Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
K Belgeleri Duyuru
İhracat Verileri
Elazığ TSO Etkinlik Takvimi
e-bülten
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
3. ELAZIĞ LOBİ ÇALIŞTAYINDA

ELAZIĞ TSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. ALİ ŞEKERDAĞ’IN YAPTIĞI KONUŞMANIN TAM METNİ

Sayın Devlet Bakanım,

Sayın İzmir ve Elazığ Valilerim,

Sayın İzmir ve Elazığ Belediye Başkanlarım,

Sayın İzmir Ticaret Odası Başkanım,

Çok Değerli Bürokratlar, Akademisyenler ve İşadamlarımız,

Değerli Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcilerimiz,

Sayın Divan Kurulu ve Çalıştay Komisyonu Üyeleri,

Değerli katılımcılar,

Sayın Basın Mensupları,

Öncelikle Üçüncü Elazığ Lobi Çalıştayını, Sayın İzmir Valimizin ev sapiliğinde organize eden, Sivil Toplum Örgütlerimize, teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Kıymetli vakitlerinizi ayırarak, Elazığ için, gerçekten büyük önem taşıyan, bu toplantıyı, katılımınızla onurlandırdığınız için, Sayın Bakanlarımız şahsında, tüm katılımcılara en derin saygılarımızı sunuyoruz.

Bugün Üçüncüsü düzenlenen Lobi Çalıştayında; Sanayi, Turizm, Madencilik, Eğitim, Tarım-Hayvancılık ve Enerji Sektörlerinde, değerli hocalarımız detaylı sunumlar yapacaklardır. Bu nedenle, konuşmamda sektörel detaylardan ziyade genel bir değerlendirme yapmak istiyorum.

Değerli katılımcılar;

-İlin kısa, orta ve uzun dönemli hedef, vizyon ve stratejilerini oluşturmak için, Elazığ ve Elazığ dışında yaşayan vizyon sahibi Elazığ gönüllülerini bir araya getirmek,

- Elazığ’ı 2023 yılında, bölgede ve ülke genelinde kalkınma ve gelişmişlik faktörleri ile öne çıkartacak, temel unsurları belirlemek,

- İl dışındaki Elazığlılarla etkili bir iletişim kurarak, aynı hedef doğrultusunda, müşterek faaliyetlerde bulunmak,

-İlin, her platformda tanıtımına katkıda bulunmak,  kalkınma ve gelişmesini olumlu yönde etkileyecek, çalışmaları desteklemek amacıyla, başlatılan Elazığ Lobi Çalıştayı’nın, bu hedefler doğrultusunda planlı, programlı ve sürdürülebilir yapıda devam etmesi en büyük dileğimizdir.

Şehirlerin ekonomik sosyal ve kültürel anlamda yaşanabilirlik araştırmasının, 2009 yılı sonuçları, kısa bir süre önce yayınlanmıştır.

Bu sonuçlara baktığımızda, ilimiz yaşanabilir kentler sıralamasında, 2007 yılında 7’inci sıradan,  2008 yılında 17’inci sıraya ve 2009 yılı itibarı ile de 40’ıncı sıraya gerilemiştir.

Bu hızlı geriye gidişin nedenlerine baktığımızda, öncelikli faktörün sermaye ve beyin göçü veren, buna karşılık, niteliksiz bir göç alarak artan işsizliğin, diğer olumsuz faktörleri tetiklediği görülmektedir.

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, İlimizin bu geriye gidişi hak etmediği kanaatindeyiz.

 

Çünkü, İlimizin zengin tarihi birikimi, doğal güzellikleri, yer altı kaynakları, Fırat Üniversitesi, yetişmiş insan gücü, sanayi siteleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknokent, İŞGEM, su kaynakları ve toprak yapısı, coğrafi konumu itibarı ile geçiş merkezi üzerinde bulunması, eğitim-sağlık ve turizm sektörlerindeki avantajları ve bölgenin tek sivil havaalanı gibi değerleri bulunmaktadır.

DPT verilerine göre 1970’li yıllarda metropolitan illerden biri olan Elazığ, o dönemde,Gayri Safi Milli Hasıla oranı bakımından ülkemizin en gelişmiş ilk 10 ili içerisinde yer alırken, bugün  81 il içerisinde sosyo gelişmişlik sıralamasında ancak 36. sırada yer bulabilmektedir.

1970’li yılların metropolitan İl adayı Elazığ, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2008 yılında hazırlanan raporda ise, Ülkemizin 12 Cazibe Merkezinden biri olarak ilan edilmiştir.

DPT’nin bu tespitleri,  ilimizin az önce ifade etmiş olduğum avantaj ve potansiyelleri göz önünde bulundurularak yapılmakta ve Elazığ haklı olarak öne çıkmaktadır.

Dolayısı ile, biz duygusal yaklaşımlardan ziyade, bilimsel ve profesyonelce yapılan çalışmalar sonucunda, ortaya çıkan raporlara dayanarak, Elazığ ilinin, bugün içinde bulunduğu durumu hak etmediğini söylüyoruz.

Odamız tarafından yapılan SWOT Analizinde de ilimizin GÜÇLÜ yönlerinin ZAYIF yönlerinde daha fazla olduğu görülmektedir.

Değerli Katılımcılar;

Gönlümüzün razı olmadığı, ilimizin bugünkü mevcut durumunu tersine çevirecek, bir sinerjiye, kenetlenmeye, güvene, benlikten çıkıp BİZ olmaya yoğun bir şekilde ihtiyacımız olduğu düşüncesindeyiz.

Yerel Yönetimlerin, Sivil Toplum Kuruluşlarının, Siyasetçilerin, Bürokratların, İş Adamlarının, Medya kuruluşlarımızın ve Kültür-Sanat camiamızın yapması gereken ve üzerine düşen sorumlulukları olduğuna inanıyoruz.

Çok kısa bir zaman diliminde, Elazığ’ı, bölgenin parlayan yıldızına dönüştürmek için, sihirli bir değneğe, ya da mucize beklememize aslında gerek yoktur.

Burada; altını çizeceğimiz konuların üzerine gidilmesi ve sonuçlandırılması, işsizlik sorununun çözümü başta olmak üzere, Elazığ’ın bugün toplanmamıza vesile olan sorunlarının giderilmesi için yeni bir tarihin başlangıcı olacaktır.

Altını çizmek istediğimiz İlimizin önemli sorunları şunlardır:

· Çeşitli bankalarda Elazığlı hemşerilerimizin 1.5 milyon TL. mevduatı bulunmaktadır. Bu önemli finansman kaynağın ekonomiye, üretime ve istihdama yansıtılması hususunda, müşterek girişimler ve güven ortamı oluşturulması.

· Elazığ havaalanının, havalimanına dönüştürülmesi projesinin kısa sürede sonuçlandırılması ve hayata geçirilmesi.

· Sağlık kampusu programına dahil olan Elazığ’da, bu proje kapsamında, çok kısa süre içerisinde; Onkoloji teşhis ve tedavi, Yanık, Kemik ve Kemik hastalıkları, Tüp Bebek, Diyaliz ve Organ Nakli gibi ihtisas hastanelerinin kurularak faaliyete geçirilmesi.

· Kuzova sulama projesinin çağın gerektirdiği şekilde yeniden revize edilmesi. Uluova’da iki yıldır yaşanan ve büyük ekonomik kayıplara neden olan sulama hususundaki sorunun giderilmesi.

·Elazığ’da Serbest Ticaret Bölgesi kurulması.

·Kredi Garanti Fonu Şubesinin açılması ve Gümrük Müdürlüğü kurulması.

·Master planında yeni OSB’lerin oluşturulması ve 4cü kısım OSB’nin altyapı ve parselasyon çalışmalarının yapılması.

·Mevcut OSB’de Lojistik ve Gümrükleme Merkezinin kurulması.

· Hamzabey barajı içme su projesine başlanması ve sonuçlandırılması.

·Ağın Köprüsünün tamamlanması ve Pertek Köprüsünün projelendirilerek ihalesinin yapılması.

· Güneyçevreyolu Giriş ve Çıkışı köprülerinin, bir an evvel tamamlanarak hizmete açılması.

· Kuzeyçevre yolu projesinin başlatılması.

·Fuar Alanı sorunun çözülmesi. Güney çevre yolunun tamamlanması ile birlikte, özelliğini kaybedecek olan, mevcut Otogarın, Elazığ Kalıcı Fuar alanı olarak düzenlenmesi ideal bir mekan olacaktır. Bu konuda kurum ve kuruluşların bir araya gelerek konuyu sonuçlandırmasını talep etmekteyiz.

·Çaydaçıra kavşağına ivedi olarak alt ve üst geçit yapılması.

· Hazar Gölü’nün yarım kalan Atık tesisinin tamamlanması ve Batık Kent ile birlikte etkili bir tanıtımla turizme kazandırılması.

·Yılan hikayesine dönen Kültür ve Kongre Merkezi inşaatının bir an önce tamamlanması.

·Harput kale kazılarının tamamlanması ve halen inşaat ve projesi devam eden, sivil mimari ile birlikte, Harput’un genel anlamda projelendirilip, turizme kazandırılması, Elazığ’ın kalkınmasına ciddi katkı sağlayacaktır.

·Üniversite bünyesinde kurulan yeni fakültelerin fiziki mekan sorunlarının çözülmesi ve öğretim kadrolarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi.

·  Ülke dışında bulunan Elazığlı işadamları ile müşterek yatırım projelerine başlanması hususunda örnek girişim ve işbirlikleri oluşturulması.

·Elazığ dışında bulunan ve gerek bilgi, gerekse sermaye birikimleriyle Ülkemizin önde gelen işadamlarımızla Elazığ’da çok ortaklı örnek yatırımlar için girişimler yapılmalıdır. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak halen 48 ortaklı bir şirketimiz bulunmakta olup, yatırım ve fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir.

· İlimizin önemli sorunlarından olan tanıtım yetersizliği hususunda, Elazığ’da uydudan yayın yapan bir TV kanalı kurulmuştur. Bu kanalın ayakta kalması ve  istenilen kalitede yayın ve program yapması hususunda Elazığlı tüm hemşerilerimizin destek ve katkıları önemlidir.

·Elazığ’ın önemli potansiyelleri arasında olan su ürünleri, üzüm, maden, hayvancılık, tarım, hizmetler, eğitim, sağlık ve lojistik alanlarında ülke genelindeki önemli marka firmaları, örnek yatırımlar yapmak üzere Elazığ’a getirilmesi hususunda özel çalışma komisyonları kurulması.

·Üniversitenin öğrenci sayısını artırarak, ilin ticaretini canlandırılması hususunda bugün yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulan kız ve erkek yurtlarının yapılması.

·İlimiz Organize Sanayi Bölgesi başta olmak üzere, diğer bölgelerimizde, yarım kalmış ya da kapanmış tesislerin, yeniden ekonomiye kazandırılması hususunda, kurulmasını önerdiğimiz çok ortaklı girişimlerin, sahip çıkması bu tesislerimizi yeniden ekonomiye kazandıracaktır.

· Geçtiğimiz yıllarda gündeme taşınan, ancak sadece sözde kalan, özel üniversite hususunda “Harput Vakıf Üniversitesi” kurulması için, İzmir Ticaret Odamızın da deneyimlerinden istifade ederek, kurum, kuruluş ve iş dünyasının bir araya gelerek, bu konuya ciddiyetle sahip çıkmasını bu toplantının sonuç bildirgesinde görmek en önemli beklentilerimizden biridir.

Değerli katılımcılar;

Elazığ’ın sorunları çözümsüz değildir. İlin sorunlarını çözme, işsizliği ortadan kaldırma ve potansiyelimizi ekonomiye kazandırmak için, ihtiyacımız olan kararlı bir irade, planlı ve programlı çalışma, seçilmiş ve atanmışların müşterek hareket etmesi, sivil toplum kuruluşlarının ve iş dünyasının motivasyonunu yükseltecek samimi gayretler ve güven ortamının oluşturulmasıdır.

Sermaye ve beyin göçünü tersine çevirecek bu altyapının oluşturulması, ülke içinde ve ülke dışındaki Elazığ sevdalılarının da ilgisini, doğup büyüdükleri topraklara çekecek ve bugün en fazla sıkıntısı duyulan, sermaye, bilgi ve tecrübe sorunları da ortadan kalkacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, bu önemli toplantıya ev sahipliği yapan ve organize eden tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür eder, toplantının İlimiz için hayırlı olmasını temenni eder,

En derin saygılarımı sunarım.

Ali ŞEKERDAĞ

Elazığ TSO Yön.Kur.Başkanı

Çalıştaya Elazığ TSO Yönetim Kurulu Üyeleri tam katılım sağladı...

Bu haber 2132 defa okundu.
Ekleme Tarihi :25.9.2010 14:31:21
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.