Açılış Sayfam Yap   |   Sık kullanılanlara ekle  |  
Online Hizmetler
Kobi Bilgi Sistemi
Elazığ TSO TV
Dış Ticaret Uzmanlık Sertifika Programı

İhracat yapmak isteyen firmaların ihracata yönelendirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerinin kazandırılması, ihracat yapmakta olan firmaların mevzuata ilişkin bilgilerini güncelleyerek zaman ve maliyetten tasarruf etmelerini sağlamaka amacıyla Odamız ve YorkTrade Dış Ticaret Enstitüsü işbirliği ile Dış Ticaret Uzmanlık Sertfika Programı başlatılacaktır. Katılım kontenjanı 20 kişi ile sınırlı olup katılmak isteyenlerin ekteki dokümanı indirip başvuruda bulunması gerekmektedir.

Program Tarihleri : 25-26-27-28/Mayıs/2010 

Toplam Eğitim Süresi : 24 Saat
Eğitim Yeri : Elazığ TSO Eğitim Salonu
Katılım Ücreti : 1000 TL
Devlet Desteği (Dış Ticaret Müsteşarlığı) : 700 TL
Firmanın Ödemesi Gereken Tutar : 300 TL

          

 Başvurda Bulunacak olan Firmadan İstenilen Şartlar
 
 •  Şahıs firmaları bu desteklerden yararlanamaz. Firma Türk Ticaret Kanunlarına göre kurulmuş Komandit, Limited veya Anonim Şirket statüsünde olmalıdır.
 •  Bir takvim yılı içerisinde 25.000 (yirmibeşbin USD karşılığı TL) desteklerden yararlanmamış olmak
 •  Katılımcının firma ortağı veya çalışanı olması,
 •  Firmanın SGK borcunun olmaması gerekir, Vergi borcunun olması eğitim alınmasına engel değildir.
 •  Her firmadan en fazla 4 kişi eğitime katılabilir,
 •  Eğitim verilen sınıf katılımcı sayısı 20’den fazla olamaz,
 •  Eğitim kitabı katılımcıya tarafımızdan ve ücretsiz olarak verilecektir.
 •  Eğitim sonunda DIŞ TİCARET UZMANLIK SERTİFİKASI verilecektir.

  BAŞVURU FORMU.doc

 •  Müsteşarlığa Verilecek Evraklar

   1-Eğitime katılan firma tarafından eğitimci firmaya banka havalesi ile 300TL katılım payının ödendiğini gösteren banka tarafından ıslak imzalı ve kaşeli dekont aslı.

   (Dekontta gönderici eğitimi alan firma, açıklama kısmına ise eğitim alan kişinin adı-soyadı ve eğitim bedelidir ibaresinin bulunması gerekmektedir. Eğitime başlamadan önce yatırılmalıdır)

  BANKA BİLGİLERİ
  GARANTİ BANKASI A.Ş. HALASKARGAZİ ŞUBESİ
  ALTAY ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
  BANKA KODU:062 HESAP NO:6299699   IBAN NO:TR590006200070100006299699

  2-Taahhütname – Asıl

   (Firma antetli kağıdına yazılacak imza yetkilisi tarafından kaşe ve imza atılacak – ekine fotokopi imza sirküleri eklenecektir)

  Taahhütname.doc

  3-Firma kuruluş gazetesi – Asıl veya Noter tasdikli Sureti

   (Firma kuruluşunu gösteren, unvan değişikliği veya ortaklık yapısı değişikliğini gösteren değişiklikler dâhil tüm gazeteler – Ticaret Odalarından orijinal çıktı alınabilmektedir)

  4-Faaliyet Belgesi – Asıl

   (Ticaret Odasından temin edilmektedir)

  5-SGK Bildirgeleri – Barkodlu ve tam liste halinde yazıcı çıktısı

  Eğitime başlamadan önceki 3 ay ve eğitim süresini kapsayacak şekilde olmalıdır. Eğitime katılan kişi işe yeni başlamış ise işe giriş bildirgesi eklenecektir.

   

   

  DIŞ TİCARET UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI

  *Dış Ticarete Başlangıç ve Giriş…                                                                                                         

  • Temel Kavramlar ve Tanımlar,
  • Ülkemizin İhracat ve İthalat Rakamları,
  • Üstünlüğümüz olan Sektör ve Ürünler
  • Neden İhracat Yapmalıyız?

  *Uluslararası Pazarlama ve Markalaşma…                                                                        

  • Pazarlama Nedir?
  • Hedef Pazar Belirlerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?
  • Dış Pazar Araştırması ve Pazar Analizi Nasıl Yapılır?
  • Pazar Araştırması ile Ne Elde Edilmektedir?
  • İhracatçı Dış Pazarda Başarılı Olup Olamayacağını Nasıl Saptar?
  • İşletme Stratejisi Nedir? İşletme Stratejisi Nasıl Kurulur?
  • Marka Nedir?
  • Coğrafi İşaret Nedir?
  • Markalaşmaya Nereden Başlamak Gerekir?

  *Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri…                                                                          

  • INCOTERMS Tarihçesi ve Yapısı,
  • E Grubu: EXW
  • F Grubu: FCA – FAS – FOB
  • C Grubu: CFR – CIF – CPT – CIP
  • D Grubu: DAF – DES – DEQ – DDU – DDP
  • Alıcı ve Satıcı Açısından Sorumluluklar ve Maliyetler ve Açıklamalar,

  *Uluslararası Ticarette Sigorta ve Lojistik…                                                    

  • Emtia Nakliyatı Sigortalar,
  • Emtia Nakliyatı Sigortalarında Sigorta Poliçe Türleri ve Açıklamaları;
   • Flotan Poliçe
   • Kati Poliçe
   •  Abonman Sözleşmesi,
  • Teminat Türleri ve Kullanılan Klozlar,
  • Sigortalarda Fiyatlandırmayı Etkileyen Unsurlar,
  • Konşimentolar ve Türleri,
  • Konteynır, TIR, Uçak Ölçüleri ve Kapasiteleri,

  *Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri…                                                                        

  • Peşin Ödeme ve Özellikleri - (ADVANCE PAYMENT)
  • Mal Mukabili Ödeme ve Özellikleri – (CASH AGAINST GOODS / CAG)
  • Vesaik Mukabili Ödeme ve Özellikleri – (CASH AGAINST DOCUMENTS / CAD)
  • Akreditifli Ödeme – (LETTER OF CREDIT / LC – DOCUMENTARY LETTER OF CREDIT /DLC)

  *İhracatta Akreditif Uygulama ve Mevzuatı…                                                                

  • Akreditif İşleminin Özellikleri,
  • Akreditifte Taraflar,
  • İhracat Akreditiflerinin İncelenmesi, İthalat Akreditifi Açılması, Değişiklik Talepleri ve Banka Uygulamaları,
  • Alıcı ve Satıcı Firmalar Açısından Avantajları ve Dezavantajları,
  • Akreditif Türleri,

  *İhracat Mevzuatı ve İhracatta Kullanılan Evrakların Analizi…                 

  • İhracat ve İhracatçı Tanımı,
  • İhracat Türleri;
   • Kayda Bağlı İhracat,
   • Konsinye İhracat,
   • Geçici İhracat,
   • Kredili İhracat,
   • İthal Edilmiş Malın İhracı,
   • Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat,
   • Bedelsiz İhracat,
  • İhracı Yasak Mallar Listesi,
  • İhracı Ön İzne Bağlı Mallar Listesi ve İzin veren Makamlar,
  • Proforma Fatura – (Proforma Invoice)
  • Ticari Fatura – (Commercial Invoice)
  • Serbest Dolaşım Belgeleri, Düzenlendiği Ülkeler ve Onay Mercii,
   • ATR
   • EUR.1
   • FORM A
   • CERTIFICATE OF ORIGIN
  • Çeki Listesi – (Packing List)
  • Konsolosluk Faturası – (Consular Invoice)
  • Gözetim Belgesi – (Inspection Certificate)
  • Standart Kontrol Belgesi,
  • Tarımsal ve Hayvansal Ürünler için Sağlık Sertifikaları,
  • Helal Belgesi – (Helal Certificate)
  • Koşer Belgesi (Kosher Certificate)
  • Halı Ekspertiz Raporu,
  • Radyasyon Analiz Belgesi,
  • Hediyelik Eşya İhracatında Ekspertiz Raporu,
  • Borsa Tescil Beyannamesi,
  • Transit Ticaret Uygulamaları,
  • İhracat Evraklarının Kontrolü ve Bankaya Sunulması,
  • İhracatta İş Akışı,
  • İhracatta KDV İadesi Uygulamaları – (3065 Sayılı KDV Kanunu/İhraç sayılan haller)

  *İthalat Mevzuatı ve İthalatta Kullanılan Evrakların Analizi…               

  • İthalat ve İthalatçı Tanımı,
  • İthalat Rejim Kararı ve İlgili Diğer Mevzuatlar,
  • Başlamış İthalat – Antrepo – Özet Beyan – Supalan – Rejim Beyanı – Tasfiye – Demuraj Kavramları,
  • İthalat Türleri,
  • İthalatta Kullanılan Belgeler,
  • İthalat Akreditifi Açma ve İthalatta Ödeme Şekilleri,
  • ATA Karnesi
  • İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri,
  • Haksız Rekabet ve Anti-Damping Uygulamaları
  • İthali Yasak Mallar Listesi
  • İthalatta İş Akışı

  *Uluslararası Ticarette Finansman, Kambiyo Mevzuatı, Krediler…        

  • Kambiyo Düzenlemeleri ve 32 Sayılı Karar ve Değişiklikler,
  • Kredi ve Kredibilite Nedir? Kredi Verenler Kredi Kararını Nasıl Alırlar?
  • Kredi Türleri, Türk Lirası ve Döviz Kredileri, Prefinansman Kredileri,
  • Forfaiting
  • Gayrı Nakdi Krediler, Teminat Mektupları, Performance Bond, Stand-By Akreditifler,
  • Türk Eximbank İhracat Kredileri,
  • Yurt Dışı Kaynaklı Krediler
  • Factoring, Leasing Avantajları,
  • Forward, Futures ve Swap İşlemler,

  *Dâhilde ve Hariçte İşleme Rejimleri…                                                                 

  • DİR – Dâhilde İşleme Rejimi Tanımı,
  • Belgenin Elektronik Ortamda Alınması,
  • Belgenin Alınması ve Kapatılması için Gerekli Belgeler,
  • Cezalar ve Müeyyideler,
  • HİR – Hariçte İşleme Rejimi Tanımı,
  • Müracaat ve Değerlendirme, İzin Şartları, İzin Süresi ve Yapılacak İşlem,
  • Vergilendirme ve İthalatın Gerçekleşmesi, Taahhüdün Kapatılması,
  • İptal ve Usulsüzlükler, Cezalar ve Müeyyideler,

  *Gümrük ve Kaçakçılık Kanunları, Gümrük Beyannamesi…                   

  • 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Genel Tanımlar,
  • Gümrük Rejimleri;
  • Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon No – (G.T. İ.P)
  • Gümrük Beyannamesinin Elektronik Ortamda Yazılması, Gümrük ve İhracatçı Birlikleri Tarafından Onaylanması,
  • İthalatta Standardizasyon Uygulaması,
  • İthalat Vergilerinin ve KDV’nin Hesaplanması,
  • Gümrüklerde İş Takibi,
  • İhracat ve İthalat Gümrüklemesinde İş Akışı,
  • 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanunu ve Kaçakçılık Sayılan Haller,
  • Cezalar ve Zamanaşımı,

  *Serbest Bölge Mevzuatı ve Uygulamaları…                                                       

  • 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Tanımlar,
  • Kuruluş Amaçları ve İşlevi,
  • Serbest Bölge Faaliyet Ruhsatı Almak İçin Başvuru Esasları,
  • Serbest Bölgede Faaliyet Türleri,
  • Serbest Bölge İşlem Formu, Ön Statü Belgeleri Doldurulması ve İşlevleri,

  *İhracatta Devlet Yardımları…                                                                            

  • DTM YARDIMLARI;
   • AR-GE Yardımı,
   • Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi,
   • Uluslararası Nitelikte Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi,
   • Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi,
   • Pazar Araştırma ve Pazarlama Desteği,
   • Eğitim ve Danışmanlık Desteği,
   • Yurtdışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi,
   • İstihdam Yardımı,
   • Tasarım Desteği,
   • Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve  TURQUALITY®’nin Desteklenmesi,
   • Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımı,

  *Uluslararası Sözleşmeler, Ticari Uyuşmazlık ve Çözüm Yolları…           

  • Sözleşme Örnekleri,
  • Ticari Hakların Korunması ve Sözleşme Maddelerinde Boşluk Bırakmama,
  • Müzakere – (Negotiation),Arabulucu Kullanma – (Mediation),Uzlaşma – (Conciliation),
  • Tahkim – (Arbitration),Alternatif Uzlaşma Yöntemleri,

   

  Bu haber 2885 defa okundu.
  Ekleme Tarihi :7.5.2010 09:12:00
  Akredite Oda ve ElazigTSO LogosuTOBBİŞKURElazığ Ticaret BorsasıFKAKOSGEBTSEFırat Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi


  Adres: Cumhuriyet Mah. Korg.Hulusi Sayın Cad. No:117 /Elazığ
  Telefon: 444 3594 - 0(424)218 3500   Faks:0(424)218 9690
  URL: www.elazigtso.org.tr    e-posta:elazigtso@elazigtso.org.tr

  ElazığTSO Bilgi İşlem 2013©  Odamız Sosyal Medya Hesapları
  facebook
  twitter instagram best counter  Mustafa ULAŞ tarafından geliştirilmiştir.