Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Borçların Yapılandırılmasında Süre Uzatıldı

6111 Sayılı Af Yasasında Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süresi Bir Ay Uzatılmıştır

 

            Bilindiği gibi, 25 Şubat 2011 tarihli 1. mükerrer 27857 sayılı Resmi Gazete de  yayımlanarak  yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa müracaat  süresi, 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30.04.2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak  1 ay  uzatılmıştır. 

 

Buna göre,

 

a)      6111 sayılı Kanunun İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunun 4 üncü maddesi ile 17. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendi hükümleri saklı kalmak üzere,

b)     6111 sayılı Kanun kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemelerden ilk taksit ödeme süresi 2011/Mayıs ayında sona erecek olanların ilk taksit ödeme süresi,

c)      6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 17. maddesinin sekizinci fıkrasının (b) bendinde yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri; Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere,

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

 

Söz konusu  2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre, 6111 sayılı Kanunun 2 ila 11 inci maddelerine ilişkin süreler aşağıda belirtilmiş olup 17 nci maddesine göre yapılandırılan alacakların başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatılmıştır.

 

A) 6111 sayılı Kanunun;

a)      Kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2.,

b)     Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacaklarına ilişkin 3.,

c)      Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlara ilişkin 5 .,

d)     Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkin 6.,

e)      Katma değer vergisinde artırıma ilişkin 7.,

f)       Gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisinde artırıma ilişkin 8.

 

maddelerinden yararlanmak için başvuru süresi 31 Mayıs 2011 tarihi bitimine, bu maddelere göre yapılandırılan alacaklara ilişkin ilk taksit ödeme süresi (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) 30 Haziran 2011tarihine ertelenmiştir.

 

B) 25/2/2011 tarihinden 2/5/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan vergi/ceza ihbarnamesine ait tebligatlara münhasır olmak üzere; 6111 sayılı Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan vergilere ilişkin 4 üncü maddesinde yer alan “ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün” olarak belirlenmiş olan başvuru süresi, 30 günün bitim tarihinden itibaren bir ay, ilk taksit için belirlenmiş olan “ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere” şeklindeki ödeme süresi ise ilk taksit için ihbarnamenin tebliğini izleyen ikinci ayın sonuna kadar (peşin ödeme seçeneği tercih edilmiş olanlar dahil) uzatılmıştır.

 

Örneğin, 6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren vergi ve cezaya ilişkin ihbarname 7 Mart 2011 tarihinde tebliğ edilmiş ise Kanundan yararlanılmak için 6 Nisan 2011 tarihine kadar yapılması gereken başvurunun süresi 2011/1713 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği 6 Mayıs 2011 tarihine uzamıştır. Bu başvuruya ilişkin ilk taksit ödeme süresi de, 30 Nisan 2011 tarihinden 31 Mayıs 2011 tarihine uzamıştır.

6111 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinden yararlanmak için öngörülen 30 günlük süreyi geçirdikten sonra vergi dairelerine müracaat eden mükelleflerin bu müracaatları da örnekte açıklandığı şekilde değerlendirilecektir.

 

Buna göre, 25 Şubat 2011 tarihinde tebliğ edilmiş bir vergi/ceza ihbarnamesine konu alacaklar için 6111 sayılı Kanundan yararlanmak için yapılacak olan başvurunun en son 27 Nisan 2011 tarihinde  yapılmış olması gerekmektedir.

 

C) 6111 sayılı Kanunun;

a)      “İşletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar” başlıklı 10 uncu maddesine göre beyan edilecek emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların beyan ve maddeye göre hesaplanan verginin ödeme süresi 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

 

Bu konuda  Maliye Bakanlığı tarafından 2 Nolu tebliğ taslağı internet ortamında  kamuoyunun  bilgisine sunulmuştur.

 

b)     “Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar” başlıklı 11 inci maddesinin;

­   Birinci fıkrasına göre gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülükleri yerine getirmek suretiyle kayıtlarına intikal ettirmeleri için öngörülen 31 Mayıs 2011 tarihi, 30 Haziran 2011 tarihine,

­   İkinci fıkrasına göre işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyan edilmesine ve maddeye göre hesaplanan verginin ödenmesine ilişkin süre 31 Mayıs 2011 tarihinden, 30 Haziran 2011 tarihine uzatılmıştır.

 

Ancak, 2011/1713 sayılı Kararnamenin yayım tarihinden önce 6111 sayılı Kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasına göre kayıtlara alınmış olan emtia ile ilgili vergisel yükümlülükler (beyan ve ödeme) ise sürelerinde yerine getirilecek ve faturaların düzenlendiği döneme ilişkin beyannamelerde beyan edilecektir.

 

Diğer taraftan, 6111 sayılı Kanunun 3. maddesinin 9. fıkrasına göre taksit ödeme süresince mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk edecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi ve bu vergilerle birlikte tahakkuk eden damga vergisini vadesinde ödeme şartına yönelik herhangi bir süre uzatımı söz konusu olmayıp, ilk taksit ödeme süresi başlangıç tarihi olan 1 Mayıs 2011 tarihinden itibaren başlayan bu yükümlülüğün anılan Kanunda öngörüldüğü şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir.  

 

Sonuç olarak, uzatma süresi ile ilgili kararname son derece isabetlidir.  Bu konuda  özellikle 6111 sayılı kanunun 4. maddesi ile ilgili mükelleflerin şikayetleri ve mağduriyetleri bulunmak idi. Maliye Bakanlığı bu  mağduriyetleri dikkate almış ve yerinde bir düzenleme ile Bakanlar Kuruluna bu konuda bir kararnamenin çıkması için çalışmalarda bulunmuştur.  Neticede, 6111 sayılı kanunun süre uzatımı ile ilgili 2011/1713 sayılı kararname  uygulamada pek çok  mağduriyetleri ve süre kaçıran mükellefleri kurtarmıştır.

 

Bu haber 1415 defa okundu.
Ekleme Tarihi :2.5.2011 17:03:28
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.