşvik yasası ile ilgili olarak Ankara’da Ekonomi Bakanı, Kalkınma Bakanı, Maliye Bakanı, TOBB Başkanı ve ilgili bakanlık bürokratları ile yapılan toplantıda Elazığ ve bölge iş dünyasının yeni teşvik yasasından beklentileri hususunda bir konuşma yaptıklarını ve hazırlanan dosyayı takdim ettiklerini belirten Başkan Şekerdağ, “Bu konuda Elazığ Valiliğinde yapılan toplantıda da ifade ettiğim gibi Teşviklerin dudak uçuklatan cinsten olması hususunun altını çizdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir konuşmasında teşvikler amacına ulaşmıyorsa üzerinde durulması gerektiği şeklindeki değerlendirmesi oldukça anlamlıdır. Biz teşviklerin yatırımın tamamlanmasının ardından verilmesinin bölgeye bir katkı sağlamadığını ifade ediyoruz. Yani teşvikler yatırım aşamasında müteşebbise verilmelidir. Bu görüşmelerimizi ilgili tüm kesimlerle paylaştık. Şubat ayı içerisinde yayınlanması beklenen yeni teşviklerin umuyoruz içeriği beklediğimiz gibi olacaktır” dedi.
 
FUAR ALANI
Bir gazetecinin Elazığ’ın kalıcı fuar alanı ile ilgili olarak henüz bir çözüme ulaşamadığı şeklindeki sorusunu da değerlendiren Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şekerdağ, “Fuar alanı hususunda geçmişte ilimizde bir takım yer tespitleri yapılmış ancak uygulama anlamında faaliyet olmamış. Fuar alanı konusunda öncelikli olarak çözüm yeri yerel yönetimlerdir. Çünkü imar planına fuar alanı işlenerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Biz tüm konuşmalarımızda böyle bir adım atılır ise Elazığ TSO olarak her türlü destek ve katkıya hazır olduğumuzu ifade ettik. Bu konu sadece Elazığ TSO yada Belediye ile değil ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte sayın Milletvekillerimizin de katkısı ile çözülebilecek bir konudur. Biz Oda olarak en azından güney çevre yolunun yapılması ile birlikte merkezde atıl durumda kalan Otogarın biz tahsis edilmesi ve fuar alanı olarak kullanılmasını önerdik. Ancak bu önerimize şu ana kadar olumlu bir cevap alamadık. Bu konuyla ilgili girişim ve çalışmalarımız devam edecek” dedi.
 
EĞİTİMLER VE ARA ELEMAN
İş dünyasında ara eleman konusu üzerindeki bir soruyu da cevaplandıran Başkan Şekerdağ, “Bu konu sadece Elazığ’ın değil ülkemizin de önemli sorunudur. Yıllar içerisinde uygulanan çeşitli eğitim politikaları maalesef çok ciddi bir ara eleman sorunu oluşturmuştur. Yakın tarihte bu konuyla ilgili olarak yapılan yasal düzenlemeler olumlu sonuçlar verecektir. Biz göreve geldiğimiz tarihten itibaren bugüne kadar yaklaşık 2 bin 800 kişiye sertifikalı eğitimler verdik. Bu eğitimlerle iş dünyamızın ara eleman sorununa katkı sağlamak ve çözüm bulmak istiyoruz. TOBB önderliğinde Milli Eğitim ve İş Kur ile müşterek uygulanan UMEM projesi çerçevesinde farklı sektörlerde bugüne kadar iş dünyamızın talepleri doğrultusunda 600 kişiye mesleki eğitimler verdik. Kaynakçılıktan, otomasyona, yüzey işlemeden, mobilya ustalığına kadar bir çok konuda eğitimlerimiz oldu. Bu eğitimler iş dünyasının Odamızdan talepleri ile devam ediyor. Bununla birlikte bilindiği gibi AB, Fırat Kalkınma Ajansı, SODES gibi bir çok kaynakla da eğitim faaliyetleri devam ediyor”
 

 
 
Bu haber 1498 defa okundu.
Ekleme Tarihi :16.2.2012 10:05:10
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.