Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından başlatılan DAP eylem planı, 2010-2013 dönemini kapsayacak şekilde proje ve faaliyet önceliklendirme ve güncelleme çalışması kapsamında Odamızdan talep edilen yeni eylem planı hazırlanmış ve ilgili form doldurularak DPT'ye sunulmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'ne gönderilmiştir. Odamız tarafından ilimiz ve bölgemizin kalkınma ve gelişmesini olumlu yönde etkileyecek, sorunları ortadan kaldıracak ve kaynakları ekonomiye kazandıracak olan yeni eylem planı ve Odamızın görüşleri aşağıdaki gibidir:

DAP Önceliklendirme ve Güncelleme Çalışması Görüş ve Öneri Formu

Kurum/Kuruluş     : Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası

İrtibat Kişi            : Yön.Kur. Başkanı Sn. Ali ŞEKERDAĞ adına Etem Yalın (Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu)

Tel                        : 0424. 218 35 00 (Dahili 1146)

Faks                     : 0424.218 96 90

e-Posta                : eyalin@elazigtso.org.tr

 

1- Doğu Anadolu Bölgesi’nin kalkınması için kuruluşunuzun bakış açısıyla öncelik alanları ve potansiyeller nelerdir?

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan Saha Araştırma Raporlarında (2009) öncelik alanları ve potansiyelleri şunlardır:

Tarım, Hayvancılık, Su Ürünleri, Madencilik, İmalat Sanayi, Turizm, Sağlık, Eğitim.

TARIM: Elazığ ilinin tarım arazisi varlığı 286 bin 044 hektardır. Sulanabilir arazi varlığı toplamı 232 bin 440 hektar olmasına karşın halen 104 bin 530 hektar sulanmaktadır. Büyük bölümü ovalardan oluşan (Uluova, Kuzova, Behramaz Ovası) Elazığ’ın tarım arazilerinde turunçgiller hariç tüm meyve ve sebzeler üretilmektedir. 2009 yılı itibarı ile 16 bin hektar’da 120 bin ton üzüm rekoltesine ulaşılmıştır. 154 bin ton buğday, 120 bin ton arpa ve 240 bin ton tarla bitkileri, meyve ve sebze üretimi yapılmıştır. Elazığ ili özellikle üzümcülük alanında son derece önemli bir konumdadır.

İlin tarım potansiyelinin ekonomik değer haline getirilmesi için öncelikle sulanabilir tarım alanlarının suya kavuşturulması ve tarım ürünlerinin işlenmesi gerekmektedir.

HAYVANCILIK: Elazığ ilinde 2009 yılı itibarı ile; 101 bin 197 büyükbaş, 321 bin 531 küçükbaş hayvan, 6 milyon 500 bin kümes hayvanı yetiştirilmektedir. 2009 yılında; 1150 besi ahırında 170 bin ton süt, 62 bin ton et, 57 bin 228 adet kovanda 642 bin ton bal, 63 Su ürünleri üretim tesisinde 37 bin ton balık ve 38 milyon adet yumurta üretimi yapılmıştır.

Baraj gölleri ile birlikte ılıman bir ikileme kavuşan Elazığ’da Tarım ve Hayvancılık için son derece uygun iklim ve doğa koşulları bulunmaktadır.

2010 yılı ilk altı ayı itibarı ile 50 ve üzeri büyük baş hayvan çiftliği kurmak için 20 müteşebbis Yatırım Teşvik Belgesi çıkartmış ve 100 milyon TL tutarındaki bu yatırımlar bürokratik işlemlerin ağırlığı nedeniyle maalesef henüz gerçekleşmemiştir. Bu 20 işletmemizin halen hazineden bedelsiz arsa talepleri karşılanmamıştır. DAP kapsamında hayvancılığa sağlanan desteklerle birlikte ayağa kalkan bu 20 yatırımcı Elazığ için örnektir. Desteklerin artması ve bürokrasinin azaltılması ile birlikte bu sayı kısa sürede birkaç kez katlanabilecektir. Çünkü, Elazığ ili tarihi süreç içerisinde bölgenin hayvancılık merkezi olmuştur. Halen ülkemizin tek Hayvan Organize Sanayi Bölgesi Elazığ’da ye almaktadır.

SU ÜRÜNLERİ: Elazığ ilinin toplam yüzeyinin yüzde 5’ini su varlıkları kaplamaktadır. Toplam su yüzeyi 512 bin 782 M2’dir. İl Kaban Baraj gülü ile birlikte adeta bir ada konumuna gelmiştir. Etrafı sularla çevrili olan Elazığ’da özellikle son yıllarda Alabalık yetiştiriciliği alanında bir gelişme görülmeye başlanmıştır. Zengin su kaynakları Elazığ ekonomi ve sanayi açısından önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

MADENCİLİK: Elazığ ili yer altı kaynakları bakımından Bölgenin en önemli illerinin başında gelmektedir. Özellikle Krom, mermer ve bakır bu alanda öncelikli olarak yer almaktadır. İl de halen bir adet ferrokrom tesisi, bir adet bakır madeni işleme tesisi ve 40 civarında mermer işleme tesisi bulunmaktadır. Madencilik sektörü Elazığ’da önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

İMALAT SANAYİ: 3 Kısımdan oluşan Elazığ OSB’de halen 87 tesis faaliyetini sürdürmektedir. KOBGEB veritabanında bulunan imalatçı KOBİ sayısı ise 1800 civarındadır. İmalat sanayinde öncelikle mermer, döküm, mobilya, gıda, güneş enerji sistemleri ve PVC öne çıkmaktadır. İlin ihracat kapasitesini de oluşturan bu sektörler gelişmeye açıktır.

TURİZM: 2009 yılında İl Turizm Müdürlüğü’nün kayıtlarında 70 bin yerli ve yabancının ziyaret ettiği Elazığ’da Turizm gelirleri son derece yetersizdir. Hazar Gölü, tarihi Harput Beldesi, İnanç turizmi, Keban Barajı, Yöresel Mutfağı ve Musiki, Batık Kent, Buzluk mağaraları vb. ile turizm alanında önemli bir potansiyele sahip olan Elazığ gerek altyapı eksiklikleri gerekse tanıtım yetersizlikleri nedeniyle Turizm sektöründe istenilen gelişmeyi halen gerçekleştirememiştir. Ancak, son yıllarda yapılan büyük yatırımlar (Akgün Otel, MİSLAND, Galaksi Tatil Köyü, Pertek Termal Tesisleri) ilin sahip olduğu Turizm alanındaki önemli avantajlarla birlikte önemli bir gelişme ivmesi kazanmıştır.

SAĞLIK: Elazığ ili sağlık alanında önemli bir altyapıya sahiptir. Kamu ve Özel sektör yatırımları ile bugün Bingöl, Tunceli ve Muş illerine de hizmet veren Elazığ’da, Sağlık Kampusleri Projesi çerçevesinde yapılacak yeni yatırımlarla birlikte, halen inşaat ve proje safhasında olan sağlık yatırımları ile birlikte bu alanda önemli gelişmeler sağlanacaktır.

EĞİTİM: Fırat Üniversitesinin birikimi ve sonrasında özel sektör yatırımları ile Elazığ İli Eğitim alanında ciddi gelişmeler sağlamış ve çevre illerle birlikte hizmet alanını genişletmektedir. Eğitim alanında Elazığ önemli bir potansiyel oluşturmaktadır.

2- Bölgenin belirtilen potansiyellerinin harekete geçirilmesi için kamu kesimi tarafından hangi projeler gerçekleştirilmelidir?

GÜVENLİK HUSUSU

Elazığ başta olmak üzere bölgeye yerli ve yabancı gelmesi hususunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılması için öncelikle bölgede güvenlik sorunun çözülmesi gerekmektedir.

RİSK SERMAYESİ KONUSU

Bölgede bulunan yatırımcılar yada yeni müteşebbislerin en önemli sorunu risk sermayesi yetersizliğidir. Bu konuda Devletin ilk adımı atması gerekmektedir. Bölge için rantabıl olan yatırımlara Devlet, Kalkınma Ajanslarının gözetim ve denetiminde kaynak aktarmalı ve gerek küçük gerekse büyük yatırımlar desteklenmelidir. Yatırımcının en önemli sorunu olan kaynak yetersizliğinde Bankaların teminat ve ipotek istemesi en önemli sorun olarak göze çarpmaktadır. Başta Meslek Odaları olmak üzere, STK’lar, Birlikler, Kooperatifler ve Şirketler tarafından organize edilecek, yatarım ve girişimlere öz kaynak sağlanması ve yatırım sürecinin tamamlanması ile birlikte bir geri ödeme planı oluşturulması bölgede sermaye sorununa önemli çözüm getirecektir. Burada sosyal devlet anlayışı gözetilmeli ve kar aranmamalıdır. Uygun ve karlılığı fizibilite raporları ile belgelenen girişimlere Kalkınma Ajansı bir yarışma ortamından ziyade sürürülebilirliğine bakılarak destek verilmelidir.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Elazığ, deprem kuşağında birinci derecede yer alan bir il olup, öncelikle kırsal alandaki yerleşim yerlerinin, çok acil olarak yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Yıllar itibarıyla popülist yaklaşımlar nedeniyle, Elazığ il merkezi yapılaşma açısından ihmal edilmiş ve bugün içinden çıkılamaz bir hale gelmiştir. TOKİ’nin özellikle şehrin kuzeyinde, zemin etütleri yapılmış, depreme dayanıklı yerleşim yerleri oluşturması ve buralara özellikle şehrin kenar mahallelerini oluşturan derme çatma yapılmış, plansız yerlerinin taşınması sosyal devlet anlayışının gereği diye düşünmekteyiz. Bu nedenle, ilimiz için büyük önem taşıyan, KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ çalışmalarının başlatılarak, kamu ve özel sektör yapılarının da depreme dayanıklılıklarının tespit edilmesi hususunda bir çalışma önem taşımaktadır.

KUZOVA SULAMA PROJESİ

Elazığ tarımı ve tarıma dayalı sanayiyi büyük ölçüde olumlu yönde etkileyecek olan, Kuzova sulama projenin yapımına, 1991 yılında başlanmış olup, 2012 yılında tamamlanması öngörülmesine karşın, halen proje yüzde 10’lar seviyesindedir. Bugüne kadar yapılan açık kanalların büyük bölümü tahrip olmuş ve kullanılamaz durumdadır. Projenin kapalı kanal olarak yeniden revize edilerek bütçelendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda büyük mağduriyet yaşayan Elazığ’ın bu önemli sorununa tüm kesimler çözüm beklemektedir. Sulama ile alakalı bir diğer önemli sorun ise, Sulama Birliğinin elektrik borcu nedeniyle çiftçilere DSİ tarafından su verilmemesidir. Bu konuda ilimiz çiftçisi son iki yıldan beri büyük kayıplar yaşamaktadır. Sorunun çözümü halinde İl ekonomisi ve tarıma dayalı sanayi ciddi bir gelişme gösterecektir.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI

Hayvancılık sektörü, gerek niteliksiz işgücünü istihdam etmesi gerekse göçü önlemesi açısından bölgenin en önemli gelir kaynağı ve avantajı olmasına rağmen, özellikle son 20-25 yılda uygulanan yanlış politikalar nedeniyle bu sektör bitme noktasına gelmiştir.

Besicilik ve yayla hayvancılığının uzun vadeli ve düşük faiz oranlı kredilerle desteklenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, bölgemiz de büyükbaş hayvancılığın desteklenmesi için verilen, 20 trilyon bütçe, bölge için son derece yetersiz bir destektir. Bu miktarın artırılması ve sektöre yatırım yapacak işletmelerin önündeki bürokratik engellerin en aza indirilmesi beklenmektedir. (Özellikle bedelsiz arsa tahsisi konusunda yaşanan sıkıntılar)

KOSGEB KREDİLERİ

KOSGEB kredileri özellikle kriz ortamında onlarca işletmemizin ayakta kalmasını sağlamıştır. Yeni açıklanmış olan 6 maddelik KOSGEB Kredileri ise bu anlamda yine büyük umut olmuştur. Ancak, bu desteklerden istifade edebilmenin ön koşullarından biri olan SSK’lı çalıştırma, bilanço ve bankalarda sorunu olmama hususları esnafımızı sıkıntıya sokmaktadır.  Bu hususta Odamızı her gün çok sayıda üyemiz ziyaret etmekte ve bu destek beklenmektedir.

TEŞVİKLER

Yayınlanmış olan yeni teşvik yasasında iş dünyasının özellikle beklemiş olduğu destek, en az iki yıl ödemesiz ve sabit faizli İşletme ve makine kredileriydi.

Bu nedenle Halkbankası tarafından önceki yıllarda uygulanan KOBİ kredilerinin yeniden uygulamaya başlaması bölgedeki yatırımları canlandıracaktır.

Teşviklerden istifade etmek için, yeni kurulan 20 işletmemiz Yatırım Teşvik Belgesi almış ve hayvancılık sektörüne yatırım yapma hususunda, altyapılarını oluşturmalarına karşın, Bedelsiz arsa hususunda sorun yaşamaktadırlar. 500 kişiye istihdam sağlayacak olan bu yeni 20 yatırım için yaşanan sorunun çözümü noktasında desteklerinizi müsaadelerinize arz ediyoruz.

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Üç kısımdan oluşan Elazığ Organize Sanayi Bölgesi; 1’inci ve 2’inci kısımda, 2004 yılında sağlanan teşviklerden sonra, 4 İşletmeye, 3’ncü Kısımda ise 29 işletmeye bedelsiz arsa tahsisi yapılmıştır. Elazığ OSB’de halen 83 firmamız faaliyette olup, 14 firma inşaat aşamasında, 17 firma ise proje safhasındadır.Elazığ OSB’de şu an itibarı ile, yatırımcılara bedelsiz arsa sağlanması hususunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Elazığ Şeker Fabrikasından devredilen arsanın, ivedi olarak parselasyon çalışmaları ile, altyapı çalışmalarının tamamlanarak, yatırımcıların hizmetine açılması beklenmektedir. Bununla birlikte, Elazığ OSB’yi bölgede bir çekim ve cazibe merkezi haline getirecek olan ve Odamız tarafından 2009 yılında Sanayi Bakanlığına sunulan, “Elazığ OSB’ye Lojistik Merkezi Kurulması” projemizin, değerlendirilmeye alınmasını beklemekteyiz.

ELAZIĞ HAVALANI ALT VE ÜST YAPI İNŞAATI

Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Diyarbakır illerinin merkezinde yer alan Elazığ Havaalanı, aynı zamanda bölgenin tek sivil havaalanı özelliğine sahiptir. İhalesi gerçekleşen yeni Terminal Binasının kısa süre içerisinde hizmete açılması, sadece Elazığ’ın değil bölgemizin de kalkınma ve gelişmesine önemli katkı sağlayacaktır. Yolcu doluluk oranı bakımından, Elazığ Havaalanı Ülke genelinde ilk on Havaalanı arasında yer almaktadır. Elazığ Havaalanın, Havalimanına dönüşmesi ile birlikte, önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkacak olan, Hava Lojistik Merkezi’nin de Elazığ’a kazandırılması Elazığ başta olmak üzere bölgemiz ihracatının gelişmesini olumlu yönde etkileyecektir.

HARPUT VE HAZAR GÖLÜ

Harput: Binlerce yıllık tarihi ile Harput beldesi, Elazığ ve bölge turizmi açısından son derece önemli ve büyük bir potansiyel olmasına karşın bu değer ekonomimize yansımamaktadır. Harput’un yeni bir imar planı ile aslına uygun olarak tarihi meydanları, hanları, hamamları, camileri ve türbeleriyle onarılması ve turizme kazandırılması, Elazığ ekonomisi için büyük bir değer olacaktır. Harput’un, gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında, etkili bir tanıtımının yapılması hususunda da, Turizm Bakanlığımızın destek ve katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hazar Gölü: Deniz ve sahil imkanı bulunmayan, Doğu Anadolu Bölgesi illerine hizmet veren Hazar Gölü’nden, sadece Elazığ’a değil başta Diyarbakır olmak üzere çevre illerde yararlanmaktadır. Ancak, gölün kirlilik oranı her geçen yıl artmakta, ve göl gelecek açısından tehdit altında bulunmaktadır. Hazar Gölü’nün ivedilikle Arıtma tesisi ihtiyacının karşılanması ve turizme kazandırılması beklenmektedir.

FIRAT TEKNOKENT A.Ş.

2009 yılında faaliyete başlayan Fırat Teknokent A.Ş. şu an prefabrik bir yapı içinde faaliyetini sürdürmekte ve gelen talepleri karşılayamamaktadır. Acil ödenek ihtiyacı bulunan Teknokent için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın destekleri, Fırat Teknokent’in gelişmesine ve büyümesine önemli katkı sağlayacaktır.

BÖLGE HASTANESİ KURULMASI

Elazığ, sağlık alanında bölge illerine hizmet vermekte ve Elazığ çevresinde yer alan iller tarafından, sağlık hizmetinde tercih edilmektedir. İlimizin, gelecekte komşu ülkelere de hizmet verebilmesi için,  Kanser Teşhis ve Tedavi, Yanık, Kemik, Tüm Bebek, Diyaliz ve Organ Nakli gibi ihtisas hastanelerinin kurulmasına ihtiyaç duymaktadır.

Sağlık Kampusları Projesi kapsamında yer alan Elazığ’da, projenin bir an önce hayata geçirilmesi için, yer tahsisi yapılmış olup; projeye başlanması beklenmektedir.

ELAZIĞ YÖRESİ ÜZÜMÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Elazığ yöresi, bağcılık alanında son yıllarda önemli bir gelişim içindedir. 2009 yılı üzüm rekoltesi 120 bin ton olan Elazığ’da, kısa sürede bu oran 200 bin tona yükselecektir.

Üretilen bu üzümün ekonomik değer haline gelmesi için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İPA projelerine sunulan projelerimiz maalesef değerlendirilmemiştir. Üzümün, çöpünden, çekirdeğine ve suyuna kadar değerlendirecek olan bu proje, ilimizde 7 bin çiftçiyi yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle, bu projenin yeniden değerlendirilmeye alınması üzüm üreticilerinin önemli bir beklentisidir.

YURT İHTİYACI

24 bin öğrenci kapasitesiyle, eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Fırat Üniversitesinde, öğrencilerin en önemli sorunlarının başında Yurt konusu gelmektedir.

Elazığ’a, 2 bin kişilik modern bir yurt yapılması hususunda, Yurtkur tarafından ihale aşamasında olan projenin, bir an önce tamamlanması önemli bir hizmet olacaktır. Bununla birlikte, özel sektör tarafından, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel ihtiyaçların da karşılanabileceği Yurtlarla ilgili, bedelsiz arsa konusunda yatırımcılar ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır. Yatırımcılara bedelsiz arsa devirlerinde, özellikle bürokratik engellerin en aza indirilmesi, başta eğitim olmak üzere, çok sayıda yatırımcının bugün en önemli sorunu olarak Odamıza yansımaktadır.

3- Bölgede kurumunuz/kuruluşunuz tarafından yürütülen mevcut projeler nelerdir?

Elazığ ilinde ve bölgemizde Elazığ TSO tarafından yürütülen herhangi bir yatırım projesi söz konusu değildir.

Ancak; Elazığ TSO, Fırat Teknokent’in yüzde 33 ortağı olup buranın gelişmesine maddi ve manevi destek sağlamaktadır. Yine Odamız Elazığ İŞGEM’in yüzde 33 ortağı olup destek sağlamaktadır.

4- Önümüzdeki dönemde kuruluşunuzca uygulanacak veya desteklenecek projeler varsa nelerdir?

Önümüzdeki dönem içerisinde Elazığ TSO tarafından uygulanacak veya desteklenecek bir yatırım projesi bulunmamaktadır.

Ancak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığına 2009 yılında sunmuş olduğumuz Elazığ OSB’ye Lojistik Merkezi Kurulması, Elazığ Üzüm Üreticiler Birliği ile müşterek olarak yine aynı proje kapsamında verilen Elazığ Üzümünün Değerlendirilmesi projesi finans desteği sağlanmadığından herhangi bir gelişme sağlanamamıştır.

5- Önemli gördüğünüz diğer hususlar nelerdir?

Bölgemizin ve ilimizin genel manada sorunları aynıdır. Bu sorunlar ve çözüm önerilerimiz yukarıda belirtilmiştir. Doğu Anadolu Bölgesi’nin Ülkemizin diğer yöreleri ile aynı kalkınmışlık düzeyine gelmesi, kaynakların ekonomiye kazandırılması, göçün önlenmesi ve bölgedeki huzur ortamının sağlanması hususunda bölgeye destekler anlamında pozitif bir ayrımcılık sağlanmalıdır. Genel teşvik yasası kapsamında en fazla desteğin sağlandığı 4. Bölgede yer alan bölgemizde Devletin desteği ve can suyunu vermemesi halinde öz sermaye ile kalkınma ve gelişmenin sağlanması mümkün değildir. Burada bürokrasinin azaltılması ve Kalkınma Ajansları ile Meslek Örgütlerinin müşterek hareket ederek etkinliklerinin artırılması hareket kabiliyetini yükseltecek ve kaynakların doğru kullanımını sağlayacaktır.

Bu haber 2139 defa okundu.
Ekleme Tarihi :9.8.2010 17:06:57
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.