Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Devlet Bakanı Ali Babacan Cumhuriyet tarihinin en büyük affını açıkladı. 31 Temmuz 2010 öncesini kapsayacak afta taksitler 2 ayda 1 olacak. Af sonrası sıkı denetimler geliyor. Gecikme oranları şöyle:

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vatandaşla kamu kesimi arasındaki birikmiş borç alacak meselelerini mümkün olduğunca geniş bir şekilde ele aldıklarını belirterek, ”Kamuya olan borçların asıl tutarlarında herhangi bir indirim yapmadan ve asıl alacağın reel değerini koruyacak şekilde borçların yeniden hesaplanması ve belirli bir plan dahilinde ödenmesini sağlamak için bu çalışmamızı yaptık” dedi.

Babacan, kamu alacaklarının yeniden yapılanmasına ilişkin yasa tasarısı kapsamına maliye, gümrük müsteşarlığı, SGK, il özel idareleri, TEDAŞ (7 özel dağıtım şirketi  dahil), TRT, KOSGEB, TOBB ve OSB’lerin girdiğini belirterek, tasarıya göre, vergi alacaklarında 31 Temmuz 2010′dan, SGK primlerinde Haziran 2010′dan önceki dönemin kapsamda olacağını, elektrik ve su alacaklarında da 31 Temmuz 2010′dan önce ödenmesi gerekenlerin dikkate alınacağını kaydetti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer ile birlikte, kamu alacaklarının bir bölümünün yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayacak düzenlemeleri içeren yasa tasarısı konusunda, Yeni Başbakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.

Babacan, hazırladıkları tasarının kapsamının mümkün olduğunca  geniş tutulduğunu, parça parça bir çalışmadan ise derli toplu, aynı ilkeler, aynı ortak trendler çerçevesinde bir çalışma yapmak istediklerini belirterek, bu nedenle çalışmanın biraz zaman aldığını, tasarıyla uzun sürede taksitli ödeme imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Babacan, uluslararası finans piyasalarında başlayan ve tüm sektörleri etkisi altına alan küresel ekonomik krizin Türkiye ekonomisi üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu belirterek, 2009 yılının tüm dünyada ve Türkiye’de ekonomik açıdan zor geçen bir yıl olduğunu, ama sağlam makro ekonomik temelleri ve kriz sürecinde aldığı önlemler sayesinde Türkiye ekonomisinin bir çok ülkeden olumlu yönde ayrışarak krizden hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini hatırlattı. Babacan, böylece 2009′un son çeyreğinden itibaren de Türkiye’de yüksek büyüme oranları, artan istihdamı ve düşen işsizlik oranının görüldüğünü kaydetti.
Bununla birlikte dış talebin özellikle 2009 yılında düşmesi ve kredi teminin de yaşanan güçlüklerin şirketlerin üretim kapasitelerini tam olarak kullanamamalarına ve buna bağlı olarak nakit dengelerinin bozulmasına neden olduğuna dikkat çeken Babacan, şöyle devam etti: “Bazı işletmelerin kamuya yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesinde de gecikmeler meydana geldi. Kamuya olan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanan yükümlülükler ödeme yapılmasını sağlamak amacıyla gerçekten caydırıcı yüksek oranlar.
Bir bakıma kamuya olan ödemeyi yapmayıp bunu bir ucuz kredi olarak görenler için caydırıcı, yüksek oranlar var. Geç ödemeyle ilgili krizin Türkiye’yi etkilemiş olduğu dönemde iyi niyetli ödeme arzusu olduğu halde şu ya da bu sebeple ödemelerini yapamamış vatandaşlarımız ve şirketler var ve bunlar da birikmiş oldukça yüksek gecikme cezalarıyla  faizlerle karşı karşıya kalmış durumdalar.

Vatandaşlarımızla kamu kesimi arasındaki birikmiş borç alacak meselelerini mümkün olduğunca geniş bir şekilde ele alıp, kamuya olan borçların asıl tutarlarında herhangi bir indirim yapmadan ve asıl alacağın reel değerini koruyacak şekilde borçların yeniden hesaplanması ve belirli bir plan dahilinde ödenmesini sağlamak için bu çalışmamızı yaptık.
Yapılacak ödemlerde finansman sıkıntısıyla karşılaşılmaması için uzun sürede taksitle ödeme imkanını da bu tasarıda sağlamış oluyoruz. Ve bu borç alacak ilişkisinin en önemli iki muhatabı Maliye Bakanlığı ve SGK’dır.”

TASARININ KAPSAMI

Tasarı kapsamı içerisine giren kuruluşları, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, SGK, İl Özel İdaraleri ile belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri ile Su ve Kanalizasyon İdareleri, TEDAŞ, Yurtkur, TRT, KOSGEB,   TOBB ile bağlı odalar ve organize sanayi bölgeleri olarak sıralayan Bakan Babacan, ”Dikkat ederseniz bu son iki kuruluş kamu sektörü değil, hukuki açıdan ama onlardan bize gelen talepler doğrultusunda biz bunları ekledik. TOBB ve OSB’ler aynı kamu alacakları kapsamında kendi alacaklarının da yeniden yapılandırabilmek  istedikleri için kapsama girmiş oldular” dedi.

Babacan, kapsama giren alacakları da şöyle sıraladı: “Vergiler ve vergi cezaları, gümrük vergileri ve idari para cezaları, sosyal güvenlik primleri ve idari para cezaları, İl Özel İdarelerinin çeşitli harç ve katkı payı gibi bazı alacakları, belediyelerin vergi tarifeden doğan ücret ve su alacakları. Büyükşehir belediyelerinin su ve  atık su alacakları, TEDAŞ’IN elektrik alacakları. Bu arada özelleştirilen 7 elektrik dağıtım bölgesi var. Bu 7 dağıtım şirketi de Enerji Bakanlığımızla yaptığı görüşme uyarınca kapsamına girmek istedikleri söylediği için bunlar da bu kapsama girmiş oluyor. Bunlar hep bu özel kuruluşların kendi rızaları ve talebiyle yapılan çalışmalar.

Yurtkurun öğrenim kredisi alacakları, TRT’nin elektrik payı ve bandrol ücretlerinden kaynaklı alacakları, KOSGEB’in desteklerden kaynaklı alacakları, TOBB ve bağlı odaların oda aidat ücretleri, OSB’lerin elektrik, su, doğalgaz alacakları ile yönetim aidat alacakları…”

 

KAPSAMA GİREN ALACAKLARIN DÖNEMİ

Kapsama giren alacakların döneminin kritik bir nokta olduğunu belirten Babacan, vergiler ve gümrük vergileri açısından 31 Temmuz 2010′dan önceki dönemleri, beyana dayanan vergilerde yine 31 Temmuz 2010 tarihine kadar verilmesi gereken beyannameleri kapsama aldıklarını bildirdi.

Babacan, 2010 yılına ilişkin 31 Temmuz 2010 tarihinden evvel tahakkuk eden emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, motorlu taşıtlar vergisini kapsama aldıklarını kaydetti. Babacan, ”Neden 31 Temmuz 2010 ?” diyerek şöyle devam etti:  “Sosyal güvenlik primleri açısından baktığımızda Haziran 2010 ve önceki aylara ait. Haziran 2010′daki ödeme Temmuz’da yapıldığı için, Haziran 2010′dan önceki aylara ait işlenen ve sigortalılara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası pirimi ve sosyal güvenlik destekleri isteğe bağlı sigortalar ve topluluk sigortalarına ilişkin primler, yaşlılık emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra sigortalı sayılmasını gerektiren nitelikteki kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların aylığından kesilmesi veya kendisince ödenmesi gereken sosyal güvenlik destek pirimi.

Sosyal güvenlik kurumunca takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitim katkı payı yine 30 Haziran 2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri 31 Temmuz 2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları. Elektrik ve su alacakları açısından yine 31 Temmuz 2010 tarihinden önce ödenmesi gerekenler.

Oda aidatları açısından hazırlanan tasarının yürürlüğe girmesinden önce ödenmesi gereken aidatlar diğer alacakları açısından da 31 Temmuz 2010 tarihinde vadesi geldiği halde kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ödenmemiş olanlar.”

TAHSİLATLARIN HIZLANMASI SAĞLANACAK

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, gecikmiş alacakların yeniden yapılandırılmasının, ihtilaflı alacakların ihtilafına son vererek tahsilatının hızlandırılmasını sağlanacağını belirterek, kanundan önce başlamış inceleme ve tazminat işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler için de kanundan yararlanma imkanı getirdiklerini bildirdi. Babacan, şunları söyledi: “Matrah ve vergi artırımı. Bu önceki kesinleşmiş alacakların tahsili ile ilgili değil, yeni bir konu. Geçmişe yönelik özellikle 2006′dan sonra dönemlere uygulanacak.
Stok beyanı ve kayıtların düzeltilmesi yapılandırılan alacakların taksitle ödenmesi vergi borçlarının kredi kartı ile de ödenebilmesi. Süresinde ödenmeyen taksitlerin belli şartlarla ödenmesine izin verilmesi. Varlık barışı kanunu kapsamında bildirim ve beyanda bulunmakla birlikte çeşitli nedenlerle kanunun sağladığı imkanlardan yararlanamayanlara bilahare bazı haklar tanınması.”

Babacan’ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Dış talebin düşmesi hizmet gelirlerinde azalma kredi teminindeki güçlükler işletmelerin kapasitelerini kullanamamalarına neden oldu. Bazı işletmelerin yükümlülükleri aksadı.

Gününde ödeme yapılmasına imkan kalmayan dönemde iyi niyetli olarak ödeme yapamayan vatandaşlarımız yüksek gecikme cezaları ile karşılaştılar.
Bu borç alacak meselelerini mümkün olacak kadar ana tutarı alıp plan dahilinde ödemesi için çalışmalar yaptık: Kapsam geniş tutuldu. Aynı ilkeler ortak prensiplerle çalışma yapmak istedik. Ayrıca ödemelerde finansman sıkıntısı ile karşılaşmamak için  tek elden yaptık.

Tasarı kapsamına giren kurumlar: Maliye Gümrük SGK İl özel iradeleri Belediyeler. Büyükşehir,  TEDAŞ, YURTKUR, TOBB, KOSGEB, Su ve elektrik hizmeti veren kurumlar.

Affedilecek Alacaklar: Vergiler vergi cezaları, gümrük vergileri, SGK primleri, il özel idarelerinin alacakları, belediyelerin su ve atık su alacakları, TEDAŞ’ın elektrik alacakları (7 dağıtım şirketi de özel dağıtım şirketi de kapsam içine girdi) Yurt Kur’un öğrenim kredisi , TRT bandrol ve elektrik alacakları, KOSGEB’in alacakları, TOBB oda aidatları, elektrik gaz

Hangi dönemi kapsıyor: Vergiler ve gümrük vergisi 31 Temmuz 2010′a kadar olan borçlar. Emlak vergisi, MTV, Çevre temizlik vergisi. Haziran 2010 ve öncesi SGK primleri işveren sigorta primi, İdari para cezaları, elektrik ve su alacakları, oda aidatları. Diğer borçlar için kanunun uygulamaya girdiği an…
İhtilaflı alacakların ihtilafına son vererek tahsilatını gerçekleştiriyoruz. Matrah ve vergi artırımı, stok beyanı kayıtların düzeltilmesi, vergi borçlarının kredi kartıyla ödenmesi, varlık barışında beyanda bulunanlara ilave haklar tanındı.
Borçlar bugüne getirilirken anaparanın faizi değil güncelleme oranı geçerli olacak. Enflasyona göre düzenlenecek. Pişmanlıkla kendiliğinden başvuranların güncelleme oranı ile hesaplanacak tahsilat yapılacak. Emlak vergisi süresinde verilmemiş olana da yeni kapı aralanmış oldu.
Gelir vergisi kurumlar vergisi stopaj vergisinde 2006-2009 arasına ait yeni matrah bildirimi yaptıklarında bu ilave vergilerle beraber o yıllarla ilgili inceleme ve tarhiyata muhatap olmayacak. 2004′te benzeri yapılmıştı. İşletmede mevcut kayıtta olmayana kayıt imkanı getiriliyor. Gerçek durumlar kayıtları eşitleme imkanı getiriliyor. Varlık barışı ile ilgili daha önce bildirimde bulunan ve yararlanamayanlara bir hak daha vermiş oluyoruz. Yazılı başvuru ile davalardan vazgeçilecek. Cari yükümlülükleri de tam olursa kanundan yararlanabilecek.
Taksitlendirmede gün konusu gündeme gelecek. Bu ödemelerde süresinde yapmak önemli yapılmazsa yapılandırma ortadan kalkıyor


TAKSİT SAYISI
Başvuruların kanunun yayınlanmasından itibaren 2 ay içerisinde başvurmak gerekecek. Peşin ve taksitli ödeme yapılıyor. Taksitler 2 ayda 1 yapılacak. Her ay her kurumla muhatap olunmasın deniyor. 36 ay sürede 18 taksit olacak. 
Ödemeler  SGK kanunun yürürlüğe girildiği aydan 4. aydan, diğerleri için 3 aydan başlayacak.
İlk ay ödemelerde borç kapanıyor.
6 taksit 12 ay için 1,05 katsayısı
9 taksit 18 ay için oran  1,07 katsayısı
12 taksit 24 ay için oran  1,1 katsayısı
18 taksit  36 ay için oran 1,15 katsayısı
Taksitlerin ödemesinde 1 yılda 2 aksatma hakkı verilecek, yalnız gecikenler zamlı alınacak ama yapılandırma bozulmuyor.
Eylül ve Ağustos’ta ödeme yapmayanlara af yok…
Yurtkurun öğrencilerden alacağı alacaklar da eski kanun eski şartlardan yayınlanacak. Aynı durum SGK için de geçerli olacak.
Bazı küçük alacakların tahsilatının maliyetli olması nedeniyle bu alacaklardan vazgeçiyoruz.
Denetim sıklıkları artacak yeni af beklentileri olmasın yapılandırma sonrası daha sık denetimler yapılacak. Dünyaya kıyasla bizim vergilerimiz daha düşük oldu. Tüm dünya cari açığı kapatmak için vergi artırdı ya da maaşları düşürdü. Fakat bizde düşük vergi oranlarımızı korumak ve daha da düşürmek istiyoruz. Kayıtdışılığı da ortadan kaldıralım istiyoruz.
Denetim baskısı artacak 1500 yeni denetim elemanı alınacak. İşlerinizi daha iyi yapmaya çalışın nasıl vergi kaçarıyım diyeceğiniz yere kendi sağlam kurumsal yapılarınızı kurun… Gelecek nesillere sağlam işletmeler bırakmak kayıt altında düzgün çalışan şirketler oluyor. Artık ekonominin direği özel şirketler olacak. Hepsinin sağlam olması gerekiyor.

Bu haber 1611 defa okundu.
Ekleme Tarihi :22.11.2010 09:56:45
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.