Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
“HER KÖYE BİR KOBİ” PROJESİ

· 27 Ocak 2010 tarihinde Kredi Garanti Fonu A.Ş. Avrupa Birliği'nin Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Yatırım Fonu ile (CIP) ''Her Köye Bir KOBİ'' başlıklı projesi için 45 Milyon Euro'luk bir garanti anlaşması imzalamıştır.

· Anlaşma kapsamında Kredi Garanti Fonu özellikle yeni kurulan veya ilk aşamalarında olan KOBİ'ler olmak üzere, KOBİ tanımına uyan, çalışan sayısı 250'yi ve yıllık cirosu 25 Milyon TL'yi aşmayan firmalara ve nüfusu bini aşan yerleşim birimlerinde köyün çevresini koruma ve geliştirmeye, yerel mimariyi korumaya ve bölgedeki turizmi geliştirmeye yönelik projelere % 80 oranında kefaletini vererek maksimum 625.000 .-TL kredi kullanımını destekleyecektir.

· Risk paylaşım esasına göre imzalanan anlaşma uyarınca Avrupa Yatırım Fonu riskin %50’sini üstlenmektedir.

· Projeden herhangi bir ayrım olmaksızın il merkezi, ilçe, belde/köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler yararlanacaktır. Ancak kırsal kesimdeki girişimciliği yaygınlaştırmak için; proje tutarının dolayısıyla Bankaya tahsis edilen limitin % 30'luk kısmı nüfusu 1000'i geçen belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ'lerin kullanımına tahsis edilmiştir.

KREDİ GARANTİ FONU (KGF) A.Ş. "HER KÖYE BİR KOBİ" PROJESİ.

Avrupa Yatırım Fonu (AYF) ile 27/01/2010 tarihinde imzalanan Protokol'e istinaden uygulamaya konulan "HER KÖYE BİR KOBİ" projemiz kapsamında projenin tanımı, başvuru kriterleri ve kullandırım esasları aşağıda detaylı şekilde yer almaktadır.

1) PROJE TANIMI:

PROJE ADI : "HER KÖYE BİR KOBİ" Projesi

PROJE TUTARI : 112,5 Milyon Euro

PROJE RİSK PAYLAŞIMI : %40 AYF KONTR-GARANTİSİ
%40 KGF KEFALETİ
%20 BANKA PAYI

PROJE KAYNAKLARI : %50 KGF KEFALETİ
%50 AYF KONTR-GARANTİSİ

PROJEYE BAŞVURU SÜRESİ : 27/01/2013

KEFALET KOMİSYON ORANI: % 1 (*)

(*) Komisyon oranımız nakit ve gayri nakdi kredi ayrımı yapılmaksızın kefalet riski üzerinden yıllık olarak uygulanacaktır.

2) BAŞVURU KRİTERLERİ:

 1. KOBİ sayılan her türlü iktisadi faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi işletmeler başvurabilir:
  19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik" ile tanımlanan gerçek veya tüzel kişi işletmeler ile KOBİ kapsamında sayılan Esnaf ve Sanatkar, Serbest Meslek Mensubu, Tarımsal İşletme ve Çiftçi vasıflarını taşıyan gerçek veya tüzel kişi işletmeler KOBİ vasfındadır. Ayrıca ciro ve çalışan sayısına bağlı olarak;
  • Kamuya ait vakıflar hariç olmak üzere vakıflar, birlikler, kooperatifler (inşaat, arsa, yapı kooperatifleri hariç) bu projeden yararlanabilecektir.
  • Üniversiteler ve üniversitelerin kurduğu vakıfların iştirak ettiği işletmeler ile kar amacı gütmeyen araştırma merkezleri bu proje kapsamında KOBİ sayılacaktır.
  • Yıllık bütçesi 18 Milyon TL'den az olan veya nüfusu 5000'den az olan yerlerdeki belde belediyelerinin iştirak ettiği ticari amaçlı iktisadi işletmeler KOBİ sayılacaktır.
  • Kamu kurum veya kuruluşunun birlikte veya tek başına %25 (hariç) oranından az orana sahip olan iktisadi ve ticari işletmelerde KOBİ vasfında sayılacak ve bu projeden yararlanabilecektir.
 2. KOBİ tanımında AB kriterleri yerine T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19/10/2005 tarih ve 2005/9617 sayılı "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"te yayınlanan ciro ve işçi sayısı esas alınacaktır.
 3. Projeden herhangi bir ayrım olmaksızın il merkezi, ilçe, belde/köy gibi tüm yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler yararlanacaktır. Ancak kırsal kesimdeki girişimciliği yaygınlaştırmak için; proje tutarının dolayısıyla Bankanıza tahsis edilen limitin % 30'luk kısmı nüfusu 1000'i geçen belde/köy gibi kırsal kesimdeki yerlerde kurulmuş ve kurulacak KOBİ'lerin kullanımına tahsis edilmiştir.
 4. Yeni kurulan KOBİ'ler dahil olmak üzere, kuruluş tarihine bakılmaksızın bankalarca kredilendirilmesi uygun görülen KOBİ'ler projeye başvuruda bulunabileceklerdir.
 5. AB fonlarından sağlanan desteklerden daha önce yararlanmış ve yararlanmakta olan KOBİ'ler de bu projeden yararlanabilecektir.

3) BANKA, KREDİ VE KEFALET LİMİTLERİ:

 1. Bu proje Kuruluşumuza ortak olan bankalar ve bu bankaların iştiraki olan finansal kiralama şirketleri ile birlikte yürütülecektir.
 2. Bu proje kapsamında verilecek kefalet tutarı talep edilen her bir kredi için % 80 kefalet oranı ile 500.000.-TL. ile sınırlı olup, kullandırılacak kredi tutarı 625.000.-TL.yi geçmeyecektir.
 3. Ancak, her bir kredi tutarı 625.000.-TL ile sınırlı olmak üzere KOBİ başına 1 milyon TL. tutarında kefalet verilebilecektir. Grup firmaları için ise, toplam kefalet limiti 1.500.000.-TL ile sınırlı olacak şekilde her bir kredi için üst limit olan 625.000.-TL. yi geçmeyecektir.
 4. Bu nedenle projenin büyüklüğü ve özelliğine göre 625.000.-TL.lik kredi limitinin üzerinde kredi ihtiyacı hasıl olması halinde, her bir kredi 625.000.-TL.ile sınırlı olmak üzere her bir kredi için % 80 oranında 500.000.-TL. kefalette bulunulacaktır.
 5. Bu proje kapsamında krediler TL üzerinden kullandırılacaktır.
 6. Bu proje kapsamında finansal kiralama işlemleri dahil olmak üzere, işletme ve yatırım amaçlı nakdi gayri nakdi krediler olarak kullandırılacaktır.
 7. Rotatif / BCH şeklindeki kredilere kefalet verilemeyecek olup, geri ödemesi itfa planına bağlanmış taksitli kredilere kefalet verilebilecektir.
 8. Kredilerde minimum vade 1 yıl, maksimum vade 8 yıl olacaktır.

4) MALİYETLER:

Bu proje kapsamında kefalet komisyon oranımız nakit ve gayri nakdi ayrımı yapılmaksızın kefalet riski üzerinden yıllık % 1 olarak uygulanacaktır. Ayrıca inceleme ücreti olarak 250.-TL ve kefaletin tahsis edilmesi halinde ise 300.-TL. kefalet tahsis ücreti tahsil edilecektir.

5) BAŞVURU SÜRESİ VE ŞEKLİ:

 1. Proje başvuru süresinin son tarihi 27/01/2013 olacaktır.
 2. Kredi riskinin %20'si bankanın uhdesinde kalmak üzere, % 80 oranında da Kuruluşumuzca kefalet verilmek suretiyle risk paylaşımı esas alınacaktır.
 3. Talepler KGF Şubeleri üzerinden yapılacaktır.

KEFALETİN KOŞULLARI VE UYGULAMA SÜRECİ

Bu haber 1693 defa okundu.
Ekleme Tarihi :26.7.2010 10:07:19
Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©Odamız Sosyal Medya Hesapları
facebook
twitter instagram best counterMustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.