Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 

“Elazığ, Ülkemizin parlayan yıldızı olacaktır”
 
Elâzığ’ın coğrafi konum avantajları göz önünde bulundurulursa, çevre illere göre sanayi gelişmişliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Ali ŞEKERDAĞ: Elazığ Sanayi geçmişi bakımından bölgenin en köklü illerinin başında gelmektedir. Keban Barajının yapılması nedeniyle özelleştirmelerden Elazığ’a gelen istimlak paraları ile doğunun ilk holdingi Elazığ’da kurulmuştur. Bu holding bünyesinde 5 üretim tesisi hizmete açılmış bunlar uzun yıllar işletilmiş olmasına rağmen yönetimde yaşanan zafiyetler nedeniyle çok ortaklı bu yapı uzun sürmemiştir. Ancak, bu 5 tesis günümüze kadar üretimlerini devam ettirmişlerdir. 1980’li yıllarda kurulan Elazığ OSB’de bugün 98 adet KOBİ statüsünde işletmemiz faaliyetini sürdürmektedir. 4 adet Küçük Sanayi Sitesinde toplam 2500 adet atölye statüsünde imalat ve ticaret yapan işletmemiz, İŞGEM’de 30 işletmemiz, Teknokentte 20 işletmemiz ve ilin muhtelif yerlerinde imalat yapan tesislerle birlikte ilimizdeki toplam KOBİ statüsündeki imalatçı sayımız 2700 civarındadır. Dolayısı ile Elazığ ili küçümsenmeyecek bir imalatçı sayısına sahiptir. Ancak, Elbette ilin, yer altı, su ürünleri, tarım, hayvancılık, hizmetler, sağlık, turizm gibi potansiyeli dikkate alındığında bu sayının çok daya yukarılarda olması beklenmektedir.
 
Mevcut potansiyele rağmen istenilen seviyede olmayışımızı neye bağlıyorsunuz ve yatırımlara ilgi şu an hangi seviyede?
Ali ŞEKERDAĞ: Bölgenin son 30 yılına olumsuz olarak yansıyan gelişmeler elbette öncelikli nedendir. Bir de risk sermayesi sorunu yaşanmakta. İş yapmak isteyen girişimci sayımız fazla olmasına rağmen, ekonomik imkanları kısıtlı olduğundan yatırımlar belli bir seviyede kalmaktadır. Ancak, özellikle son yıllarda Elazığ mevcut imkanları ile bölgede bir fark yaratmıştır. Odamızın yoğun tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri neticesinde, Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılı 10. Ayında yapılan bir açıklama ile Elazığ 90 yeni yatırım teşvik belgesi ile ülke genelinde yatırımcıların en fazla tercih ettiği 7. İl olmuştur. Elazığ bu sayı ile D.Anadolu bölgesinde ise ilk sırada yer almıştır. Bu 90 yeni yatırım alt limiti 500 bin TL olan yatırımları içermektedir. Yine 33 adet 500 baş ve üzeri modern hayvan çiftliği kurulması hususunda girişimler de söz konusudur. Bu girişimciler de yatırım teşvik belgelerini almışlardır. Elazığ’ın yatırımlar açısından kendi cazibesi mevcuttur. Bölge şartlarının özellikle il dışındaki ve yabancı yatırımcılar açısından uygun olması halinde tercih edilecek illerin başında Elazığ gelecektir. Bu bakımdan ilin yatırımlar açısından geleceğinin parlak olduğunu söyleyebiliriz.
 
Bölgedeki terör olaylarının olumsuzluğundan bahsettiniz. Elazığ’a yatırımcı çekmek için bu anlamda neler yapılıyor?
Ali ŞEKERDAĞ: Elazığ içinde yaşayanlar ve Elazığ’ı yakından tanıyanlar açısından ilin güvenlik anlamda bir sorunu yok. Ancak, ili harita üzerinden analiz edenler ili bölgenin olumsuzlukları ile anmaktadır. Bu konuda çok yoğun bir tanıtım faaliyeti yapmaktayız. İlin bu anlamdaki imajını geniş kitlelere duyurmak için 4 farklı dilde bir Elazığ tanıtım filmi hazırlayarak 5 bin adet DVD formatında çoğalttık. Çok kısa sürede tükenen bu DVD’lerden daha sonra 4 bin adet daha yaptırdık ve çok geniş bir kitleye dağıttık. Sayın Valimiz, Sayın Belediye Başkanımız ve Sayın Rektörümüzle birlikte ülkemizin bir çok önemli marka firması ile görüşmeler yapılmış ve Elazığ’a yatırım için davet edilmiştir. Yatırım elbette bir anda karar verilip yapılacak bir girişim olmadığından, firmalar çeşitli araştırma ve yatırım konularıyla ilgili fizibiliteler yapmaktadırlar. Bu yatırımcılardan bir kısmı halen Elazığ’la çok ciddi bir şekilde ilgilenmektedir. Önümüzdeki süreç içerisinde Elazığ ciddi yatırımlarla dikkat çekecektir.
 
Elazığ’ın yatırım için temel kaynakları nelerdir?
Ali ŞEKERDAĞ: Maden, Mermer, Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Hizmetler, Turizm, Eğitim, Sağlık gibi konularda Elazığ ilinin ciddi potansiyeli olduğu DAP, DPT, KOSGEP, Elazığ ili kümeleme çalışmaları vb. bir çok çalışmada gerçek verilerle ortaya konmuştur.
Sağlıkta da Elazığ’ı bölge konumuna getirecek önemli adımlar atıldı. Bu çalışmalar ne zaman sonlanacak?
Ali ŞEKERDAĞ: Sağlık alanında Elazığ özellikle son yıllarda özel sektör yatırımları ile dikkat çekmektedir. Özel hastaneler, sağlık kuruluşları, klinikler ve sağlık alanındaki diğer yatırımlarla Elazığ bu alanda bölgede şu an itibarı ile en önemli il konumundadır. Yine Sağlık Kampusleri Projesi kapsamında yer alan Elazığ’da bu yatırımın da başlanmasına bu yıl içerisinde beklenmektedir.
 
Elazığ’ın ihractını nasıl değerlendiriyorsunuz. Oda olarak ihracatın artırılması için neler yapılıyor?
Ali ŞEKERDAĞ: İlimizin en önemli eksikliklerinden biri dış ticaret konusundaki potansiyelin kullanılamamasıdır. KOSGEB veri tabanında 2700 civarında KOBİ statüsünde işletmemiz var. Bu işletmelerimizden yaklaşık 1500’ü üretim yapmaktadır. Ancak 2010 yılı Diş Ticaret Müsteşarlığı kayıtlarına baktığımızda ihracatçı firma sayımızın 50 olduğu görülmektedir. İlimizden bu işletmelerin yaptığı doğrudan ihracat tutarı ise 37 milyon dolar seviyesindedir. İlimizin dış ticaret konusundaki bu eksikliğinin giderilmesi hususunda yılda üç dört kez, konusunda uzman kurumlar, İGEME, DTM, İhracatçı Birlikleri ve benzerleri ile müşterek organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyerek işletmelerin ihracat konusunda bilgilendirilme çalışmaları yapıyoruz. Son olarak hazırlamış olduğumuz ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından kabul edilen, “Elazığ İşletmeleri Kümeleme Odaklı Büyüyor” projesi kapsamında Gıda, Mobilya, Makine, Döküm ve Plastik sektörlerinde yer alan firmaların uluslar arası rekabet gücünü yükseltmek için 3 yıl sürecek bir proje uyguluyoruz. Bu projemizle yaklaşık 80 işletmemize yönelik ihtiyaç analiz çalışmalarını tamamladık. İhracatla alakalı uygulamalı eğitimlere Ekim ayında başlamayı planlıyoruz. Bu proje ilimizin ihracatını olumlu etkileyecektir.
 
Bölgesel ve sektörel teşvik yasasından Elazığ’ın faydalanma oranı nedir? Teşvikler Elâzığ’a neler kazandırdı?
Ali ŞEKERDAĞ: İfade etmiş olduğum gibi Teşviklerden bölgede en fazla istifade eden illerin başında Elazığ gelmiştir. Elazığ 90 yeni yatırım teşvik belgesi ile ülke genelinde 7. Sırada yer almıştır. Bölgede ise ilk sıradadır. Bu teşviklerin yatırım süreçleri 2 yılda sonuçlanmaktadır. Dolayısı ile bir kısmı fizibilite, etüt ve proje aşamasında olan bu girişimlerden bir kısmı ise inşaat safhasındadır. Umuyoruz ki, teşvik belgesi almış tüm yatırımcılar bu yatırımlarını 2 yıl içerisinde hayata geçirerek ilin kalkınma sürecine katkı sağlarlar. Hemen şunu da ifade edeyim, Sayın Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan’ın daveti üzerine TOBB’nin organizasyonunda yapılan toplantıda Yeni Teşvik Yasası masaya yatırıldı. Bu toplantıda özellikle bölgemizde yatırımların canlanması ve müteşebbislere destek olunması anlamında son derece önemli konuları gündeme taşıma fırsatı bulduk. Umuyoruz ki, bu taleplerimiz dikkate alınacaktır.
 
Fabrikasını Elazığ'a taşımak isteyen ya da yeni işletme kurmak isteyen müteşebbislere Oda olarak ne tür destekler veriyorsunuz?
Ali ŞEKERDAĞ:
Elazığ, Bölgesel ve Sektörel Teşvik Uygu l a m a s ı kapsamında en fazla desteğin sağlandığı 4. Bölgede yer almaktadır. Elazığ’daki yatırımcılar; KOSGEB, TÜBİTAK, Fırat Kalkınma Ajansı, AB, Kırsal Kalkınma Projeleri gibi tüm desteklerden istifade etmektedir. Bununla birlikte Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası yatırımcılara enformasyon anlamında her türlü destek ve yardımı yapmaktadır.
 
 
Elazığ’ın yeraltı kaynakları ve doğal zenginlikleri mevcut. Bu kaynaklar yeterince değerlendiriliyor mu?
Ali ŞEKERDAĞ: Aslında bu alanlarda birçok yatırım ve tesis var. Ancak, biz özellikle katma değeri yüksek üretimler yapılıp işletmelerimizin ihracata yönelmelerini arzu ediyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Ancak, büyük ekonomik güç ve maliyet isteyen bu üretim şekli Elazığ’daki bir çok işletmenin gücünü aşmaktadır. Bu nedenle Oda olarak örnek teşkil edecek ve aynı iş kolundaki bir çok firmanın da gelişmesine katkı sağlayacak marka firmaların Elazığ’da yatırım yapmaları önem taşıyor. Oda olarak bunun mücadelesini veriyoruz. Teşvik anlamında ise Elazığ zaten Bölgesel ve Sektörel Teşvik kapsamında. Ancak belirttiğim gibi, teşviklerin içeriğine finansal destek konularak yatırımcıların önün açılması gerekmektedir.
 
Elazığ’ın turizm potansiyelini nasıl görüyorsunuz, turizm Elazığ için bir ekonomik değer olabilir mi?
Ali ŞEKERDAĞ: Ülkemizde kıyı turizmi dışındaki bir çok turizm alanı maalesef ekonomik değer haline getirilememiştir. Bu; altyapı, bilinç, tanıtım, hizmet ve organizasyon gibi çok sayıda birbiriyle ilintili müşterekliği içermektedir. 10 yıl öncesine kadar ilimizde bir konaklama tesisi bulunmuyordu. Kaldı ki, içinde bulunduğumuz bölgemiz son 30 yılda ülke genelinde ve dünyada hep olumsuzluklarla anılmıştır. Can güvenliğinin olmadığı bir bölgenin turizme kazandırılması mümkün değil. Altyapı anlamında Elazığ’da önemli gelişmeler sağlandı. Büyük turizm yatırımları yapıldı. Havaalanı pist sorunu çözüldü. Uçak sefer sayıları arttı. Yurt dışı uçuşlar başladı. Hava Limanı inşaatı yapılıyor. Bununla birlikte Harput yeniden inşa ediliyor. Keban baraj gölü ve Hazar gölü büyük bir avantaj. Bu gelişmelerle birlikte ilimizin tanıtım noktasındaki eksiklikleriyle ilgili olarak ciddi bir mücadele ve takvime yayılan program uygulanır ise Elazığ turizmden yavaş yavaş gelir elde etmeye başlayacaktır.
 
Elazığ’ın genç nüfusu var. Gençlere istihdamı anlamında neler yapılıyor?
Ali ŞEKERDAĞ: Elazığ ülkemizdeki işsizlik oranı bakımından yüzde yirmiler seviyesinde ilk sıralarda yer almaktaydı. Ancak özellikle son iki yılda bu rakam hızla düşmeye başladı ve 2011 yılı itibarı ile 81 il içerisinde 20. Sıraya geldik. Yaklaşık 650 bin nüfusumuz olmasına karşın yeşil kartlı sayımız çok fazladır. Bu sayının azaltılması ve işsizlikle mücadele Elazığ’ın en önemli sorunlarının başında gelmektedir. Gençlerimizin çok büyük çoğunluğu bir meslek sahibi değil. Ne iş olsa yaparım mantığı ile artık hiçbir işletme eleman istihdamına gitmiyor. Bu nedenle biz son iki yılda yaklaşık 2500 kişiye sertifikalı eğitimler verdik. Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Projesi (UMEM) kapsamında 8 branşta 200’e yakın kişiyi kurslarla meslek sahibi yaparak işletmelerimizde işe yerleştirdik. Yine yüzlerce gencimize İş Kur ve AB fonları kapsamında muhasebe, halkla ilişkiler, pazarlama, girişimcilik, dış ticaret, bilişim gibi konularda eğiterek sertifika verdik. Gençlerimize yönelik bu eğitim hizmetlerimizi devam ettireceğiz.
 
Sayın Başkanım, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz.
Ali ŞEKERDAĞ: Bende sizler aracılığı ile tüm vatandaşlarımıza ve üyelerimize sevgi ve saygılarımı sunar, bol kazançlar dilerim.
 
RÖPÖRTAJ:
Tarkan UĞUR
Hasan YILMAZ  
(İletişim Meslek Lisesi Öğrencileri)
Bu haber 2310 defa okundu.
Ekleme Tarihi :22.10.2011 13:11:10
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.